Sắp xếp hồ sơ hình sự từ năm 1989 đến năm 2007 (tiếp 4)

21


(1)


1996


- Trần Dù Lẽn


Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân


PTTC TP.HCM


- Nguyễn Thị Phấn


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


PTTC TP.HCM


- Nguyễn Văn Thi


Giao cấu người dưới 16 tuổi


Huyện Vị Thanh


- Huỳnh Thị Mỹ Linh


Cố ý gây thương tích


TP Cần Thơ


- Nguyễn Hữu Hoàng


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


Huyện Vị Thanh


- Lê Thanh Nhàn


Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội


Huyện Vị Thanh


- Tô Trường Giang


Hiếp dâm, giết người


PTTC TP.HCM


- Huỳnh Cử Đảnh


Tham ô tài sản XHCN


TATC Hà Nội


- Nguyễn Đức Thắng


Cố ý gây thương tích


Tỉnh Cần Thơ


- Phan Văn Thuyền


Gây rối trật tự công cộng


Huyện Vị Thanh


- Thái Thị Muội


Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân


Tỉnh Cần Thơ22


(2)


1996


- Dương Văn Lượm


Giết người, tàng trữ vũ khí


Tỉnh Cần Thơ


- Dương Thu Ba


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


PTTC TP.HCM


- Lê Quang Đức


Tham ô tài sản XHCN


Tỉnh Vĩnh Long


- Nguyễn Thị Lúi


Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân


Tỉnh Cần Thơ


- Võ Văn Bửu


Tổ chức đánh bạc


Huyện Châu Thành


- Nguyễn Đồng Minh


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Công Sánh


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản XHCN


PTTC TP.HCM


- Văn Thị Phiên


Vi phạm quy định quản lý đất đai


Huyện Cầu Kè


- Phạm Văn Khơi


Sử dụng vũ khí trái phép


PTTC TP.HCM


- Nguyễn Trung Hoa


Hiếp dâm


Huyện Mỹ Xuyên


- Lưu Đức Huy


Cướp giật tài sản công dân


PTTC TP.HCM


- Mai Văn Báo


Tai nạn giao thông


PTTC TP.HCM


- Chiêm Văn Mến


Giao cấu với người dưới 16 tuổi


Thị xã Gạch Giá


- Lưu Văn Uối


Lạm dụng quyền tự do dân chủ


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Minh Hùng


Cố ý làm trái


Tỉnh Vĩnh Long


- Lê Văn Quyền


Hiếp dâm, giết người


TATC TP.HCM23


(1)1997


- Bạch Nhật Thắng


Làm hàng giả


PTTC TP.HCM


- Lý Thị Huệ


Mua bán hàng cấm


PTTC TP.HCM


- Nguyễn Thị Kèo


Cố ý gây thương tích


Tỉnh An Giang


- Nguyễn Phi Long


Tai nạn giao thông


TATC TP.HCM


- Hoàng Đình Huân + Đỗ Văn Chờ


Nhận hối lộ


Tỉnh Cần Thơ


- Lê Quang Triệu


Vi phạm quy định an toàn giao thông


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Văn Nghĩa


Vi phạm quy định an toàn giao thông


Tỉnh Long An


- Trương Minh Mẫn


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


PTTC TP.HCM


- Dương Hồng Tấn


Cố ý làm trái


Tỉnh Trà Vinh


- Võ Văn Thắng


Chứa gái mại dâm


Tỉnh Cần Thơ


- Trương Minh Hiếu


Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng


Tỉnh Kiên Giang


- Hà Văn Đon


Hiếp dâm


Huyện Thốt Nốt


- Võ Hoàng Em


Trộm tài sản XHCN


Tỉnh Kiên Giang


- Nguyễn Đức Minh


Mua bán hàng cấm


Tỉnh Kiên Giang


- Phạm Hữu Thành


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN


TATC TP.HCM24


(2)

1997


- Cao Quốc Khương


Gây rối trật tự công cộng


Tỉnh Cần Thơ


- Huỳnh Văn Minh


Vi phạm quy định an toàn giao thông


Tỉnh Cần Thơ


- Võ Văn Bồi


Cướp tài sản công dân


TATC TP.HCM


- Lê Minh Hiếu


Trộm tài sản công dân


TATC TP.HCM


- Trương Văn Hào


Giết người


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Tài Quyền


Cướp giật tài sản công dân


Tỉnh Sóc Trăng


- Lê Tân Lực


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


Tỉnh Vĩnh Long


- Nguyễn Văn Hương


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản XHCN


TP.HCM


- Lâm Thành HiểuThiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng


PTTC TP.HCM


25


(3)


1997


- Hoàng Chí Tín


Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân


TP.HCM


- Đỗ Ngọc Hưng


Mua bán hàng cấm


Tỉnh Cần Thơ


- Trương Thị Hoa


Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội


Tỉnh An Giang


- Lâm Văn Đức


Cướp giật, trộm tài sản công dân


Tỉnh Cần Thơ


- Hà Hữu Long


Truyền bá văn hóa đồi trụy


Tỉnh Cần Thơ


- Lâm Khánh Minh


Tiêu thụ bạc giả


TP.HCM


- Lê Thị Thiệt


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


Tỉnh Cần Thơ


- Bùi Lê Võ


Lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Sóc Trăng


- Cam Hữu Quý


Tham ô tài sản XHCN


Tỉnh Trà Vinh


- Nguyễn Thị Thanh Tuyết


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


TATC TP.HCM


- Phạm Thị Thanh


Tham ô tài sản XHCN


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Trung Hưng


Mua bán ma túy


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Bích Loan


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


Tỉnh Cần Thơ


- Lê Thị Nhung


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


TATC TP.HCM