Kiến nghị xem xét miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can Nguyễn Đăng Nguyên

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www. vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------

Số: 70/VPLS                                    Cần Thơ, ngày 16 tháng 09 năm 2019.

 

KIẾN NGHỊ XEM XÉT MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI BỊ CAN NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN

(BẢN KIẾN NGHỊ SỐ 2)

 

Kính gửi:          - TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG.

                        - VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO.

                        - PHÓ VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO PHỤ TRÁCH ÁN

                                                                    KINH TẾ TỘI PHẠM CHỨC VỤ.

                       - VỤ TRƯỞNG VỤ 3 VKSND TỐI CAO.

 

Tôi: Luật sư Nguyễn Trường Thành-Trưởng Văn phòng luật sư Vạn Lý, Đoàn luật sư TP.Cần Thơ là người bào chữa cho ông Nguyễn Đăng Nguyên (Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty viễn thông MobiFone) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án “Nguyễn Bắc Son đưa và nhận hối lội, vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone và các đơn vị có liên quan”. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Đăng Nguyên với vai trò đồng phạm giúp sức trong tội danh “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Căn cứ thông báo người bào chữa số 1723/C03.P14 ngày 29/08/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

- Căn cứ Điều 73 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

- Sau khi nghiên cứu kết luận điều tra số 73/C03-P14 ngày 31/8/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an.

- Sau khi nghiên cứu và thu thập tài liệu có liên quan đến vụ án, đặc biệt là liên quan đến cáo buộc “đồng phạm” đối với ông Nguyễn Đăng Nguyên.

- Ngày 06/09/2019 Luật sư đã có bản kiến nghị số 69/VPLS gửi đến Ban Nội chính Trung ương và VKSND tối cao.

- Ngày 11/09/2019 VKSND tối cao đã tổ chức phúc cung đối với ông Nguyễn Đăng Nguyên.

Nay tôi tiếp tục có bản kiến nghị này gửi đến Ban Nội chính Trung ương, VKSND tối cao trong phạm vi thẩm quyền xem xét lại vụ việc trên cơ sở thận trọng có lý có tình đối với ông Nguyễn Đăng Nguyên để từ đó có quyết định đúng pháp luật và nhân văn. Ý kiến, kiến nghị của Luật sư như sau:

I/ Nội dung mà Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc ông Nguyễn Đăng Nguyên đồng phạm giúp sức trong tội danh “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”như sau:

Tại bản kết luận điều tra số 73/C03-P14 ngày 31/8/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an đã kết luận “Căn cứ lời khai của bị can, lời khai của những người có liên quan, tài liệu tờ trình văn bản Nguyễn Đăng Nguyên ký có căn cứ đánh giá: Nguyễn Đăng Nguyên được phân công nhiệm vụ tổng hợp dự án nhưng thực tế không tham gia, Nguyên cùng Ban Tổng giám đốc ký báo cáo, ký quyển dự án để HĐTV trình Bộ TTTT xem xét phê duyệt dự án. Nguyễn Bắc Son vì động cơ cá nhân đã lợi dụng việc MobiFone trình dự án để ra quyết định trái pháp luật buộc MobiFone phải triển khai dự án gây thiệt hại 6.475.324.611.000đ theo phương pháp tài sản”

Hành vi Nguyễn Đăng Nguyên phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với vai trò đồng phạm. Tuy nhiên Nguyễn Đăng Nguyên không bàn bạc, không hưởng lợi cá nhân đã có đề nghị dừng thanh toán 5% còn lại của thỏa thuận hợp đồng chuyển nhượng cổ phần AVG. Bị can Nguyễn Đăng Nguyên đã hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra vụ án.Quá trình học tập lao động được thưởng nhiều bằng khen giấy khen.Đến nay hậu quả vụ án đã được khắc phục hoàn toàn.

II/ Quan điểm của Luật sư.

1/ Có hay không vai trò đồng phạm giúp sức của ông Nguyễn Đăng Nguyên trong vụ án gây ra hậu quả như kết luận điều tra?

