Sắp xếp hồ sơ hình sự từ năm 1989 đến năm 2007 (tiếp 1)

6


(1)1992


- Hà Văn Thanh


Tham ô tài sản XHCN


Tỉnh Hậu Giang


- Lương Thị Sáu


Vi phạm quy định quản lý đất đai


Huyện Châu Thành


- Nguyễn Văn Sĩ


Cố ý gây thương tích


Tỉnh Cần Thơ


- Phạm Quang Khải


Sử dụng vũ khí trái phép


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Viên


Chống người thi hành công vụ


Huyện trà Ôn


- Nguyễn Văn Thành


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Đồng Tháp


- Phòng CS giao thông đường bộ CA tỉnh Hậu Giang


Buôn lậu, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, cố ý làm trái, tham ô tài sản XHCN


Tỉnh Cần Thơ


- Huỳnh Thị Nhuần


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


Huyện Vị Thanh


- Trần Mỹ Thanh


Đưa hối lộ


Tỉnh Kiên Giang


- Dương Hoàng Việt


Tai nạn giao thông


Tỉnh Kiên Giang


- Lê Văn Thẩm


Hối lộ, cố ý làm trái


Tỉnh Cửu Long


- Nguyễn Thị Tư


Vi pham quy định quản lý đất đai


Huyện Trà Ôn


- Trần Ngọc Tiên


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt TS công dân


Huyện Mỹ Xuyên


7


(2)


1992


- Trương Văn Lơ


Cố ý gây thương tích


Huyện Gò Quao


- Đoàn Quang Đông


Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng


Tỉnh Vĩnh Long


- Lê Văn Năm


Làm hàng giả


Tỉnh Vĩnh Long


- Nguyễn Huệ Chi


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Cần Thơ


- Lưu Văn Huống


Cố ý gây thương tích


Huyện Thốt Nốt


- Nguyễn Thanh Dũng


Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Vĩnh Sơn


Cố ý gây thương tích


Tỉnh Sóc Trăng


- Lê Ngọc Anh


Giết người, sử dụng vũ khí


Quân Khu 9


- Trương Tuấn Kiệt


Giết người, cướp tài sản công dân


TATC TP.HCM


- Nguyễn Văn Tới


Cố ý gây thương tích


Tỉnh Cần Thơ


- Hà Văn Tôn


Giết người


Tỉnh Sóc Trăng


- Trần Doãn Chính


Cố ý làm trái


Tỉnh Hậu Giang


- Nguyễn Ngọc Toàn


Công nhiên chiếm đoạt TS công dân


Tỉnh Minh Hải


- Trần Ngọc Hồ


Cố ý gây thương tích


Huyện Ô Môn


- Trần Ngọc Đức


Cướp giật tài sản công dân


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Đình Hường


Tiêu thụ TS do người khác phạm tội


TATC TP.HCM


- Quang Thị Phấn


Chống người thi hành công vụ


Huyện Châu Phú8


(1)


1993


- Tô Văn Trắng


Vi phạm quy định an toàn giao thông


Tỉnh Tiền Giang


- Nguyễn Phước Tường


Cố ý gây thương tích


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Kim Xuyến


Trộm tài sản công dân


Huyện Thốt Nốt


- Lê Thị Thanh Vân


Cố ý gây thương tích


PTTC TP.HCM


- Đỗ Ngọc Toàn


Đưa hối lộ, mua bán hàng cấm


Tỉnh Cần Thơ


- Lê Thị Phượng


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Sóc Trăng


- Nguyễn Thị Thanh Thúy


Cố ý gây thương tích


Huyện Châu Thành


- Hồ Minh Quân


Cướp tài sản công dân


PTTC TP.HCM


- Nguyễn Văn Nam


Vi phạm quy định quản lý đất đai


Huyện Mỹ Tú


- Trần Tiến Thắng


Nhận hối lộ


Tỉnh Vĩnh Long


- Trần Kim Phát


Cố ý gây thương tích


Tỉnh Trà Vinh


- Võ Hùng Dũng


Trộm tài sản công dân


Tỉnh Trà Vinh


- Trần Văn Tính


Mua bán chất phóng xạ


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Văn Sô + Nguyễn Thị Tuyết Mai


Tiêu thụ bạc giả


Tỉnh Kiên Giang


- Phạm Thanh Tùng


Tham ô tài sản XHCN


Tỉnh Cần Thơ9


(2)

1993


- Đoàn Huỳnh Phương


Cố ý gây thương tích


Huyện Thốt Nốt


- Trần Văn Chửng


Giết người


TATC TP.HCM


- Phạm Văn Thọ + Nguyễn Hoàng Bảnh


Hối lộ, cố ý làm trái


Tỉnh Kiên Giang


- Vũ Tiến Sơn


Nhận hối lộ, đưa hối lộ


Tỉnh Vĩnh Long


- Đào Xuân Quýt


Cố ý gây thương tích


TP Cần Thơ


- Phạm Thị Kim Sương


Cố ý gây thương tích


Huyện Châu Thành


- Huỳnh Văn Chiên + Trương Thị Mỹ Hương


Đưa, nhận hối lộ


PTTC TP.HCM


- Kha Hữu Hạnh


Xâm phạm chỗ ở của công dân


Tỉnh An Giang


- Phạm Quốc Hưng


Cố ý gây thương tích


Huyện Thốt Nốt


- Quách Thị Hà


Gây rối trật tự công cộng


Tỉnh Kiên Giang10


(3)1993


- Nguyễn Thị Huệ


Cố ý gây thương tích


Tỉnh Vĩnh Long


- Trương Như Hùng


Cố ý gây thương tích


PTTC TP.HCM


- Danh Roong


Gây rối trật tự công cộng


Huyện Hòn Đất


- Mã Minh Cường


Truyền bá văn hóa đồi trụy


PTTC TP.HCM


- Văn Công Hiệp


Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng


Tỉnh Đồng Tháp


- Bùi Văn Nhở


Lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt TS công dân


Tỉnh Trà Vinh


- Nguyễn Thanh Bình


Cố ý làm trái


TATC TP.HCM


- Huỳnh Hoàng Anh


Tham ô tài sản XHCN


PTTC TP.HCM