kiến nghị xem xét lại việc đề nghị truy tố của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với bị can Nguyễn Đăng Nguyên

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870.099

Website: www. vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

-------------------------------------------------------------

                     Số:69/VPLS                          Cần Thơ, ngày 06  tháng 09 năm 2019.

 

KIẾN NGHỊ XEM XÉT LẠI VIỆC ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ CỦA CƠ QUAN CẢNH SÁT

ĐIỀU TRA BỘ CÔNG AN ĐỐI VỚI BỊ CAN NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN

 

Kính gửi:    - TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG

                    - VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

                    - PHÓ VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO PHỤ TRÁCH ÁN KINH TẾ

                                                                                         VÀ TỘI PHẠM CHỨC VỤ

                    - VỤ TRƯỞNG VỤ III VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

    

Tôi Luật sư Nguyễn Trường Thành – Trưởng văn phòng luật sư Vạn Lý, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ là người bào chữa cho ông Nguyễn Đăng Nguyên – Phó Tổng Giám đốc TCT Viễn thông MobiFone, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án Nguyễn Bắc Son Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa và Nhận hối lộ xảy ra tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và các đơn vị có liên quan”. Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Đăng Nguyên - đồng phạm giúp sức trong tội danh “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định Khoản 4 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Căn cứ vào Thông báo về việc đăng ký người bào chữa số 1723/C03-P14 ngày 29/8/2019 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an.

 Căn cứ Điều 73 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về quyền nghĩa vụ của người bào chữa.

Sau khi nghiên cứu bản Kết luận điều tra số 73/C03-P14 ngày 31/8/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an.

 Sau khi nghiên cứu và thu thập các tài liệu có liên quan đến vụ án và liên quan đến cáo buộc của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an với bị can Nguyễn Đăng Nguyên.

Tôi có bản kiến nghị này gửi đến Cơ quan chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Cơ quan tiến hành tố tụng trong phạm vi quyền hạn của mình để xem xét lại Đề nghị truy tố của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đối với bị can Nguyễn Đăng Nguyên.

I/ VỀ NỘI DUNG CÁO BUỘC CỦA CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA BỘ CÔNG AN

Tại bản kết luận điều tra số 73/C03-P14 ngày 31/8/2019 của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an (Bút lục 01a) cáo buộc bị can Nguyễn Đăng Nguyên với nội dung như sau:

Căn cứ vào lời khai bị can, lời khai của những người có liên quan, tài liệu, tờ trình, văn bản do Nguyễn Đăng Nguyên ký, có căn cứ đánh giá: Nguyễn Đăng Nguyên được phân công nhiệm vụ tổng hợp dự án nhưng thực tế không tham gia. Nguyên cùng Ban Tổng giám đốc ký báo cáo, ký quyển dự án để Hội đồng thành viên trình Bộ TTTT xem xét, phê duyệt dự án. Nguyễn Bắc Son vì động cơ cá nhân đã lợi dụng việc MobiFone trình dự án để ra quyết định trái pháp luật buộc Mobifone phải triển khai dự án, gây thiệt hại 6.475.324.611.000 đồng theo phương pháp tài sản.

Hành vi của Nguyễn Đăng Nguyên phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công” gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với vai trò đồng phạm. Tuy nhiên, Nguyễn Đăng Nguyên không được bàn bạc, không hưởng lợi cá nhân đã có đề nghị dừng thanh toán 5% còn lại của Thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần AVG. Bị can Nguyễn Đăng Nguyên đã hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra vụ án. Quá trình học tập, lao động được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Đến nay, hậu quả của hành vi làm trái đã được khắc phục hoàn toàn. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị quá trình truy tố, xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, áp dụng chính sách hình sự đặc biệt phù hợp khi lượng khung hình phạt đối với bị can Nguyễn Đăng Nguyên.

II/ QUAN ĐIỂM CỦA LUẬT SƯ

Theo nội dung kết luận nêu trên của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho thấy việc đề nghị truy tố ông Nguyễn Đăng Nguyên với vai trò đồng phạm giúp sức cùng ban Tổng Giám đốc ký báo cáo, ký quyển dự án để Hội đồng thành viên trình Bộ TTTT xem xét, phê duyệt dự án, từ đó ông Nguyễn Bắc Son vì động cơ cá nhân đã lợi dụng để ra quyết định trái pháp luật. Tài liệu mà cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an quy buộc chủ yếu dựa trên 02 tài liệu, văn bản sau:

 • Văn bản 5054/MOBIFONE ngày 14/9/2015 về việc Báo cáo bổ sung danh mục và phê duyệt Dự án đầu tư truyền hình (Bút lục số 01)
 • Quyển dự án đầu tư dịch vụ truyền hình ngày 5/10/2015 (Bút lục số 02)

       Hai văn bản nêu trên có chữ ký của ông Nguyễn Đăng Nguyên.

