Sắp xếp hồ sơ dân sự từ năm 1988 đến năm 2007 (tiếp 2)

10


(1)

1993


- Dương Thị Ngọc Diệp


Tranh chấp nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Bê


Đòi nợ


Long Xuyên


- Trương Thị Liễu


Đòi nhà bị quản lý


Tỉnh Vĩnh Long


- Viên Hồng Việt


Tranh chấp di sản thừa kế


Tỉnh Vĩnh Long


- Lê Thị Hoa


Tranh chấp hợp đồng mua bán


Tỉnh Cần Thơ


- Cao Thị Phấn


Tranh chấp tài sản


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Ngọc Dung


Tranh chấp nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Dương Hớn Cẩm


Tranh chấp thừa kế


Huyện Phụng Hiệp


- Lâm Thị Bảy


Tranh chấp nhà đất


Huyện Thốt Nốt


- Huỳnh Thị Dầu


Can thiệp hoãn thi hành quyết định UBND


Huyện Thốt Nốt


- Lê Thị Vinh


Tranh chấp thừa kế


Tỉnh Đồng Tháp


- Nguyễn Thị Sánh


Tranh chấp nhà


Huyện Thốt Nốt


- Nguyễn Quốc Hoàng


Tranh chấp quyền sử dụng đất


Tỉnh Cần Thơ


- Cao Thị Hai


Tranh chấp di sản thừa kế


Tỉnh Vĩnh Long


- Nguyễn Quang Luân


Ly hôn


Tỉnh Cần Thơ


- Lê Văn Thanh


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Lâm Thị Bích Liên


Tranh chấp nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Hoa


Ly hôn


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Tú Anh


Hợp đồng vay nợTỉnh Cần Thơ


11


(2)

1993


- Lưu Thị Ngọc Hằng


Ly hôn


Tỉnh Cần Thơ


- Lê Thị Kim Hương


Tranh chấp nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Đỗ Thị Ngởi


Đòi lại tài sản


Huyện Thốt Nốt


- Lê Thị Sánh


Đòi lại nhà cho thuê


Huyện Thốt Nốt


- Kha Thanh Mỹ


Tranh chấp hợp đồng mua bán


Tỉnh An Giang


- Châu Thị Hoa


Hợp đồng vay mượn


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Nụ


Ly hôn


Tỉnh Cần Thơ


- Lý Thị Giỏi


Hợp đồng thuê tài sảnTP.HCM


12


(1)
1994


- Dương Thị Thu Uyển


Tranh chấp nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Đỗ Văn Tư


Tranh chấp quyền sở hữu


Tỉnh Vĩnh Long


- Tô Phước Vĩnh


Tranh chấp tài sản


Tỉnh An Giang


- Cao Hoàng Nở


Tranh chấp hợp đồng cầm cố


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Thị Viên


Tranh chấp di sản thừa kế


Tỉnh Cần Thơ


- Châu Kim Huệ


Tranh chấp nhà đất


Tỉnh Cần Thơ


- Bữu Cảnh


Hợp đồng mua bán


Tỉnh Cần Thơ


- Hứa Kim Hà


Hợp đồng mua bán nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Văn Hoàng


Hôn nhân gia đình


TP.HCM


- Nguyễn Thị Hường


Tranh chấp hợp đồng mua bán


Huyện Long Hồ


- Trần Bá Lộc + Trần Ngọc Thái


Tranh chấp hợp đồng đấu thầu


Tỉnh An Giang


- Hồ Thị Tuyết Hương


Đòi nợ


Tỉnh Sóc Trăng


- La Văn Miêng


Bồi thường công sức bồi bổ đất


Tỉnh Sóc Trăng


- Dương Phốn


Tranh chấp di sản thừa kế


Tỉnh Sóc Trăng


- Lê Ngọc Đất


Tranh chấp đất đai


Tỉnh Cần Thơ


- Ngô Phát Đạt


Tranh chấp thừa kế đất


TP.HCM


- Nguyễn Kim Hoàng


Hôn nhân gia đình


TP.HCM


- Ngô Kim Thanh


Đòi nợ


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Thị Liệu


Tranh chấp quyền sở hữuHuyện Thốt Nốt


13


(2)1994


- Nguyễn Thanh Quang


Tranh chấp đất


Tỉnh Cần Thơ


- Huỳnh Đình


Tranh chấp quyền sở hữu


Tỉnh Sóc Trăng


- Trần Kim Liên


Tranh chấp quyền sở hữu


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Tài Đức


Tranh chấp hợp đồng khoán việc


Huyện Châu Thành


- Trần Đông Sanh


Tranh chấp hợp đồng


Tỉnh Cần Thơ


- Phạm Hữu Dư


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà


Hậu Giang


- Võ Văn Minh


Tranh chấp di sản thừa kế


TP.HCM


- Đinh Công Khái


Ly hôn


Tỉnh Cần Thơ


- Đỗ Đức Miêu


Đề nghị giải tỏa niêm phong


Tỉnh Cần Thơ


- Hồ Văn Bình


Tranh chấp hợp đồng mua bán


Tỉnh Cần Thơ


- Châu Luân Phúc


Tranh chấp nhà


Tỉnh Vĩnh Long


14


(1)


1995


- Võ Phước Tây


Hợp đồng vay nợ


Huyện Thốt Nốt


- Lương Quốc Thanh


Đề nghị hủy quyết định Ủy ban


Huyện Vị Thanh


- L Thị Keo


Tranh chấp quyền sở hữu nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Lê Thị Mười


Tranh chấp thừa kế


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Rinh


Yêu cầu tạm hoãn QĐ quản chế hành chính


Tỉnh An Giang


- Võ Văn Thiều


Đòi nợ


Tỉnh Cần Thơ


- Lê Thị Trinh


Tranh chấp hợp đồng gởi giữ


Tỉnh Vĩnh Long


- Sầm Hào Hùng


Chia thừa kế


Tỉnh Cần Thơ


- Hồ Thị Tuyết Hương


Hợp đồng vay nợ


Long Phú-Sóc Trăng


- Công ty Thuy sản XNK Tổng hợp Sóc Trăng


Tranh chấp hợp đồng kinh tế


Tỉnh Sóc Trăng


- Lê Thị Kim Dung


Tranh chấp nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Bùi Văn Khâm


Xin lại tài sản bị quản lý


Tỉnh Vĩnh Long


- Nguyễn Hoàng Oanh


Đòi lại nhà máy nước đáTỉnh An Giang