Khách hàng của Văn phòng Luật sư Vạn Ly (tiếp theo 2)35


02/01/2003


- Doanh nghiệp tư nhân Đại Phong.


- Trong vụ: Lê Hoàng Phúc.


- Tại: TAND huyện Long Mỹ.36


10/01/2003


- Trần Văn Ôm.


- Trong vụ: điều 112/4.


- Tại: TAND tỉnh Cần Thơ.37


10/01/2003


- Nguyễn Minh Dương.


- Trong vụ: điều 112/4.


- Tại: TAND tỉnh Cần Thơ.38


11/01/2003


- Nguyễn Thị Út Mười.


- Trong vụ: Giao cấu với người dưới 16 tuổi.


- Tại: Toà án TP Cần Thơ.39


22/01/2003


- Nguyễn Thành Sơn.


- Trong vụ: Gây rối trật tự cộng cộng.


- Tại: TAND tỉnh Hậu Giang.40


13/01/2003


- Tạ Thị Út Sáu và Nguyễn Văn Bảy.


- Trong vụ: Cố ý gây thương tích.


- Tại: Công an và VKS huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang.41


06/02/2003


- Châu Thành.


- Trong vụ: Tranh chấp nhà.


Tại: Toà án tỉnh Sóc Trăng.42


10/01/2003


- Võ Hồng Lạc và Võ Hồng Dân.


- Trong vụ: Lập quỹ trái phép và cố ý làm trái.


- Tại: Toà phúc thẩm TATC tại TP.HCM.43


12/02/2003


- Trần Văn Chót.


- Trong vụ: Trần Thanh Phong.


- Tại: Toà án tỉnh Cần Thơ.44


12/02/2003


- Ngô Văn Dương.


- Trong vụ: Khoản 2 điều 93.


- Tại: Toà án tỉnh Cần Thơ.45


28/10/2003


- Châu Thành.


- Trong vụ: Tranh chấp nhà.


- Tại: Toà phúc thẩm TATC tại TP.HCM.46


03/10/2003


- Nguyễn Thị Nghiệp.


- Trong vụ: Giết người.


- Tại: Toà phúc thẩm TATC tại TP.HCM.47


03/11/2003


- Trần Minh Dũng.


- Trong vụ: Cố ý gây thương tích.


- Tại: Toà phúc thẩm TATC.48


03/11/2003


- Võ Hồng Hưng.


- Trong vụ: Cướp tài sản.


- Tại: Toà phúc thẩm TATC tại TP.HCM.49


03/11/2003


- Lê Duy Tân.


- Trong vụ: Cố ý gây thương tích.


- Tại: Toà phúc thẩm TATC taị TP.HCM.50


14/11/2003


- Lê Văn Tuấn.


- Trong vụ: Vi phạm quy định an toàn giao thông.


- Tại: Toà phúc thẩm TATC tại TP.HCM.51


14/11/2003


- Nguyễn Thị Vui.


- Trong vụ: Tranh chấp đất.


- Tại: Toà án tỉnh Cần Thơ.52


17/11/2003


- Nguyễn Công Trường và Phạm Văn Học.


- Trong vụ: Điều 138 Bộ luật hình sự.


- Tại: TAND huyện Châu Thành A.53


19/11/2003


- Trương Văn Tỷ.


- Trong vụ: Tranh chấp thừa kế.


- Tại: Toà án TP Cần Thơ.54


19/11/2003


- Ngô Đức Việt và Nguyễn Tiến Hiệu.


- Trong vụ: Điều 133.


- TAND tỉnh Cần Thơ.55


19/11/2003


- Trần Thị Ngọc Khanh.


- Trong vụ: Hôn nhân gia đình.


- Tại: TAND TP Long Xuyên.56


20/11/2003


- Bùi Công Phiệt.


- Trong vụ: Tranh chấp hợp đồng mua bán.


- Tại: Toà án tỉnh Vĩnh Long.57


20/11/2003


- Hứa Thị Hoàng Oanh.


- Trong vụ: Tranh chấp đất.


- Tại: Toà án huyện Ô Môn.58


22/11/2003


- Lê Nguyên Thuận.


- Trong vụ: Điều 104 Bộ luật hình sự.


- Tại: VKS và TAND tỉnh Cần Thơ.59


03/12/2003


- Dương Văn Hải.


- Trong vụ: Tranh chấp nhà đất.


- Tại: Toà án tỉnh Cần Thơ.60


26/11/2003


- Lý Si Thượng.


- Trong vụ: Hiếp dâm và giết người.


- Tại: Toà án tỉnh Sóc Trăng.62


26/11/2003


- Huỳnh Thị Oanh.


- Trong vụ: Đòi nợ vay.


- Tại: TAND TP Cần Thơ.62


07/12/2003


- Trương Thị Tư.


- Trong vụ: Tranh chấp đất.


- Tại: TAND tỉnh Cần Thơ.63


07/12/2003


- Lê Thanh Hậu.


- Trong vụ: Tranh chấp đất.


- Tại: Toà án huyện Long Mỹ.64


29/12/2003


- Phạm Quốc Năm.


- Trong vụ: Vi phạm quy định an toàn giao thông.


- Tại: Toà án tỉnh Sóc Trăng.65


18/04/203


- Nguyễn Văn Trưởng.


- Trong vụ: Tranh chấp hợp đồng gửi giữ.


- Tại: Toà án tỉnh Cần Thơ.66


19/04/2003


- Trần Văn Hiếu.


- Trong vụ: Giết người.


- Tại: Cơ quan CSĐT Công an, VKS và Toà án tỉnh Cần Thơ.67


16/04/2003


- Nguyễn Thị Lệ.


- Trong vụ: Tranh chấp thừa kế.


- Tại: TAND tỉnh Cần Thơ.68


16/04/2003


- Phạm Văn Ngự.


- Trong vụ: Chia thừa kế.


- Tại: Toà án tỉnh Cần Thơ.69


04/04/2003


- Phạm Thanh Nguyên.


- Trong vụ: Chống người thi hành công vụ.


- Tại: Toà án tỉnh Cần Thơ.