Sắp xếp hồ sơ dân sự từ năm 1988 đến năm 2007 (tiếp 1)6


(1)
1991


- Võ Việt Dũng


Tranh chấp thừa kế


Tỉnh An Giang


- Trần Thị Lý


Đòi tài sản


Huyện Thốt Nốt


- Dương Thúy Phượng


Tranh chấp hợp đồng vay


Tỉnh Đồng Tháp


- Huỳnh Hồng Loan


Tranh chấp di sản thừa kế


Tỉnh Sóc Trăng


- Nguyễn Thị Thành


Đòi lại tài sản


Tỉnh Hậu Giang


- Huỳnh Văn Hai


Tranh chấp đất thổ cư


Tỉnh Cần Thơ


- Phạm Văn Hiếu


Tranh chấp thừa kế


Tỉnh Trà Vinh


- Lưu Thị Chánh


Tranh chấp thừa kế


Tỉnh Hậu Giang


- Nguyễn Thị Ngọc Sương


Chia di sản thừa kế


Tỉnh Hậu Giang


- Đái Khoan


Hợp đồng mua bán nhà


Tỉnh Sóc Trăng


- Lê Văn Hòa


Tranh chấp nhà


Tỉnh Hậu Giang


- Huỳnh Múi


Tranh chấp di sản thừa kế


Huyện Phụng Hiệp


- Lê Văn Thu


Tranh chấp quyền sở hữu nhà


Tỉnh Hậu Giang


- Đỗ Văn Ly


Hợp đồng mua bán xi măngTỉnh Cần Thơ


7


(2)1991


- Phạm Hùng Cường


Đòi bồi thường thiệt hại


Tỉnh Hậu Giang


- Quách Vĩnh Đạt


Truy nhận cha cho con


Tỉnh Kiên Giang


- Nguyễn Trung Hậu


Đòi bồi thường thiệt hại


Tỉnh Kiên Giang


- Đoàn Thị Hiền


Cho vay


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Kim Hương


Tranh chấp thừa kế


Tỉnh Sóc Trăng


- Nguyễn Thành Ngôn


Tranh chấp hợp đồng vay nợ


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Bình An


Tranh chấp đất


Huyện Mỹ Tú


- Nguyễn Thị Kim Chi


Tranh chấp nhà


Huyện Kế Sách


- Trần Hoàng


Đòi bồi thường thiệt hại


Tỉnh Cần Thơ


- Lý Văn Kế


Tranh chấp tài sản


Tỉnh Hậu Giang


- Lê Đình Khoa


Tranh chấp hợp đồng hùn vốnTỉnh Bạc Liêu


8


(1)


1992


- Phạm văn Út


Hợp đồng gửi giữ


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Hương


Tranh chấp nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Võ Thị Thu


Hợp đồng vay mượn


Huyện Thốt Nốt


- Nguyễn Thị Hoa


Thừa kế


Tỉnh Cần Thơ


- Dương Hoàng Việt


Đòi bồi thường tai nạn giao thông


Tỉnh An Giang


- Lê Hoàng Châu


Ly hôn


Tỉnh Cần Thơ


- Trịnh Thu


Tranh chấp di sản thừa kế


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Tuyết Lê


Ly hôn


Tỉnh Hậu Giang


- La Quế Quân


Đòi nợ


Tỉnh Cần Thơ


- Huỳnh Văn Hổ


Đòi bồi thường thiệt hại gi giữ


Tỉnh Minh Hải


- Nguyễn Văn Hai


Đòi nợ


Tỉnh Cần Thơ


- Huỳnh Quang Tường


Đòi nợ


Tỉnh Sóc Trăng


- Từ Kim Hên


Tranh chấp quyền sở hữu nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Khâm


Ly hôn


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Lê Hoa


Tranh chấp nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Hồ Văn Nhung


Đòi bồi thường thiệt hại


Tỉnh Sóc Trăng


- Lâm Hồng Nhị


Đòi tiền nợTỉnh Hậu Giang


9


(2)


1992


- Nguyễn Văn Viễn


Tranh chấp tài sản


Huyện Thốt Nốt


- Trần Thị Án


Đòi nhà cho thuê


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Văn Nghĩa


Ly hôn


Tỉnh Cần Thơ


- Phạm Văn Quong


Tranh chấp đất đai


Tỉnh Hậu Giang


- Trương Hoàng Bông


Bồi thường tài sản mất không có nguyên nhân


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Kiều Hạnh


Ly hôn


Tỉnh Cần Thơ


- Bùi Thị Hương


Hôn nhân gia đình


Tỉnh Hậu Giang


- Nguyễn Huỳnh


Hợp đồng vay mượn


Tỉnh Cần Thơ


- Mai Thị Gọn


Tranh chấp hợp đồng vay


Huyện Thốt Nốt


- Lâm Hữu Dũng


Tranh chấp di sản thừa kế


Tỉnh Sóc Trăng


- Nguyễn Văn Quang


Tranh chấp thừa kế


Tỉnh Vĩnh Long


- Ung Ngọc Sương


Đòi bồi thường


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Thị Ba


Tranh chấp quyền sở hữu nhà


Tỉnh Sóc Trăng


- Nguyễn Thị Diệu Dàng


Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Văn Chiến


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Đinh Văn Chiến


Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng


Huyện Thốt Nốt


- Nguyễn Minh Hiếu


Tranh chấp hợp đồng


Tỉnh Hậu Giang


- Trương Thị Đang


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà


Tỉnh Hậu Giang


- Phạm Thị Ba


Đòi nhà cho ở nhờ


Tỉnh Cần Thơ


- Mã Đức


Đòi lại tài sản


Tỉnh Vĩnh Long


- Nguyễn Văn Đàng


Truy nhận cha cho conHuyện Ô Môn