 

Theo quan điểm của Luật sư, việc cơ quan cảnh sát điều tra kết luận và đề nghị truy tố nêu trên là chưa có căn cứ pháp lý vững chắc, bởi các lý do sau đây:

Mục thứ nhất, về văn bản số 5054/MOBIPHONE ngày 14/9/2015.

Văn bản báo cáo số 5054/MOBIFONE ngày 14/9/2015, ông Nguyên có tham gia ký văn bản này gửi Hội đồng thành viên, trong đó nội dung của văn bản này xác định Tổng mức đầu tư của Dự án là 11.371,5 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ phần mua 90,1%. Cũng tại văn bản này trong phần kết luận nêu rõ MobiFone vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và xem xét đánh giá giá trị doanh nghiệp của AVG. Định giá theo phương pháp tài sản cũng là một căn cứ quan trọng để MobiFone xem xét cân nhắc trong quá trình đàm phán về mức giá chuyển nhượng với cổ đông của AVG.

Đồng thời MobiFone sẽ tiếp tục trao đổi với nhóm cổ đông AVG để xác định nguyên tắc bù trừ công nợ, tiền mặt tại thời điểm chuyển nhượng để từ đó xác định được mức giá mua cổ phần.

Tại thời điểm lập dự án, chưa xác định được mức giá mua nên đề xuất lấy tổng mức đầu tư dự án là mức giá mà cổ đông AVG đang chào giá (đây là mức giá trần)”.

Như vậy báo cáo số 5054/MOBIFONE ngày 14/9/2015 mà ông Nguyên tham gia ký gửi Hội đồng thành viên nêu rõ chưa xác định giá mua, cần xem xét định giá theo phương pháp tài sản và nguyên tắc bù trừ công nợ để tiếp tục đàm phán với cổ đông AVG. Theo quy định tổng mức đầu tư là mức chi phí tối đa để chủ đầu tư xem xét lập kế hoạch và quản lý vốn trong quá trình thực hiện đầu tư.

Nội dung quan trọng nhất của dự án đầu tư dịch vụ truyền hình là giá mua. Giá mua đã được thống nhất tại các cuộc họp với AVG do Chủ tịch HĐTV, TGĐ chủ trì các ngày 18/9/2015 và 2/10/2015, trên cơ sở đó, HĐTV đã trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án kèm theo giá mua.

Thực tế, những diễn biến sau khi ông Nguyên ký báo cáo 5054/MOBIFONE ngày 14/9/2015 chứng minh cho vấn đề nêu trên, cụ thể là:

 1. Tại Biên bản làm việc giữa MobiFone và AVG ngày 18/9/2015 do Chủ tịch HĐTV chủ trì, ghi rõ “Đại diện hai bên đã thống nhất: Mức giá mua – bán đề xuất cho đến ngày 18/9/2015 là 11.371,5 tỷ đồng, 95% cổ phần”. (Bút lục số 03)
 2. Tại Biên bản họp HĐTV ngày 23/9/2015, Chủ tịch HĐTV đã chủ trì đưa nội dung đã thống nhất với AVG tại Biên bản ngày 18/9/2015 về giá mua và tỷ lệ mua cổ phần của AVG để thông qua Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên đã thống nhất thông qua (Bút lục số 04)
 3. Công văn số 58/MOBIFONE-HĐTV ngày 24/9/2015 do Chủ tịch HĐTV ký gửi Bộ TTTT về Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình. Văn bản này đề xuất tỷ lệ cổ phần mua và giá mua (11.371,5 tỷ đồng cho 95% cổ phần của AVG) và ghi rõ giá mua này đã được Tổng Công ty phân tích dựa trên tài liệu của các đơn vị tư vấn thẩm định giá, các báo cáo nghiên cứu của các tổ chức uy tín thế giới về xu thế phát triển dịch vụ truyền hình kết hợp với kết quả tự thẩm định và kết quả đàm phán với AVG (Bút lục số 05)

 

