Khách hàng của Văn phòng luật sư Vạn Lý231


20/03/2005


- Lý Si Thượng.


- Trong vụ: Giết người.


- Tại: Tòa phúc thẩm TATC tại TP.HCM.232


23/03/2005


- Danh Nhiên.


- Trong vụ: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượngQSD đất.


- Tại: TAND huyện Long Mỹ.233


23/03/2005


- Nguyễn Thị Lầu.


- Trong vụ: Chứa gái mại dâm.


- Tại: Tòa án tỉnh Hậu Giang.234


24/03/2005


- Nguyễn Thị Lợi.


- Trong vụ: Tranh chấp QSD đất.


- Tại: TAND huyện Long Mỹ.235


27/03/2005


- Huỳnh Văn Kiển và Diệp Thị Lựu.


- Trong vụ: Bồi thường lao động.


- Tại: Tòa án tỉnh Sóc Trăng.236


28/03/2005


- Trần Thị Luyện.


- Trong vụ: Tranh chấp QSD đất.


- Tại: TAND huyện Long Mỹ.237


28/03/2005


- Nguyễn Văn Nhì.


- Trong vụ: Tranh chấp QSD đất.


- Tại: TAND huyện Long Mỹ.238


28/03/2005


- Lưu Ngọc Hải.


- Trong vụ: Đánh bạc.


- Tại: Tòa án tỉnh Hậu Giang.239


28/03/2005


- Phạm Thanh Điền.


- Trong vụ: Vi phạm quy định an toàn giao thông.


- Tại: Tòa án Quận Ninh Kiều.240


15/04/2005


- Trần Văn Chính Em + Đào Thị Gấu + Đào Thanh Lâm + Huỳnh Văn Tâm.


- Trong vụ: Cướp tài sản.


- Tại: Tòa án tỉnh Hậu Giang.241


22/03/205


- Trần Tân Tính.


- Trong vụ: Tranh chấp đất


- Tại: TAND huyện Long Mỹ - Hậu Giang.242


02/03/2005


- Trần Như Bình


- Trong vụ: Mua bán ma túy.


- Tại: Tòa phúc thẩm TATC tại TP.HCM.243


14/04/2005


- Lý Thúy Quyên.


- Trong vụ: Tranh chấp bồi thường thiệt hại xây dựng.


- Tại: TAND Quận Ninh Kiều.244


11/04/2005


- Đinh Thị Thỏa.


- Trong vụ: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSD đất.


- Tại: TAND Quận Bình Thủy.245


16/04/2005


- Lê Thanh Trung.


- Trong vụ: Cướp giật tài sản.


- Tại: TAND Quận Ninh Kiều.246


16/04/2005


- Trần Văn Do.


- Trong vụ: Đánh bạc.


- Tại: TAND tỉnh Hậu Giang.247


16/04/2005


- Nguyễn Thị Nhiễn.


- Trong vụ: Ly hôn.


- Tại: TAND huyện Thốt Nốt.248


29/04/2005


- Kim Hồng Thái.


- Trong vụ: Vi phạm quy định an toàn giao thông.


- Tại: Tòa án TP Cần Thơ.249


05/05/2005


- Bao Chí Dũng.


- Trong vụ: Cố ý gây thương tích.


- Tại: Tòa án Quận Ninh Kiều.250


07/05/2005


- Lâm Thị Mộng.


- Trong vụ: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSD đất.


- Tại: TAND huyện Long Mỹ.251


16/05/2005


- Công ty thương mại Cần Thơ.


- Trong vụ: Tranh chấp hợp đồng kinh tế.


- Tại: Tòa án Quận Ninh Kiều.252


18/05/2005


- Nguyễn Ngọc Hùng Phương.


- Trong vụ: Tranh chấp quyền sở hữu nhà.


- Tại: Tòa phúc thẩm TATC.253


16/05/2005


- Phạm Thành.


- Trong vụ: Tranh chấp QSD đất.


- Tại: Tòa phúc thẩm TATC.254


16/05/2005


- Nguyễn Thị Màng.


- Trong vụ: Tranh chấp QSD đất.


- Tại: TAND tỉnh Hậu Giang.255


28/05/2005


- Trần Thanh Long.


- Trong vụ: Tranh chấp nhà.


- Tại: TAND tỉnh Hậu Giang.256


29/03/2005


- Lê Bùi Trung Khương.


- Trong vụ: Ly hôn.


- Tại: TAND huyện Long Mỹ.257


01/06/2005


- Huỳnh Văn Khánh.


- Trong vụ: Điều 249/1 Bộ luật hình sự.


- Tại: TAND TP Cần Thơ.258


02/06/2005


- Võ Thị Năm.


- Trong vụ: Tranh chấp QSD đất.


- Tại: TAND huyện Long Mỹ.259


03/06/2005


- Trần Dũng Sĩ.


- Trong vụ: Tranh chấp hợp đồng mua bán đất.


