Sắp xếp hồ sơ hình sự từ năm 1989 đến năm 2007 (tiếp 5)

26


(4)1997


- Trần Thị Thành


Lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN


TP Hải Phòng


- Lê Văn Cừ


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


TP Cần Thơ


- Nguyễn Văn Hoài


Tham ô


PTTC TP.HCM27(1)

1998


- Ngô Phúc Hiện


Cố ý làm trái


Tỉnh Cần Thơ


- Lê Khắc Thuận


Vi phạm quy định quản lý đất đai


Huyện Krông Búk


- Nguyễn Văn Bé


Giết người


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Văn Chót


Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Ngọc Minh Khánh


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Hữu Thương


Tai nạn giao thông


Thị xã Sóc Trăng


- Võ Thị Thảo


Cố ý gây thương tích


TP Cần Thơ


- Lâm Thị Hiên


An toàn giao thông


Tỉnh Sóc Trăng


- Nguyễn Giang Nam


Cướp tài sản


Tỉnh Kiên Giang


- Nguyễn Phương Bắc


Nhận hối lộ, buôn lậu


TP.HCM28


(2)

1998


- Ngô Công Hưởng


Đưa hối lộ


Tỉnh Kiên Giang


- Đỗ Quốc Anh


Tai nạn giao thông


Tỉnh An Giang


- Võ Thanh Thủy


Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân


Tỉnh Cần Thơ


- Đặng Thanh Đông


Cố ý gây thương tích


TATC TP.HCM


- Huỳnh Thị Mai


Mua bán phụ nữ


Tỉnh Kiên Giang


- Chế Văn Hiệp


Lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Cần Thơ


- Lê Ái Quốc + Lê Hoàng Tùng


Làm hàng giả


Tỉnh Kiên Giang


- Phan Văn Ẩn + Phan Thanh Hoài


Giết người


Tỉnh Sóc Trăng


- Lâm Thị Lang


Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản XHCN


TATC TP.HCM


- Võ Văn Minh + Nguyễn Văn Mười


Tham ô, mua bán hàng cấmPTTC TP.HCM


29


(3)
1998


- Lưu Văn Thế


Cố ý làm trái


Tỉnh Sóc Trăng


- Dương Hoàng Tuấn


Trốn khỏi nơi giam


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Văn Lợi


Cố ý gây thương tích


Huyện Kế Sách


- Dương Hồng Tấn


Cố ý làm trái


Tỉnh Trà Vinh


- Nguyễn Thành Long


Cố ý gây thương tích


TP Cần Thơ


- Nguyễn Huỳnh Mậu


Trốn thuế


TP Cần Thơ


- Phạm Văn Ninh


Tai nạn giao thông


Tỉnh Cần Thơ


- Lê Trọng Khải


Hiếp dâm


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Ngô


Hiếp dâm


Huyện Châu Thành


- Hồ Văn Phiệt


Hiếp dâm


TATC TP.HCM


- Trương Quốc Xuân


Cướp giật tài sản công dân


Tỉnh Sóc Trăng30


(4)
1998


- Lâm Anh Tú


Cướp giật tài sản


Huyện Thốt Nốt


- Hồ Tấn Quyền


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


TATC TP.HCM


- Nguyễn Văn Phụng


Hiếp dâm


PTTC TP.HCM


- Trần Minh Phụng


Giết người


PTTC TP.HCM


- Vương Thu Hà


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


TP Cần Thơ


- Ngô Thành Tâm


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


Tỉnh Cần Thơ


- Phan Thị Xinh


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


Tỉnh Cần Thơ


- Đinh Thanh Vân


Tham ô, nhận hối lộ


PTTC TP.HCM31


(1)

1999


- Nguyễn Quang Thảo + Lâm Văn Nở


Buôn lậu qua biên giới


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Văn Ba


Nhận hối lộ


Tỉnh An Giang


- Nguyễn Công Minh


Hiếp dâm


Tỉnh Cần Thơ


- Lê Văn Nhu


Hiếp dâm


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Công Thành


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản


Tỉnh Cần Thơ


- Thái Minh Dũng


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản


PTTC TP.HCM


- Trần Trung Quốc


Mua bán ma túy


Tỉnh Sóc Trăng


- Phan Thị Huỳnh Mai


Hiếp dâm


Tỉnh Cần Thơ


- Đoàn Công Chuyên


Tân Trường Sanh


TP.HCM


- Lê Quốc Hân + Lê Văn Cầu


Tân Trường Sanh


TP.HCM


- Nguyễn Thanh Nhàn + Phan Thanh Dũng


Tân Trường Sanh


TP.HCM


- Nguyễn Việt Khải + Nguyễn Tấn Nam


Tân Trường Sanh


TP.HCM32


(2)
1999


- Thái Nghĩa Đạt


Hiếp dâm trẻ em


Tỉnh Sóc Trăng


- Nguyễn Thị Kim Yến


Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội


Tỉnh Quãng Bình


- Lê Thị Nga


Giết người


PTTC TP.HCM


- Nguyễn Tấn Lộc


Lừa đảo cướp giật tài sản


TATC TP.HCM


- Nguyễn Văn Chiến + Nguyễn Khắc Lào


Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản


TATC TP.HCM


- Lê Văn Diễn


Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản


Huyện Thốt Nốt


- Hà Ngọc Thúy


Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội


PTTC TP.HCM


- Phạm Quốc Tuấn


Chứa chấp, tiêu thụ TS do người khác phạm tội


Thị xã Gạch Giá


- Trần Minh Quang + Trần Trí Dũng


Mua bán chất ma túy


PTTC TP.HCM


- Đặng Văn Đông


Cố ý gây thương tích


PTTC TP.HCM


- Lâm Văn Dũng


Hiếp dâm


Tỉnh Cần Thơ


- Tiêu Đình Long


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Cần Thơ


- Trương Thị Bạch Vân


Chứa gái mại dâmHuyện Thốt Nốt