Sắp xếp hồ sơ hình sự từ năm 1989 đến năm 2007STT


NĂM


HỌ VÀ TÊN


TRONG VỤ


XÉT XỬ TẠI TAND


11989


- Lê Minh Hải


Cố ý gây thương tích


Huyện Ô Môn


- Nguyễn Văn Khoánh


Vi phạm quy định an toàn giao thông


Tỉnh Hậu Giang


- Tô Văn Thọ


Cố ý gây thương tích


Tỉnh Hậu Giang


- Lê Thị Lệ


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt TS công dân


Huyện Thốt Nốt


- Nguyễn Thị Thu Trang


Trộm tài sản công dân


Tỉnh Hậu Giang


- Lê Hoàng Châu


Chiếm giữ trái phép tài sản XHCN


Tỉnh Hậu Giang


-Nguyễn Nhật Quang


Giết người


Tỉnh Hậu Giang


-Lý Thanh + Khâu Pông


Hiếp dâm


TATC. TP.HCM


- Nguyễn Như Thắng + Nguyễn Thanh TùngGây rối TT công cộng


TP. Cần Thơ


2


(1)1990


- Lê Hữu Phước


Tổ chức người chốn ra nước ngoài


Tỉnh Cần Thơ


- Vũ Công Khanh


Lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Đồng Tháp


- Dư Thanh Tân


Tham ô tài sản XHCN


Tỉnh Hậu Giang


- Ngô Hoàng Minh


Cố ý gây thương tích


Huyện Kế Sách


- Nguyễn Thị Ánh


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt TS công dân


Tỉnh cần Thơ


- Thái Văn Buôl


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


Huyện Phụng Hiệp


- Trần Văn Chính


Cố ý gây thương tích


Huyện Thốt Nốt


- Nguyễn Thị Đành


Hủy hoại tài sản công dân


Huyện Vũng Liêm


- Trần Thị Lệ Châu


Cố ý gây thương tích


Thị xã Sóc Trăng


- La Ngọc Hào


Tham ô tài sản XHCN


Tỉnh Hậu Giang


- Đỗ Hữu Dụng


Tai nạn giao thông


Huyện Phụng Hiệp


- Nguyễn Thị Châu


Làm nhục người khác


Huyện Thốt Nốt


- Nguyễn Hoàng Việt


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Kiên Giang


- Lê Thanh Duyên + Hà Hoàng Giang


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Kiên Giang


- Nguyễn Văn Tư


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


Huyện Giá Rai


- Nguyễn Kim Thoại


Tham ô tài sản XHCN


PTTC TP.HCM


- Phạm Minh Trưng


Tiêu thụ đồ gian


Tỉnh Hậu Giang


- Lê Văn Tư + Lê Văn Thiện


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


PTTC TP.HCM


- Dương Hồng PhúcCướp tài sản công dân


Tỉnh Hậu Giang


3


(2)
1990- La Hằng


Đưa hối lộ


Tỉnh Hậu Giang


- Lâm Quang Đấu


Hiếp dâm


Tỉnh Hậu Giang


- Tôn Thất Tuy


Truyền bá văn hóa đồi trụy


Tỉnh Hậu Giang


- Lê Thị Kim Hương


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt TS công dân


Tỉnh Cần Thơ


- Lưu Huỳnh Đức


Cướp tài sản công dân


Tỉnh Hậu Giang


- Hà Văn Ngọt


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Đồng Tháp


- Đặng Văn Quyền


Tội vu khống


Huyện Phụng Hiệp


- Lê Trần Thời


Tham ô tài sản


Tỉnh Hậu Giang


- Lê Tuấn


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Kiên Giang


- Đặng Ngọc Thành


Cố ý gây thương tích


Tỉnh cần Thơ


- Lưu Quang Kiều


Tham ố, cố ý làm trái


Tỉnh Cửu Long


- Bùi Thị Tâm


Cố ý gây thương tích


Tỉnh Kiên Giang


- Trần Văn Hồng


Cố ý gây thương tích


PTTC TP.HCM


- Võ Mỹ Hương


Chứa gái mại dâm


Tỉnh Hậu Giang


- Phạm Khắc Tấn


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


PTCT TP.HCM


- Nguyễn Thiện Tính


Giết người


Tỉnh Hậu Giang


- Nguyễn Thị Lệ


Môi giới mại dâm


Tỉnh Hậu Giang


- Cao Kim Lược


Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy


Tỉnh Hậu Giang


- Ngô Thị Đậu


Vi phạm quy định quản lý đất đai


Tỉnh Cửu Long


- Công ty cây công nghiệp Hậu Giang


Tai nạn giao thông đường thủy


Tỉnh Tiền Giang


- Phạm Văn Hà


Cố ý làm trái, tham ô tài sản


Tỉnh Kiên Giang


- Lê Ngọc Mậu


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Kiên Giang


- Trần Thị Bích LệLạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Kiên giang


4


(1)

1991


- Nguyễn Hoàng Oanh


Cố ý làm trái, lừa đảo


Tỉnh Hậu Giang


- Tô Quốc Thắng


Lừa đảo chiếm đoạt tài sản


Tỉnh Hậu giang


- Nguyễn Văn Nam


Tham ô, cố ý làm trái


Tỉnh Hậu Giang


- Hứa Văn Tuấn


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


Huyện Châu Thành


- Phạm Văn Tạo


Làm chết người trong khi thi hành công vụ


Tỉnh Hậu Giang


- Lê Thị Bông


Chiếm đoạt trái phép tài sản công dân


Huyện Vị Thanh


- Nguyễn Thị Phượng


Nhận hối lộ


Tỉnh Hậu Giang


- Lê Thiện Tâm + Lê Việt Hùng


Cố ý gây thương tích


Tỉnh Hậu Giang


- Đỗ Hồng Răng


Vi phạm quy định quản lý đất đai


Tỉnh Kiên Giang


- Trần Văn Đạt + Trần Văn Út


Chiếm đoạt vũ khí quân dụng


Quân Khu 9


- Trần Việt Hoài


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Kiên Giang


- Nguyễn Hoàng Phương


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Kiên Giang


- Trần Văn Mười


Cố ý gây thương tích


Huyện Thốt Nốt


- Đào Ngọc Cang


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Hậu Giang


5


(2)1991


- Trần Thị Phường


Cố ý gây thương tích


Huyện Gò Quao


- Ngô Thị Dể


Vi phạm quy định quản lý Nhà nước


Huyện Gò Quao


- Nguyễn Văn Lãm


Cố ý gây thương tích


Huyện Thốt Nốt


- Lê Văn Chiến


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


TATC TP.HCM


- Bùi Công Phiệt


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


TATC TP.HCM


- Wong Wan Sang


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


PTTC TP.HCM


- Lê Thị Tài


Tham ô, cố ý làm trái


Tỉnh Cửu Long


- Nguyễn Văn Thấu


Vi phạm quy định quản lý đất đai


Huyện Giá Rai


- Trịnh Xuân Ngủ


Tham ô, cố ý làm trái


Tỉnh Đồng Tháp


- Ngô Mạnh Tưởng


Cố ý làm trái


Tỉnh Hậu Giang