Sắp xếp hồ sơ dân sự từ năm 1988 đến năm 2007 (tiếp 10)

84

(1)

 

2007

- Công ty xây dựng 10

Đòi nợ

TP Cần Thơ

- Lưu Thị Lý Khên

Tranh chấp quyền sử dụng đất

Tỉnh Sóc Trăng

- Công ty phân bón hóa chất Cần Thơ

Hợp đồng tư vấn

TP Cần Thơ

- Nguyễn Thị Đẹp

Tranh chấp hợp đồng mua bán đất

Tỉnh Bình Dương

- Công ty xây dựng 10

Đòi Nợ Công Ty Việt Tân

 

Quận 12

85

(2)

2007

- Vũ Công Hùng

Kiện hành chính

TP Cần Thơ

- Quách Tấn Hùng

Tranh chấp hợp đồng mua bán đất

 

Tỉnh Sóc Trăng

86

(3)

2007

- Công ty đầu tư xây dựng 10

Đòi nợ Đỗ Xuân Thao

Quận Ninh Kiều

- Trần Văn An

Tư vấn pháp luật

 

TP Cần Thơ

87

(4)

 

2007

- Trương Công Lập

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSD đất

TP Cần Thơ

- Xí nghiệp nuôi trồng thủy sản Út Xi

Tranh chấp hợp đồng

Quận Bình Thủy

- Lý Thi Phi Phụng

Tranh chấp đất đai

TP Cần Thơ

- Huỳnh Minh Ngữ

Tranh chấp quyền sử dụng đất

 

Tỉnh Hậu Giang

88

(5)

 

2007

- Lâm Thanh Năm

Tranh chấp quyền sử dụng đất

TP Cần Thơ

- Huỳnh Thị Thu Vân

Xin lại tài sản bị quản lý

UBND tỉnh Kiên Giang

- Thi hành án dân sự Cái Răng

Hợp đồng bán đấu giá tài sản

Quận Ninh Kiều

- Dương Tú Diệp

Ly hôn

Thị xã Sóc Trăng

- Đỗ Kim Loan

Đòi nợ

 

TP Cần Thơ

89

(6)

 

2007

- Huỳnh Thanh Nhàn

Tranh chấp thừa kế

TP.HCM

- Công ty xây lắp 3

Đòi nợ

Quận Bình Thủy

- Bùi Thanh Điệp

Chia thừa kế

TP Cần Thơ

- Nguyễn Thành Trí

Tranh chấp thừa kế

 

TP Cần Thơ

90

(7)

2007

- Trát Xuân Vinh

Tranh chấp hợp đồng mua bán

Tỉnh Bạc Liêu