Như vậy, so sánh nội dung giữa báo cáo số 5054/MOBIFONE ngày 14/9/2015 mà ông Nguyên tham gia ký gửi Hội đồng thành viên với các văn bản sau đó của HĐTV (Biên bản ngày 18/9/2015, Biên bản họp HĐTV ngày 23/9/2015 và văn bản 58/MobiFone ngày 24/9/2015) cho thấy có khác nhau cơ bản về nội dung đề xuất giá mua. Đó là:

 • Văn bản 5054/MobiFone chỉ nêu kết luận và kiến nghị tổng mức đầu tư là 11.371,5 tỷ đồng, tỷ lệ mua cổ phần là 90,1% và chưa xác định

giá mua

 • Trong khi đó tại các Biên bản họp và văn bản 58/MobiFone, Hội đồng thành viên đã thống nhất với AVG và quyết định về giá mua cổ phần là 11.371,5 tỷ đồng và tỷ lệ mua là 95% cổ phần để trình Bộ TTTT.

 

Do đó, không có căn cứ pháp lý để xác định rằng việc ông Nguyễn Đăng Nguyên tham gia ký văn bản 5054/MobiFone là đồng phạm giúp sức cho Hội đồng thành viên trong việc quyết định giá mua, yếu tố quan trọng nhất trong dự án mua cổ phần AVG, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

 

 1. Tiếp theo, căn cứ biên bản họp HĐTV ngày 23/9/2015, Tổng Giám đốc ký văn bản số 5441/MOBIFONE-ĐT ngày 28/9/2015. (Bút lục số 06) Căn cứ văn bản này, HĐTV trình Bộ TTTT văn bản số 63/MOBIFONE-HĐTV ngày 29/9/2015, theo đó đề xuất phương án mua cổ phần AVG với tổng mức đầu tư 11.370 tỷ tương ứng 95% tỷ lệ cổ phần (Bút lục số 07).
 2. Ngày 05/10/2015, căn cứ kết quả làm việc và văn bản chào giá của AVG 0210/AVG/CV ngày 2/10/2015, (Bút lục số 09) Tổng Giám đốc ký văn bản số 5640/MOBIFONE về việc báo cáo điều chỉnh Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình. (Bút lục số 08) Căn cứ văn bản này, HĐTV có văn bản số 66/MOBIFONE-HĐTV ngày 5/10/2015 gửi Bộ TTTT, theo đó, đề xuất giá mua cổ phần là 8.898,3 tỷ đồng, tỷ lệ cổ phần mua là 95% (Bút lục số 10).

Qua đối chiếu nội dung các văn bản nêu trên, chứng minh văn bản 5054/MOBIFONE ngày 14/9/2015 mà ông Nguyễn Đăng Nguyên tham gia ký trình Hội đồng thành viên về dự án đầu tư dịch vụ truyền hình có kết luận rõ là chưa xác định giá mua vì cần tiếp tục xem xét định giá theo phương pháp tài sản và nguyên tắc bù trừ công nợ. Những nội dung kết luận tại văn bản 5054/MobiFone không được Hội đồng thành viên triển khai ở các bước tiếp theo. Ông Nguyên cũng không tham gia ký văn bản có nội dung đề xuất giá mua nên không thể quy kết ông Nguyễn Đăng Nguyên là đồng phạm, giúp sức cho Hội đồng thành viên trình Bộ TTTT xem xét, phê duyệt dự án.

Mục thứ hai: Quyển Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình ngày 5/10/2015 (Bút lục số 02).

Ý kiến của Luật sư như sau:

