Sắp xếp hồ sơ hình sự từ năm 1989 đến năm 2007 (tiếp 2)11


(4)
1993


- Trần Chí Thông


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Vĩnh Long


- Ngô Văn Định


Chiếm giữ trái phép tài sản XHCN


Tỉnh Minh Hải


- Thạch Anh Hoàng


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt TS công dân


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thanh Biên


Hiếp dâm


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Tư Hiệp


Cố ý gây thương tích


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Kim Dung


Tai nạn giao thông


Tỉnh Cần Thơ


- Châu Văn Lợi


Buôn bán hàng cấm


TATC TP.HCM12


(1)

1994


- Trịnh Minh Sơn


Truyền bá văn hóa đồi trụy


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Văn Mến


Vi phạm an toàn giao thông


PTTC TP.HCM


- Bùi Thái Học


Cưỡng đoạt tài sản


Tỉnh Cần Thơ


- Hứa Văn Sơn


Vi phạm quy định an toàn giao thông


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Ngọc Minh + Nguyễn Thị Tuyết Mai


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Sóc Trăng


- Đặng Thanh Hùng


Hiếp dâm


Tỉnh Sóc Trăng


- Bùi Thị Bé


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Văn Thành


Lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Sóc Trăng


- Lê Thị Hương


Vi phạm quản lý đất đai


Huyện Long Mỹ


- Nguyễn Văn Thành


Mua bán chất phóng xạ


TP Cần Thơ


- Trần Việt Cách


Cố ý làm trái


Tỉnh Kiên Giang


- Đỗ Văn Kiệt


Chứa gái mại dâm


Tỉnh Kiên giang


- Tô Trường Giang


Hiếp dâm, giết người


Tỉnh Minh Hải13


(2)

1994


-Đinh Trung Hiếu


Tai nạn giao thông


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Hoàng Khải


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản XHCN


PTTC TP.HCM


- Nguyễn Văn Nô


Tham ô tài sản XHCN


TATC TP.HCM


- Nguyễn Văn Hán


Giao cấu với người dưới 16 tuổi


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Hoàng Xuân


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Lệ Hằng


Lừa đảo chiếm đảo công dân


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Tấn Nam


Nhận hối lộ


PTTC TP.HCM


- Nguyễn Tấn Tạo


Cố ý gây thương tích


Huyện Châu Thành


- Nguyễn Văn Kim Hoàng


Lừa đảo chiếm đoạt tài sản


TATC TP.HCM


- Nguyễn Hùng Anh


Vi phạm quy định quản lý đất đai


Huyện Thốt Nốt


- Trần Văn Bảy


Chứa gái mại dâm


Huyện Thốt Nót


- Ngô Thanh Hải


Vi phạm an toàn giao thông


Tỉnh Cần Thơ


- Lê Hồng Em


Cố ý gây thương tích


PTTC TP.HCM


- Ngô Hữu Tiến


Tham ô tài sản XHCN


TATC TP.HCM


- Nguyễn Kim Ngân


Trộm tài sản công dân


Tỉnh Cần Thơ


- Võ Thị Ngọc An


Chứa mại dâm


Huyện Thốt Nốt


- Lê Hồng Hưng


Giả mạo giấy tờ


Tỉnh Cần Thơ


- Mai Thị Đến


Chứa gái mại dâm


Huyện Thốt Nốt


- Trần Văn Tám


Trộm tài sản công dân


Tỉnh Cần Thơ14


(3)

1994


- Võ Thanh Liêm + Võ Văn Hậu


Cướp của giết người


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Văn Tới


Chiếm đoạt vũ khí quân dụng


Tỉnh Cần Thơ


- Đỗ Lệ Thủy


Buôn lậu qua biên giới


Tỉnh Lai Châu


- Trần Thị Nhơn


Giết người


Tỉnh Cần Thơ


- Huỳnh Thị Hương


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


PTTC TP.HCM


- Nguyễn Thanh Hải


Mua bán ma túy


PTTC TP.HCM


- Nguyễn Ngọc Khanh


Nhận hối lộ


PTTC TP.HCM


- Hà Ngọc Thạch


Vi phạm quyền tự do dân chủ


Tỉnh Minh Hải


- Hồ Văn Nhành


Đưa hối lộ


Tỉnh Vĩnh Long


- Bùi Công Bằng


Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng


Tỉnh Sóc Trăng15


(4)

1994


- Âu Lâm + Trần Thế Mùa Đông


Cướp tài sản công dân


PTTC TP.HCM


- Bùi Hữu Ngĩa


Tham ô, cố ý làm trái


TATC PT.HCM


- Phạm Hoàng A


Tổ chức đưa ngừơi ra nước ngoài


Tỉnh Hậu Giang


- Nguyễn Thị Huệ


Tham ô tài sản XHCN


Tỉnh Vĩnh Long


- Phan Thanh Xuyến


Lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Minh Hải


- Sơn Thị Liên


Chứa gái mại dâm


Tỉnh Cần Thơ


- Huỳnh Bạch Nhị


Hiếp dâm


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Tấn Lộc


Chứa gái mại dâm


PTTC TP.HCM


- Phạm Thiện Trung


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


PTTC TP.HCM16


(5)


1994


- Từ Thùy Linh


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


Thị xã Sóc Trăng


- Nguyễn Thu Hương


Đòi nợ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt TSCD


Tỉnh Cần Thơ


- Trương Thị Vân


Giao cấu với người dưới 16 tuổi


Tỉnh Cần Thơ


- Huỳnh Thị Mỹ Chi


Lừa đảo tín nhiệm chiếm đoạt TS công dân


TP.HCM


- Nguyễn Văn Thành


Vi phạm quy định quản lý đất đai


Tỉnh Sóc Trăng


- Nguyễn Văn Lành


Giết người


Tỉnh Cần Thơ


- Vũ Quốc Tuấn


Buôn lậu qua biên giới


Hải phòng


- Khưu Ngọc Mỹ


Chứa mại dâm


Huyện Thốt Nốt


- Võ Minh Chiến


Tham ô cố ý làm trái


Tỉnh Sóc Trăng


- Nguyễn Quang Dũng


Tham ô tài sản XHCN


Tỉnh Sóc Trăng


- Trần Thị Bốn


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


TATC TP.HCM