Sắp xếp hồ sơ dân sự từ năm 1988 đến năm 2007STT


NĂM


HỌ VÀ TÊN


TRONG VỤ


XÉT XỬ TẠI TAND


1


1988


- Lâm Quế Thạnh


Xác nhận quyền sở hữu nhà


Huyện Châu Thành


- Nguyễn Hòa


Tranh chấp hợp đồng hùn vốnHuyện Thốt Nốt


2


(1)


1989


- Huỳnh Ngọc


Tranh chấp sở hữu nhà


Huyện Phụng Hiệp


- Mai Văn Hải


Đòi nhà


Huyện Thốt Nốt


- Dương Văn Kiết


Tranh chấp quyền sở hữu nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Huỳnh Thị Kim Nguyệt


Hợp đồng cầm cố


Huyện Mỹ Tú


- Nguyễn Văn Đặng


Hôn nhân gia đình


Huyện Thốt nốt


- Lý Châu Tấn


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà


Huyện Vị Thanh


-Trần Tòng Vinh


Tranh chấp thừa kế


Tỉnh Sóc Trăng


- Nguyễn Duy Hùng


Tranh chấp quyền sử dụng đất


Tỉnh Cần Thơ


- Lê Thị Kim Hương


Đòi lại tài sản cầm cố


Tỉnh Hậu Giang


- Võ Văn Phát


Đòi lại nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Văn Điện


Tranh chấp hợp đồng mua bán


Huyện Phụng Hiệp


- Lý Đồng Thượng


Tranh chấp quyền sở hữu nhà


Tỉnh Hậu Giang


- Nguyễn Ngọc Dung


Đòi nhà cho thuê


Tỉnh Cần Thơ


- Lê Thị Đắt


Hôn nhân gia đình


Tỉnh Cần Thơ


- La Văn Phát


Tranh chấp nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Hoàn Mỹ


Tranh chấp nợ hụi


Huyện Phụng Hiệp


- Trần Thị Dưỡng


Tranh chấp quyền sử dụng đất


Tỉnh Cần Thơ


- Vương Thị Mẹo


Tranh chấp nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Khưu Hạt Bằng


Tranh chấp thừa kế


Tỉnh Cần Thơ


- Dương Thị Kim Phụng


Tranh chấp tài sản thừa kếHuyện Phụng Hiệp


3


(2)1989


- Tô Sến


Đòi nhà


Tỉnh Hậu Giang


- Diệp Kim Liên


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Dương Thị Tiên


Tranh chấp quyền sở hữu nhà


Tỉnh Kiên Giang


- Phạm Thanh Nhàn


Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng


Huyện Vị Thanh


- Ngô Tài Thêm


Đòi tài sảnTỉnh Hậu Giang


4


(1)
1990


- Trần Hữu Hùng


Tranh chấp đất


Tỉnh Tiền Giang


- Đoàn Thị Thu Nga


Đòi lại tài sản


Tỉnh Vĩnh Long


- Đặng Hồng Quân


Tranh chấp nhà


Tỉnh Hậu Giang


- Thị Khải


Hợp đồng mượn tài sản


Tỉnh Hậu Giang


- Ngô Khải Đức


Đòi nhà cho thuê


Huyện Thốt Nốt


- Huỳnh Thị Kim Liên


Tranh chấp nợ


Tỉnh Kiên Giang


- Thiệu Ngọc Tuyết


Đòi nợ


Tỉnh Cần Thơ


- Đông Thị Cúc


Đòi nợ


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Ngọc Thời


Hôn nhân gia đình


Tỉnh Hậu Giang


- Huỳnh Phát Long


Tranh chấp quyền sở hữu nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Hữu Tài


Đòi nợ tín dụng


Tỉnh Hậu Giang


- Trần Thị Nga


Tranh chấp hợp đồng cầm cố


Huyện Thốt Nốt


- Công ty cấy công nghiệp Hậu Giang


Đòi nợ ngắn hạn


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Văn Cầu


Đòi tài sản


Tỉnh Hậu Giang


- Lâm Song Thi


Đòi lại tài sản hùn hạp


Huyện Ô Môn


- Liêu Thị Cúc


Tư vấn pháp luật


Huyện Thốt Nốt


- Phùng Tấn Phát


Tranh chấp hợp đồng gởi giữ


Tỉnh An Giang


- Nguyễn Thị Xuân Lan


Hợp đồng thế chấp nhà


Tỉnh Sóc Trăng


- Lê Thị Bạch Mai


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Lương Quốc Thanh


Tranh chấp nhà


Huyện Thốt Nốt


- Trần Huỳnh Lang


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà


Tỉnh Hậu Giang


- Nguyễn Thị Định


Tranh chấp nợ hụi


Tỉnh Hậu Giang


- Lê Thị Vinh


Tranh chấp đất


Cửu Long


- Lê Quang Lạng


Bồi thường hoa lợi


Tỉnh Hậu Giang


- Nguyễn Văn Thành


Nợ tín dụng


Tỉnh Cần Thơ


-Triệu Vĩnh Hưng


Đòi lại tài sản


Huyện Châu Thành


- Phan Khắc Cẩn


Tranh chấp đất thổ cư


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Chính


Nợ hụi


Tỉnh Cần Thơ


- Cao Văn Hai


Đòi lại tài sản cho mượn


Cửu Long


- Thị Khải


Đòi nhàHuyện Vĩnh Châu


5


(2)


1990


- Lê Huy Hiệp


Tranh chấp hợp đồng khoán


Tỉnh Sóc Trăng


- Nguyễn Thị Liễu


Đòi tiền


Tỉnh Cần Thơ


- Vũ Văn Báo


Đòi lại tài sản


Tỉnh Hậu Giang


- Hồ Quang Triều


Tranh chấp ranh đất


Tỉnh Hậu Giang


- Châu Hoài Trung


Tranh chấp tài sản


Tỉnh Cần Thơ


- Kha Thanh Mỹ


Tranh chấp hợp đồng mua bán


Tỉnh An Giang


- Phạm Hoàng Thao


Tranh chấp hợp đồng hùn vốn


Tỉnh Kiên Giang


- Trung tâm chuẩn đoán kiểm định động vất


Hợp đồng thế chấp tài sản


Tỉnh Cần Thơ


- Lê Minh Thoại


Tranh chấp hợp đồng


Tỉnh Cần Thơ


- Võ Văn Sang


Tranh chấp hợp đồng mua bán


Tỉnh Cần Thơ


- Huỳnh Tấn Ngợi


Tranh chấp đất thổ cư


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Văn Hữu


Hợp đồng vay nợ


Tỉnh Hậu Giang


- Lữ Văn Minh


Ly hôn


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Văn Quốc


Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng


Tỉnh Hậu Giang


- Khưu Vĩnh Chương


Đòi nợ theo hợp đồng


Tỉnh Hậu Giang


- Trần Thị Thữ


Tranh chấp nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Quách Ngọc Anh


Tranh chấp đất


Huyện Long Phú


- Châu Khánh


Đòi nhà cho thuê


Tỉnh Sóc Trăng


- Trần Hoa Hương


Tranh chấp hợp đồng vay mượn


Huyện Châu Thành


- Tô Kim Xía


Hợp đồng gia công


Tỉnh Hậu Giang


- Huỳnh Văn Hương


Đòi nợ vay


Tỉnh Hậu Giang


- Nguyễn Thị Lai


Tranh chấp sở hữu nhàTỉnh Hậu Giang