 1. Hoàn cảnh khi ông Nguyễn Đăng Nguyên ký quyển dự án đầu tư dịch vụ truyền hình được thể hiện:

Trước đó, Tổng Giám đốc có văn bản số 4463/MOBIFONE-VP ngày 19/8/2015 về Lập dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone, theo đó giao Phó tổng giám đốc Nguyễn Đăng Nguyên chỉ đạo lập dự án đầu tư vốn ra ngoài Doanh nghiệp, trong đó có đánh giá, phân tích đầy đủ các nội dung về kỹ thuật, kinh doanh, tài chính trên cơ sở ý kiến của các Phó tổng giám đốc (theo phân công ở mục 2, 3, 4 của văn bản này), khả năng cân đối nguồn vốn và hiệu quả đầu tư của dự án, báo cáo HĐTV Tổng công ty để trình Bộ TTTT xem xét phê duyệt. Thời gian hoàn thành trước ngày 28/8/2015 (Bút lục số 14). Ông Nguyễn Đăng Nguyên đã không thể thực hiện nhiệm vụ này, bởi các lý do: Ông Nguyễn Đăng Nguyên không nắm được thông tin về dự án, không được phân công là thành viên các tổ giúp việc, tổ đánh giá dự án, đây là dự án về lĩnh vực tài chính, không thuộc chuyên môn nghiệp được đào tạo của ô.Nguyên và thời gian thực hiện quá ngắn để nắm bắt, thực hiện dự án trong khi đã có nhiều Tổ giúp việc cho TGĐ được thành lập để triển khai dự án. Tại cuộc họp ngày 7/9/2015, 11/9/2015 ông Nguyên đã nêu một số ý kiến về việc không đồng thuận, xem xét lại về một số nội dung của dự án nhưng không được Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐTV tiếp thu đưa vào kết luận. Việc này, đã được kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra ghi nhận tại trang 54 “Nguyễn Đăng Nguyên được phân công nhiệm vụ tổng hợp dự án nhưng thực tế không tham gia”.

 1. Sau khi quyển dự án được hoàn thành, các thành viên khác đã ký,  ông Nguyên đã 02 lần từ chối ký vào trang lấy ý kiến trên quyển dự án này. Điều này đã được chứng minh tại Biên bản họp Hội nghị Chi bộ Ban đầu tư biểu quyết, đề nghị hình thức kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Đăng Nguyên, có sự chứng kiến của UBKT Đảng uỷ Khối DNTW, anh Nguyễn Tất Đạt – Chuyên viên ban đầu tư khẳng định. Chỉ đến khi, Tổng Giám đốc gọi điện yêu cầu ký thì ông Nguyên phải ký vào quyển dự án trên theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty Mobifone là chấp hành mệnh lệnh của người đại diện theo pháp luật (Bút lục số 11).
 2. Trong phần kết luận của quyển dự án đầu tư tại mục 7.3 trang 101 vẫn giữ đúng tinh thần nội dung của văn bản 5054/MOBIFONE ngày 14/09/2015, theo đó nêu rõ 03 vấn đề:
 • Một là, MobiFone vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, xem xét đánh giá giá trị doanh nghiệp AVG. Định giá theo phương pháp tài sản là căn cứ quan trọng để xem xét cân nhắc trong quá trình đàm phán về mức giá chuyển nhượng với cổ đông của AVG.
 • Hai là, MobiFone sẽ tiếp tục trao đổi với nhóm cổ đông AVG để xác

định các nguyên tắc bù trừ công nợ, tiền mặt tại thời điểm chuyển nhượng để từ đó xác định được mức giá mua cổ phần.

 • Ba là, tại thời điểm lập dự án, do chưa xác định được mức giá mua nên đề xuất lấy mức tổng đầu tư dự án là mức giá mà cổ đông AVG đang chào giá (đây là mức giá trần).

Như vậy, Quyển Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình ngày 05/10/2015 có nội dung kết luận rõ chưa xác định giá mua vì chưa đủ các yếu tố sở cứ. Tuy nhiên TGĐ và HĐTV vẫn trình Bộ TTTT dự án kèm theo đề xuất về giá mua tại các văn bản 5640/MOBIFONE và 66/MOBIFONE-HĐTV, không căn cứ vào nội dung kết luận của Quyển Dự án mà căn cứ vào Biên bản họp 2/10/2015, bản chào giá của AVG 0210/AVG/CV và Biên bản họp HĐTV ngày 05/10/2015. Do đó, không có căn cứ pháp lý để xác định rằng việc ông Nguyễn Đăng Nguyên tham gia ký Quyển dự án 5/10/2015 là đồng phạm giúp sức cho Hội đồng thành viên trong việc trình Bộ TTTT quyết định giá mua, yếu tố quan trọng nhất trong dự án mua cổ phần AVG, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

 1. Đến giai đoạn nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, khi được yêu cầu cho ý kiến về việc thanh toán 5% còn lại và thanh lý hợp đồng thì ông Nguyên có ý kiến không đồng ý việc này tại tờ trình ngày 12/07/2015: “Không đồng ý thanh toán 5% khi chưa hoàn thành nghĩa vụ các bên liên quan; Tổ giúp việc cần có báo cáo đánh giá rõ thực trạng AVG sau khi tiếp quản so với các thuyết minh trình bày trong dự án đầu tư không đơn giản là rà soát theo các quy trình” (Bút lục số 12).

