Sắp xếp hồ sơ dân sự từ năm 1988 đến năm 2007 (tiếp 6)

39


(3)


2001


- Huỳnh Minh Tâm


Tranh chấp hành chính


Tỉnh Trà Vinh


- Công ty xây lắp và vật tư xây dựng 3


Hợp đồng kinh tế


TP Cần Thơ


- Công ty phát triển kinh doanh nhà Cần Thơ


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà


TP Cần Thơ


- Nguyễn Ngọc Lài


Đòi tài sản


TP Cần Thơ


- Hứa Bạch Thủy


Tranh chấp nhà


TP Cần Thơ


- Giang Thanh Thủy


Hợp đồng vay nợ


TP Cần Thơ


- La Miều


Đòi nhà cho ở nhờ


TP Cần Thơ


- Đặng Vĩnh Viễn


Đòi nợ


TP.HCM


- Nguyễn Thị Tuyết Vân


Tranh chấp nhà


Tỉnh Vĩnh Long


- Bùi Thế Hùng


Chia tài sảnTP Cần Thơ


40


(4)2001


- Nguyễn Thị Xuân Mai


Chia tài sản


TP Cần Thơ


- Nguyễn Văn Ngôn


Hợp đồng hùn vốn


TP Cần Thơ


- Lâm Hồng Sơn


Tranh chấp nhà đất


Tỉnh Sóc Trăng


- Diệp Thanh Bình


Tranh chấp xây dựngTP Cần Thơ


41


(5)

2001


- Diệp Thanh Bình


Đòi bồi thường xây dựng


TP Cần Thơ


- Huỳnh Thị Hoa


Tranh chấp đất


TP Cần Thơ


- Bùi Đức Thắng


Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng


Huyện Phụng Hiệp


- Đoàn Kim Chi


Tranh chấp đất


TP Cần Thơ


- Đỗ Văn Son


Tranh chấp đất


TP Cần Thơ


- Nguyễn Thị Kim Loan


Tranh chấp đất


TP Cần Thơ


- Trần Văn Biên


Đòi nợ


Huyện Ô Môn


- Diệp Minh Tạo


Tư vấn Giám đốc thẩm


Tỉnh Sóc Trăng


- Lê Thị Bảo Ngọc


Tranh chấp hợp đồng hùn vốn


Huyện Thốt Nốt


- Nguyễn Thị Minh Tâm


Tranh chấp đấtTP Cần Thơ


42


(6)


2001


- Lương Thị Minh Thảo


Tranh chấp thừa kế


TP Cần Thơ


- Công ty phát triển và kinh doanh nhà Cần Thơ


Tranh chấp nhà


TP Cần Thơ


- Nguyễn Thị Ngọc Sương


Ly hôn


TP Cần Thơ


- Trần Ngọc Mỹ


Tranh chấp hợp đồng mua bán


TP Cần Thơ


- Trần Thị Dậu


Chia thừa kế


TP Cần Thơ


- Nguyễn Thị Lệ Thu


Tranh chấp hợp đồng vay nợ


TP Cần Thơ


- Võ Minh Nguyệt


Tranh chấp nhà


TP Cần Thơ


- Lê Thị Nương


Đòi lại tài sản


TP Cần Thơ


- Trần Văn Sơn


Tranh chấp hành chính


TP Cần Thơ


- Ngân hàng EximBank


Hợp đồng vay


TP Cần Thơ


- Nguyễn Thị Thu Hương


Ly hônTP Cần Thơ


43


(7)
2001


- Nguyễn Văn Cư


Tranh chấp đất


TATC. Hà Nội


- Cao Văn Kiện


Tranh chấp hợp đồng thế chấp


TP Cần Thơ


- Lý Muội


Tranh chấp nhà


TP Cần Thơ


- Nguyễn Thị Nga


Ly hôn


TP Cần Thơ


- Nguyễn Thị Phương Dung


Ly hôn


TP Cần Thơ


- Nguyễn Văn Ca


Đòi nợTP Cần Thơ


44


(1)
2002


- Đoàn Thanh Nam


Tranh chấp thừa kế


TP Cần Thơ


- Phan Văn Thiện


Tranh chấp đất


TP Cần Thơ


- Vương Tấn Dũng


Đòi nợ


Tỉnh An Giang


- Trần Thị Kim Loan


Đòi tài sản


TP Cần Thơ


- Nguyễn Kim Vân


Khiếu kiện hành chính


Huyện Vị Thanh


- Phạm Văn Hồ


Tranh chấp tài sản


TP Cần Thơ


- Công ty quản lý kinh doanh nhà


Tranh chấp đất đai


Tỉnh Sóc Trăng


- Lê Thu Phương


Ly hônTỉnh Sóc Trăng


45


(2)
2002


- Nguyễn Văn Ngôn


Tranh chấp hợp đồng hùn vốn


TP Cần Thơ


- Nguyễn Văn Lơ


Tranh chấp đất


TP Cần Thơ


- Công ty xây lắp và vật tư xây dựng 3


Tai nạn lao động


TP Cần Thơ


- Trần Thị La


Đòi nợ


TP Cần Thơ


- Lê Tường Thanh


Tranh chấp đất


TP Cần Thơ


- Trương Thị Mỹ Dung


Ly hônTỉnh Vĩnh Long


46


(3)

2002


- Lê Xuân Thường


Tranh chấp đất đai


Tỉnh Kiên Giang


- Huỳnh Khả Ten


Bồi thường trong xây dựng


Tỉnh Bạc Liêu


- Nguyễn Thị Ngọc


Ly hôn


TP Cần Thơ


- Công ty xây lắp điện Cần Thơ


Đòi tài sản


TP Cần Thơ


- Đinh Thị Linh Sa


Hợp đồng vay tài sản


TP Cần Thơ


- Nguyễn Văn Tính


Tranh chấp đất đai


TP Cần Thơ


- Nguyễn Văn Hữu


Tranh chấp tài sản


Huyện Ô Môn


- Huỳnh Văn Thái


Ly hôn


TP Cần Thơ


- Ngô Bữu Thiện


Tranh chấp đất đaiTP Cần Thơ


47


(4)
2002


- Nguyễn Thị Kim Út


Tranh chấp đất đai


TP Cần Thơ


- Nguyễn Hữu Đông


Tranh chấp hợp đồng nhà


TP Cần Thơ


- Trần Diệu Huyền


Khiện hành chính


Tỉnh Sóc Trăng


- Ngô Văn Mười


Đòi nợ


TP Cần Thơ


- Nguyễn Văn Mách


Tranh chấp hợp đồng đặt cọc


TP Cần Thơ


- Công ty xây lắp điện Cần Thơ


Tranh chấp đấtTỉnh Sóc Trăng