Bài bào chữa vụ án Trương Ly Mít

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www. vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

----------------------------------------------------------------------

                                           Cần Thơ, ngày 05 tháng 02 năm 2020.

 

BÀI BÀO CHỮA VỤ ÁN TRƯƠNG LY MÍT TAND TỈNH CÀ MAU XỬ PHÚC THẨM

NGÀY 05/02/2020 VỀ TỘI “TRỘM CẮP TÀI SẢN”

 

Kính gửi:           HỘI ĐỒNG XÉT XỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU.

 

- Sau khi nghe kết quả thẩm vấn công khai tại Tòa.

- Sau khi nghe kết luận của VKSND tỉnh Cà Mau đề nghị hủy án sơ thẩm.

Quan điểm của Luật sư thể hiện trên 03 vấn đề sau đây:

I/ Quyết định của bản án sơ thẩm TAND huyện Đầm Dơi.

II/ Kháng nghị của VKSND huyện Đầm Dơi.

III/ Kết luận và ý kiến đề xuất.

I/ Quyết định của bản án sơ thẩm TAND huyện Đầm Dơi.

Tại bản án sơ thẩm số 18/2019/HS-ST ngày 12/09/2019 của TAND huyện Đầm Dơi đã căn cứ vào các Điều 13, 15, 85, 260 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 tuyên bố Trương Ly Mít không phạm tội trộm cắp tài sản.

Việc giải quyết khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho Trương Ly Mít theo quy định của pháp luật.

II/ Kháng nghị của VKSND huyện Đầm Dơi.

Sau khi bản án sơ thẩm tuyên, bị cáo, nguyên đơn dân sự, người có quyền và nghĩa vụ liên quan không kháng cáo. Tuy nhiên VKSND huyện Đầm Dơi có kháng nghị số 02/QĐ.VKS ngày 26/09/2019, theo đó:

1/ Kháng nghị bản án sơ thẩm số 18/2019/HS-ST của TAND huyện Đầm Dơi.

2/ Đề nghị TAND tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm hủy bản án hình sự sơ thẩm số 18/2019/HS-ST của TAND huyện Đầm Dơi.

III/ Kết luận và ý kiến đề xuất.

Đề nghị HĐXX TAND tỉnh Cà Mau không chấp nhận kháng nghị của VKSND huyện Đầm Dơi và đề nghị của VKSND tỉnh Cà Mau giữ nguyên bản án sơ thẩm số 18/2019/HS-ST của TAND huyện Đầm Dơi. Bởi các lý do sau đây:

Thứ 1: Bản án sơ thẩm không vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, bằng chứng là kháng nghị của VKSND huyện Đầm Dơi không kháng nghị về mặt tố tụng đối với bản án sơ thẩm và không chỉ ra được bản án sơ thẩm vi phạm điều khoản nào của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

 Thứ 2: Kháng nghị của VKSND huyện Đầm Dơi và đại diện VKSND tỉnh Cà Mau đề nghị TAND tỉnh Cà Mau hủy án sơ thẩm do đánh giá chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo chưa toàn diện.

Kháng nghị này của VKSND huyện Đầm Dơi là không đúng với tài liệu đã được thu thập tại hồ sơ vụ án, TAND huyện Đầm Dơi đã đánh giá một cách đầy đủ, trung thực, khách quan toàn diện vụ án. Cụ thể là:

1/ Đánh giá về căn cứ khởi tố vụ án dựa trên các lời khai của các nhân chứng của TAND huyện Đầm Dơi, đặc biệt là lời khai tại Tòa của các nhân chứng Trương Văn Quân, Trương Văn Chiến về thời gian xảy ra vụ trộm tài sản đã xác định rõ các lời khai nhân chứng vụ trộm xảy ra ngày 10/08/2010 tại đập Ba Hồng, ấp Chánh Tài, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Trong khi đó cáo trạng của VKS huyện Đầm Dơi lại đề vụ trộm xảy ra tối ngày14/08/2010, bị cáo Mít cũng không thừa nhận trộm tài sản vào hai thời điểm nêu trên. Nên không có căn cứ pháp lý xác định thì gian phạm tội là tối ngày 14/08/2010 như cáo trạng của VKS truy tố.

2/ TAND huyện Đầm Dơi cũng đã chứng minh được việc cáo trạng truy tố Trương Ly Mít trộm cắp 270m dây cáp điện thoại loại dây 100x2 là không có thật, bởi lẽ tài liệu điều tra thể hiện tại Biên bản mất tài sản được lập lúc 13h ngày 15/08/2010 ghi nhận (bút lục số 380) thì số lượng cáp bị mất là 620m, trong đó cáp 200x2 là 350m, 100x2 là 270m. VKS huyện Đầm Dơi lấy 270m để truy tố Trương Ly Mít là bất hợp pháp, bản án sơ thẩm của của TAND huyện Đầm Dơi cũng đã phân tích rất kỷ toàn diện tài liệu chứng cứ này.

3/ Ngoài hai vấn đề nêu trên kháng nghị của VKSND huyện Đầm Dơi không kháng nghị các vấn đề nào khác về phương tiện phạm tội, vật chứng, trách nhiệm dân sự nên Luật sư không đề cập.

Với những căn cứ nêu trên cho thấy bản án  sơ thẩm số 18/2019/HS-ST ngày 12/09/2019 của TAND huyện Đầm Dơi tuyên bố Trương Ly Mít không phạm tội “Trộm cắp tài sản” là đầy đủ căn cứ pháp lý vững chắc.

Nên Luật sư đề nghị HĐXX TAND tỉnh Cà Mau căn cứ Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 để không chấp nhận kháng nghị của VKSND huyện Đầm Dơi và theo đó không chấp nhận đề nghị của VKSND tỉnh Cà Mau tại phiên tòa phúc thẩm.

Trên đây là quan điểm bào chữa của Luật sư, kính đề nghị HĐXX xem xét cho Thư ký phiên Tòa đọc tại phần tranh luận và trân trọng kính mong HĐXX tuyên bản án thấu lý đạt tình.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Anh Mít.

- Lưu HSBC.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng Văn Phòng

(Đã ký)

LS. Nguyễn Trường Thành