- Tại: Tòa án tỉnh Kiên Giang.260


07/06/2005


- Nguyễn Văn Thuấn.


- Trong vụ: Điều 249/2 Bộ luật hình sự.


- Tại: TAND huyện Long Mỹ.261


07/06/2005


- Nguyễn Văn Sĩ.


- Trong vụ: Hợp đồng mua bán.


- Tại: TAND TP Cần Thơ.262


07/06/2005


- Trần Kim Lã.


- Trong vụ: Ly hôn.


- Tại: TAND TP Cần Thơ.263


14/06/2005


- Lê Thị Đổi


- Trong vụ: Tranh chấp QSD đất.


- Tại: TAND tỉnh Hậu Giang.264


22/06/2005


- Lý Thúy Quyên.


- Trong vụ: Bồi thường thiệt hại.


- Tại: TAND TP Cần Thơ.265


23/06/2005


- Lương Bích Dung.


- Trong vụ: Ly hôn.


- Tại: Tòa án Quận Ninh Kiều.266


01/07/2005


- Phạm Hoàng Đua.


- Trong vụ: Hợp đồng vay nợ.


- Tại: TAND huyện Long Mỹ.267


05/07/2005


- Nguyễn Thị Khiêm Thanh.


- Trong vụ: Tranh chấp nhà.


- Tại:Tòa phúc thẩm TATC tại TP.HCM.268


05/07/2005


- Công ty thương mại Cần Thơ.


- Trong vụ: Tham ô tài sản.


- Tại: Tòa phúc thẩm TATC tại TP.HCM.269


19/07/2005


- Lê Văn Thôi.


- Trong vụ: Tranh chấp di sản thừa kế.


- Tại: TAND Quận Ô Môn.270


25/07/2005


- Trần Văn Điền.


- Trong vụ: Tranh chấp đất.


- Tại: Tòa án tỉnh Vĩnh Long.271


28/07/2005


- Trần Thị Lệ Hoa.


- Trong vụ: Giết người.


- Tại: TAND tỉnh Bạc Liêu.272


03/08/2005


- Phan Văn Sơn.


- Trong vụ: Ly hôn.


- Tại: TAND TP Cần Thơ.273


03/08/2005


- Phạm Minh Hiếu.


- Trong vụ: Điều 194/2 Bộ luật hình sự.


- Tại: TAND TP Cần Thơ.274


03/08/2005


- Phan Văn Sơn.


- Trong vụ: Ly hôn.


- Tại: TAND TP Cần Thơ.275


13/07/2005


- Huỳnh Thị Sa.


- Trong vụ: Tranh chấp di sản thừa kế.


- Tại: TAND Quận Ô Môn.276


19/07/2005


- Cao Thị Hai và Võ Thị Mãnh.


- Trong vụ: Đưa hối lộ.


- Tại: Tòa án tối cao tại TP.HCM.277


16/07/2005


- Lê Xuân Điệp.


- Trong vụ: Tranh chấp di sản thừa kế.


- Tại: TAND Quận Ninh Kiều.278


11/08/2005


- Nguyễn Minh Hải.


- Trong vụ: Tranh chấp hợp đồng mua bán đất.


- Tại: Tòa án TP Cần Thơ.279


14/08/2005


- Phạm Thanh Điền.


- Trong vụ: vi phạm các quy định an toàn giao thông.


- Tại: Tòa án TP Cần Thơ.280


15/08/2005


- Hà Thanh Tiên.


- Trong vụ: Hiếp dâm.


- Tại: TAND TP Cần Thơ.281


15/08/2005


- Lê Thị Ngọc Phượng.


- Trong vụ: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSD đất.


- Tại: TAND TP Cần Thơ.282


26/08/2005


- Trần Thanh Tùng.


- Trong vụ: Trộm cắp tài sản.


- Tại: Tòa án Quận Ninh Kiều.283


20/08/2005


- Nguyễn Thị Thảo.


- Trong vụ: Tổ chức đánh bạc.


- Tại: TAND TP Cần Thơ.284


21/08/2005


- Lê Văn Bé Năm + Nguyễn Thị Oanh + Tô Văn Chiến.


- Trong vụ: Đánh bạc.


- Tại: TAND TP Cần Thơ.285


18/08/2005


- Võ Thị Chánh.


- Trong vụ: Tranh chấp QSD đất.


- Tại: TAND huyện Long Mỹ.286


26/08/2005


- Phạm Văn Võ.


- Trong vụ: Tranh chấp QSD đất.


- Tại: TAND huyện Long Mỹ.287


30/08/2005


- LêThị Diệu.


- Trong vụ: Ly hôn.


- Tại: TAND huyện Thốt Nốt.288


30/08/2005


- Nguyễn Thị Nhiễn.


- Trong vụ: Ly hôn.


- Tại: TAND huyện Thốt Nốt.289


19/09/2005


- Lữ Văn Đương.


- Trong vụ: Đưa hối lộ.


- Tại: Công an tỉnh Trà Vinh.