Tiếp theo đó, ngày 18/7/2016 tại Biên bản cuộc họp chỉ đạo tiếp nhận dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Tổng công ty do ông Cao Duy Hải – Tổng giám đốc làm trưởng ban, họp để thông qua việc thanh toán 5% giá trị hợp đồng còn lại và thanh lý hợp đồng. Các thành viên trong ban chỉ đạo tham dự cuộc họp đã ký vào biên bản, riêng ông Nguyễn Đăng Nguyên không ký và bảo lưu ý kiến của mình trước đó (Bút lục số 13). Vì chưa thực hiện xong nghĩa vụ các bên trong hợp đồng, đây là cơ sở pháp lý để hai bên hủy bỏ hợp đồng, thu hồi toàn bộ số tiền cho nhà nước. Điều này đã được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an ghi nhận tại trang 54 “Nguyễn Đăng Nguyên không được bàn bạc, không hưởng lợi cá nhân, đã có đề nghị dừng thanh toán 5% còn lại của Thỏa thuận hợp đồng chuyển nhượng AVG”.

III/ KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA LUẬT SƯ

1/ KẾT LUẬN

 Với những căn cứ và tài liệu nêu trên kết luận được trước, trong, sau khi thực hiện Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình ông Nguyễn Đăng Nguyên không được bàn bạc, có giao nhiệm vụ nhưng ông không thể thực hiện, ông đã có nhiều ý kiến không đồng thuận tại các cuộc họp về dự án này, đỉnh điểm là việc không đồng ý thanh toán 5% giá trị còn lại của hợp đồng nên không thể quy buộc ông Nguyên là đồng phạm cùng với HĐTV, Ban TGĐ trong việc vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng như kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Nhìn từ góc độ khác, ông còn là người có công khi từ chối thanh toán 5% còn lại của hợp đồng, là cơ sở pháp lý sau này để huỷ bỏ hợp đồng và thu hồi được toàn bộ số tiền về cho nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã đánh giá một cách đầy đủ và khách quan vấn đề này nên đã đề nghị áp dụng chính sách hình sự đặc biệt đối với ông Nguyên. Nhưng thay vì đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Đăng Nguyên mà chỉ đề nghị áp dụng chính sách hình sự đặc biệt để giảm nhẹ là chưa thỏa đáng.

2/ Ý KIẾN CỦA LUẬT SƯ.

Từ những căn cứ nêu trên, Luật sư trân trọng đề nghị Ban Nội chính Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao trong phạm vi thẩm quyền để xem xét đánh giá một cách toàn diện những tài liệu, chứng cứ đã đề cập nêu trên. Khi đánh giá về trách nhiệm của ông Nguyên liên quan đến dự án này, Uỷ Ban kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã có kết luận và quyết định xử lý kỷ luật ông Nguyên ở mức độ khiển trách. Ông Nguyên được Bộ Thông tin Truyền thông và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tín nhiệm giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách chức vụ TGĐ. Từ khi được giao nhiệm vụ tháng 8/2018 đến khi khởi tố, ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, ổn định các hoạt động của Tổng Công ty, 6 tháng đầu năm 2019 đạt 2.644 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 8,6% và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 2.115 tỷ, tăng 8,4 % so với cùng kỳ năm 2018.

 Văn bản số 246/CĐ MOBIFONE ngày 28/8/2019 của Công đoàn TCT Viễn thông MobiFone đã đề nghị đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an, theo đó “Đồng chí Nguyễn Đăng Nguyên là cán bộ ưu tú luôn gắn bó và cống hiến không vụ lợi cho MobiFone, đồng chí có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng, phát triển của MobiFone, góp phần không nhỏ vào quá trình phát triển dịch vụ viễn thông di động của cả nước. Những thành tích của đồng chí đã góp phần vào sự lớn mạnh của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone nói riêng và lĩnh vực viễn thông nói chung của Việt Nam”. (Bút lục số 15)

Từ những cơ sở nêu trên, Luật sư trân trọng đề nghị Ban Nội chính Trung ương, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xem xét để không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Đăng Nguyên theo quy định tại Điều 29 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

 Trên đây là ý kiến đề nghị của Luật sư, trân trọng kính mong Quý cơ quan xem xét để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Đăng Nguyên theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- Ông Nguyễn Đăng Nguyên.

- Lưu HSBC.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng Văn Phòng

(Đã ký)

LS. Nguyễn Trường Thành