Sai phạm của dự án này như kết luận điều tra đã chỉ rõ, đó là giá mua, gây thiệt hại 6.475.324.611.000 đồng theo phương pháp tài sản. Trong tiến trình thực hiện dự án, có nhiều giai đoạn, nội dung thực hiện để dẫn đến kết quả sai phạm này. Luật sư xin phân tích từng giai đoạn và công việc có liên quan đến ông Nguyễn Đăng Nguyên để làm rõ và chứng minh ông Nguyên không thể là đồng phạm giúp sức trong tội danh bị đề nghị truy tố với các cơ sở pháp lý sau đây:

Thứ nhất: Ông Nguyên không tham gia các Tổ Giúp việc cho Tổng Giám đốc ở cả 3 nội dung cấu thành dự án: kỹ thuật – công nghệ, kinh doanh và định giá – tài chính. Ngày 12/8/2015, căn cứ báo cáo đánh giá của các Tổ Giúp việc, Chủ tịch HĐTV và TGĐ đã có các văn bản đánh giá toàn diện về dự án đầu tư mua AVG gửi Bộ TTTT (văn bản 4188/MobiFone và 4255/MobiFone).

Trước khi có văn bản 4463/MobiFone ngày 19/8/2015 giao nhiệm vụ lập dự án, MobiFone đã có các bước chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu 2015 và nhiều nội dung quan trọng của dự án đã được xác định, và là cơ sở để triển khai dự án ở các bước tiếp theo. Đó là:

  • Chủ trương, xác định mục tiêu mua là AVG.
  • Xây dựng, phân tích, đánh giá phương án, dự báo kinh doanh.
  • Phân tích, đánh giá sự phù hợp và lợi ích về kỹ thuật, tần số.
  • Có kết quả tư vấn thẩm định giá, xác định giá, đàm phán giá (16/7/2015, 8/4/2015), phân tích đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả đầu tư.
  • Đề xuất tổng mức đầu tư 11.700 tỷ (văn bản 4255/MobiFone 12/8/2015).

Vì ông Nguyên phụ trách công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng, không tham gia các việc nêutrên nên không thể là đồng phạm trong các nội dung, kết quả công việc của giai đoạn này.

Thứ hai: Tại văn bản 4463/MobiFone ngày 19/8/2015, ông Nguyễn Đăng Nguyên được giao nhiệm vụ chỉ đạo lập dự án trên cơ sở ý kiến của các Phó Tổng Giám đốc ở 3 lĩnh vực tài chính – định giá, kinh doanh và kỹ thuật – công nghệ. Hoàn thành trước 28/8/2015 (trong vòng 9 ngày). Ông Nguyên đã không thể thực hiện công việc này vì:

  • Thời gian phải hoàn thành quá ngắn (9 ngày) trong khi trước đó không tham gia và không nắm các nội dung của dự án này.
  • Không được đào tạo và không có chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, định giá và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

            Vì phải tìm hiểu, nghiên cứu về dự án nên ông Nguyên không chỉ đạo cá nhân hay đơn vị nào trong việc phân tích, đánh giá cũng như biên soạn tổng hợp nội dung dự án.Đến ngày 23/9/2015 theo văn bản kết luận họp của HĐTV, Chủ tịch HĐTV đã giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng, Ban chức năng hoàn thiện dự án.

Do đó ông Nguyên không phải là đồng phạm trong việc chỉ đạo lập dự án đầu tư.

Thứ ba: Ông Nguyên không phải đồng phạm trong việc quyết định giá mua, yếu tố sai phạm chính yếu của dự án. Xin được phân tích về 2 văn bản tài liệu ông Nguyên tham gia ký và cuộc họp 2/10/2015 mà ông Nguyên tham dự để chứng minh.

Việc ký văn bản số 5054/MOBIFONE ngày 14/09/2015 và Quyển dự án đầu tư dịch vụ truyền hình ngày 05/10/2015, Luật sư đã phân tích trong kiến nghị ngày 06/09/2019. Nội dung kết luận tại văn bản 5054/MobiFone và Quyển dự ánnêu rõ“chưa xác định được mức giá mua”vì cần tiếp tục xem xét đánh giá thêm giá trị của doanh nghiệp AVG, định giátheo phương pháp tài sản đồng thời xác định các nguyên tắc bù trừ công nợ. Nội dung kiến nghị tại hai văn bản tài liệu này chỉ là tổng mức đầu tư,đây là mức chi phí tối đa để Chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn của dự án. Việc xác định giá mua, hay giá trị hợp đồng đối với đầu tư thiết bị tài sản phải căn cứ kết quả đấu thầu hoặc đối với dự án này là xác định giá/thẩm định giá/đàm phán giá. Như vậy với các kết luận này, văn bản 5054/MobiFone và Quyển dự án đã khẳng định:

