Sắp xếp hồ sơ dân sự từ năm 1988 đến năm 2007 (tiếp 7)48


(5)
2002


- Võ Thị Hai


Tranh chấp đất


Huyện Vị Thủy


- Lê Thị Nương


Đòi lại tài sản


TP.HCM


- Tào Phú Quý


Tranh chấp quyền sử dụng đất


TP Cần Thơ


- Đoàn Ngọc Thu


Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất


TP Cần Thơ


- La Văn Bảy


Tranh chấp nhà


TP Cần Thơ


- Lý Ngọc Lâm


Tranh chấp đất


TP Cần Thơ


- Dương Bình Hưng


Tranh chấp hành chính


Tỉnh Kiên Giang


- Nguyễn Phước Long


Ly hônTP Cần Thơ


49


(6)
2002


- Trần Kên


Tranh chấp tài sản


Huyện Long Phú


- Nguyễn Văn Ngôn


Hợp đồng hùn vốn


TP Cần Thơ


- Trường nghiệp vụ giao thông vận tải


Hợp đồng thuê tài sản


TP Cần Thơ


- Nguyễn Văn Khải


Tranh chấp hành chính


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Hữu Huy


Đòi nợ


TP Cần Thơ


- Nguyễn Văn Hai


Dịch vụ nhà đất


Huyện Thốt Nốt


- Ninh Đắc Lập


Đòi nợ


Huyện Phụng Hiệp


- Huỳnh Thị Nhung


Tranh chấp quyền sử dụng đất


Tỉnh Tiền Giang


- Nguyễn Kim Ngân


Tranh chấp hành chính


TATC Hà Nội


- Đường Ích Thiện


Khiếu nại quyết định hành chínhThanh tra Tỉnh Cần Thơ


50


(1)
2003


- Công ty bê tông Hà Nội


Hợp đồng kinh tế


TP.HCM


- Vũ Đức Hùng


Đòi nợ


TP Cần Thơ


- Trần Bá Tòng


Hôn nhân gia đình


Tỉnh Vĩnh Long


- Bùi Thị Sang


Tranh chấp hành chính


TP Cần Thơ


- Hứa Thị Hoàng Oanh


Tranh chấp đất


Huyện Ô Môn


- Bùi Công Phiệt


Tranh chấp hợp đồng mua bán


Tỉnh Vĩnh Long


- Vũ Đức Dũng


Đòi nợTP Cần Thơ


51


(2)


2003


- Huỳnh Ngọc Dũ


Tranh chấp đất đai


TP Cần Thơ


- Nguyễn Thành Tuấn


Đòi nợTP Cần Thơ


52


(3)2003


- Tô Chương Lý


Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSD đất


TATC Hà Nội


- Nguyễn Hùng Tỏa


Chia thừa kế


TATC TP.HCM


- Vũ Văn Khinh


Tranh chấp hợp đồng hứa thưởngTP.HCM


53


(4)


2003


- Phạm Thị Út Dung


Truy nhận cha cho con


TP Cần Thơ


- Phạm Hồng Hạnh


Dịch vụ thi hành án


Đội THA TX Sóc Trăng


- Võ Văn Tân


Ly hôn


TP Cần Thơ


- Phạm Quang Đạt


Tranh chấp đất


Tỉnh Bạc Liêu


- Lý Chấn Nam


Tư vấn pháp luật


Tỉnh Sóc Trăng


- Huỳnh Phương Dung


Khiếu nại đội thi hành án


TP Cần Thơ


- Dương Vãn Cảnh


Tranh chấp khoảng không


Huyện Phụng Hiệp


- Trần Thị Ngọc Khanh


Hôn nhân gia đình


TP Long Xuyên


- Nguyễn Đức Việt


Ly hôn


TP Hải Phòng


- Liêng Thị Châm


Tranh chấp nợ hụi


TP Cần Thơ


- Châu Thành


Đòi nhà cho ở nhờTỉnh Sóc Trăng


54


(5)

2003


- Nguyễn Tấn Lộc


Tranh chấp đất


TP Cần Thơ


- Đặng Thị Thanh Thủy


Tranh chấp đất


TP Cần Thơ


- Nguyễn Ngọc Tuyền


Tranh chấp hợp đồng mua bán đất


TP Cần Thơ


- Huỳnh Văn Thi


Tư vấn giám đốc thẩm


TP Cần Thơ


- Võ Thanh Vân


Ly hôn


TP Cần Thơ


- Nguyễn Thái Hùng


Tranh chấp hợp đồng


TP Cần Thơ


- Tạ Thị Thu


Tư vấn xây dựng


TP Cần Thơ


- Nguyễn Thị Xuân


Chấm dứt hợp đồng lao động


TP Cần Thơ


- Đỗ Thị Giàu


Tranh chấp hợp đồng thừa kế


TP Cần Thơ


- Nguyễn Thị Mai


Đòi nợTP Cần Thơ


55


(6)


2003


- Cao Phước Thoại


Tranh chấp thừa kế


TP Cần Thơ


- Cao Duy Hiệp


Tranh chấp đấtTP Cần Thơ


56


(7)
2003


- Trần Ngọc Thu + Lê Thanh Dân


Tư vấn pháp luật


Tỉnh Lâm Đồng


- Lê Tường Thanh


Tranh chấp đất đai


Huyện Long Mỹ


- Trần Thị Như


Tư vấn pháp luật


TP Cần Thơ


- Võ Kim Loan


Ly hôn


TP Cần Thơ


- Nguyễn Văn Ngọc


Đòi nợ


Huyện Ô Môn


- Lý Muội


Tranh chấp hành chính


TP Cần Thơ


- Nguyễn Văn Viễn


Tranh chấp hành chính


Thị xã Sóc Trăng


- Dương Văn Hai


Tranh chấp tài sản


TP Cần Thơ


- Phạm Văn Ngự


Tranh chấp thừa kếTP Cần Thơ


57


(1)

2004


- Đặng Văn Thương


Tranh chấp đất


TP Cần Thơ


- Lưu Túy Hà


Tranh chấp hành chính


TP Cần Thơ


- Phạm Thị Lệ Bi


Tranh chấp hợp đồng vay tài sản


Tỉnh Sóc Trăng


- Trần Như Mộng Ngọc


Tranh chấp hành chính


Huyện Thốt Nốt


- Vũ Thị Tuyết Hằng


Ly hôn


Quận Ninh Kiều


- Nguyễn Thị Thêu


Tranh chấp quyền sử dụng đất


TP Cần Thơ


- Hứa Bạch Thủy


Đòi lại tài sản


TATC TP Cần Thơ


- Cù Xuân Hiền


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhàTP Cần Thơ