Sắp xếp hồ sơ dân sự từ năm 1988 đến năm 2007 (tiếp 5)

30


(2)

1999


- Nguyễn Thị Xuân


Tranh chấp hợp đồng thuê xe


Tỉnh Vĩnh Long


- Nguyễn Thị Liêm


Hợp đồng kinh tế


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Thu Huyền


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Chiêm Văn Mông


Tranh chấp nhà


TP.HCM


- Cao Bá Dũng


Tranh chấp đất đai


Huyện Thốt Nốt


- Nguyễn Thị Liễu


Đòi bồi thường nhà


Huyện Vị Thanh


- Lê Thị Hồng Phương


Ly hôn


Huyện Phụng Hiệp


- Đoàn Thị Thu Nga


Đòi lại tài sản


TP.HCM


- Thái Thị Kiêm


Tranh chấp hành chính


Tỉnh Sóc Trăng


- Mai Thị Thanh Thủy


Truy nhận cha cho con


Tỉnh Cần Thơ


- Võ Văn Tốt


Tranh chấp đất


Tỉnh Cần Thơ


- Ngô Thị Kim Cúc


Tranh chấp hùn vốnLong Xuyên


31


(3)
1999


- Nguyễn Tấn Tài


Đòi nợ


TP.HCM


- Mai Viết Tư


Tranh chấp quyền sử dụng đất


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Văn Diệu


Tranh chấp hợp đồng


Quận Bình Thạnh


- Thái Bá Thi


Tranh chấp hành chính


Huyện Thốt nốt


- Lê Thị Diệu


Ly hôn


Tỉnh Cần Thơ


- Lương Văn Tùng


Tranh chấp quyền sử dụng đất


Huyện Ô Môn


- Nguyễn Thanh Toàn


Đòi nợTP Cần Thơ


32


(1)


2000


- Cao Kim Tiếng


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà


Tỉnh Tiền Giang


- Đỗ Thị Tuyết Mai


Tranh chấp hành chính


Tỉnh Cần Thơ


- Dương Thị Lài


Bồi thường thiệt hại


Tỉnh Cần Thơ


- Phạm Văn Mới


Tranh chấp hợp đồng vay tài sản


Tỉnh Cần Thơ


- Đinh Thị Bảy


Đòi nợ


Tỉnh Cần Thơ


- Huỳnh Thị Mánh


Tranh chấp bồi hoàn đất


Huyện Trà Ôn


- Nguyễn Hồng Long


Tranh chấp đất


Tỉnh Cần Thơ


- Tô Thị Hồng Nga


Đòi nợ


Huyện Phụng Hiệp


- Thái Minh Dũng


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà


TP Cần Thơ


- Nguyễn Thị Xuân


Tranh chấp hợp đồng thuê tài sản


TP Cần Thơ


- Tô Thị Khánh Hồng


Ly hôn


Huyện Ô Môn


- Huỳnh Văn Điểm


Tranh chấp đất


TP Cần Thơ


- Chung Cẩm Lang


Tư vấn pháp luật


TP Cần Thơ


- Nguyễn Hữu Thọ


Đòi tài sảnTP Cần Thơ


33


(2)
2000


- Công ty xây lắp và vật tư xây dựng số 3


Đòi nợ


TP Cần Thơ


- Tô Chí Dũng


Đòi bồi thường tiền


TP Cần Thơ


- Đỗ Vũ Phong


Tranh chấp nhà


Tỉnh Đồng Tháp


- Nguyễn Văn Đua


Tranh chấp hợp đồng cầm cố


TP Cần Thơ


- Cục thuế Tỉnh Cần Thơ


Tranh chấp hành chính


TP Cần Thơ


- Võ Thị Kiều Nga


Hợp đồng vay nợ


Tỉnh Vĩnh Long


- Công ty dịch vụ thể thao


Hợp đồng kinh tếTP Cần Thơ


34


(3)
2000


- Cù xuân Hiền


Tranh chấp đất


TP Cần Thơ


- Nguyễn Thị Minh Chinh


Chia tài sản sau ly hôn


TATC TP.HCM


- Trần Quang Triều


Tranh chấp đất


Huyện Thốt Nốt


- Bùi Ngọc Việt


Tranh chấp quyền sở hữu nhà


TATC TP.HCM


- Hà Minh Long


Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm


TP Cần Thơ


- Công ty XNK Hải Phòng


Đòi nợTP.HCM


35


(4)2000


- Đặng Ngọc Hương


Đòi nợ


Huyện Thốt Nốt


- Lê Thị Bới


Tranh chấp hành chính


TP Cần Thơ


- Nguyễn Thị Lệ Thu


Đòi nợ


TP Cần Thơ


- Bùi Châu Hải


Ly hôn


Tỉnh Kiên Giang


- Vương Thị Lúc


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhàTP Cần Thơ


36


(5)2000


- Nguyễn Thị Hiền


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà


TP Cần Thơ


- Nguyễn Hữu Phước


Tranh chấp đất


TP Cần Thơ


- Trần Minh Thả


Tranh chấp đất đaiTP Cần Thơ


37


(1)

2001


- Võ Văn Búp


Tranh chấp đất


Huyện Thốt Nốt


- Nguyễn Văn Khăm


Ly hôn


TP Cần Thơ


- Nguyễn Văn Hậu


Ly hôn


Tỉnh Sóc Trăng


- Nguyễn Thị Dung


Bồi thường thiệt hại


TP Cần Thơ


- Trần Thị Kim Liên


Tranh chấp hợp đồng


Tỉnh Sóc Trăng


- Nguyễn Đình Thắng


Tranh chấp quyết định hành chính


TP Cần Thơ


- Đào Thị Xuân Thu


Tranh chấp đất đai


Huyện Châu Thành


- Nguyễn Văn Ngôn


Tranh chấp kinh tế


TATC Hà Nội


- Mai Thị Tuyết


Tranh chấp đất


TP Cần Thơ


- Nguyễn Văn Tâm


Tranh chấp nợ hợp đồng vayHuyện Thốt Nốt


38


(2)2001


- Cao Văn Thới


Tranh chấp đất


Huyện Thốt Nốt


- Trần Thanh Tâm


Đòi tài sản


TP Cần Thơ


- Vũ Thiện Nhắc


Ly hôn


TP Cần Thơ


- Nguyễn Thanh Hồng


Tranh chấp hành chính


Huyện Phụng Hiệp


- Phạm Thị Kim Xuân


Tranh chấp thừa kế


TP.HCM


- Ngân hàng EximBank


Đòi nợTATC Tỉnh Sóc Trăng