  • Các kết quả đàm phán trước đó cùng với các kết quả thẩm định giá/xác định giá trị doanh nghiệp và các dự báo kinh doanh vẫn chưa đủ thuyết phục để xác định mức giá mua.
  • Cần tiếp tục xem xét định giá theo phương pháp tài sản đồng thời xác định các nguyên tắc bù trừ công nợ.

Nếu Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc tiếp thu xem xét và thực hiện theo những nội dung kết luận tại văn bản 5054/MOBIFONE và Quyển dự án thì đã có thể tránh được sai phạm về giá mua ở dự án này.

Về cuộc họp ngày 02/10/2015 tại Bộ TTTT: có lịch tuần của Văn phòng triệu tập tham dự họp tại Bộ TTTT và không có thông báo trước về nội dung họp (lịch tuần đã được sao gửi cơ quan CSĐT). Tại cuộc họp này do ông Nguyên không có thẩm quyền trong việc quyết định giá mua và cũng không nắm được vấn đề nên không có ý kiến phát biểu trong cuộc họp, ông Nguyên đã ra về trước và không tham dự việc thông qua nội dung biên bản và cũng không được ký biên bản họp. Nên về mặt pháp lý ông Nguyên không phải chịu trách nhiệm về những quyết định của các thành viên ký trong biên bản.

Kết luận nêu tại Quyển Dự án 5/10/2015 là “chưa xác định được mức giá mua vì cần tiếp tục xem xét đánh giá thêm giá trị của doanh nghiệp AVG, định giá theo phương pháp tài sản đồng thời xác định các nguyên tắc bù trừ công nợ” đã phủ định nội dung họp đàm phán ngày 2/10/2015.

Tuy nhiên, sau đó TGĐ và HĐTV vẫn ký các văn bản ngày 5/10/2015 (5640/MobiFone và 66/MobiFone) trình Bộ TTTT phê duyệt dự án kèm theo giá mua. Ông Nguyên không tham gia ký các văn bản trình dự án này. Việc trình giá mua không phù hợp với kết luận tại văn bản 5054/MobiFone và Quyển dự án 5/10/2015.

Vì vậy ông Nguyễn Đăng Nguyên không phải là đồng phạm với Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc trong việc trình Bộ TTTT quyết định về giá mua, yếu tố sai phạm của dự án.

Thứ tư: Giai đoạn thẩm định, phê duyệt dự, đàm phán hợp đồng, thực hiện thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng, ông Nguyên không được tham gia nên không thể là đồng phạm ở giai đoạn này. Ông Nguyên cũng không được tiếp cận các hồ sơ văn bản tài liệu của dự án trong quá trình này.

Sau khi hợp đồng đã ký ngày 25/12/2015, ông Nguyên được yêu cầu tham gia ký biên bản họp Ban TGĐ ngày 7/1/2016 (có hình chụp minh chứng). Biên bản đề ngày 24/12/2015 về việc cho ý kiến về thoả thuận và hợp đồng. Khi nhận biên bản họp này, ông Nguyên không biết việc trước đó ngày 24/12/2015 TGĐ đã có văn bản 7738/MobiFone trình HĐTV phê duyệt kết quả đàm phán và dự thảo thoả thuận/hợp đồng (vì không được sao gửi cho ông Nguyên). Ông Nguyên ghi ý kiến vào biên bản họp và trả lại phòng Pháp chế để tổng hợp báo cáo HĐTV xem xét quyết định theo thẩm quyền. Nội dung ý kiến:“Mục 2.2 của biên bản: Lưu ý việc sử lý các khoản nợ vay của AVG tuân thủ quy định hiện hành và khoản 3 điều 19 Điều lệ TCT 14/9/2015”. Mặc dù là biên bản họp khống, nhưng ông Nguyên không ký để hoàn thiện thủ tục mà đã ghi ý kiến xác đáng cần thiết. Tuy nhiên ý kiến này sau đó không được TGĐ, HĐTV là cấp có thẩm quyền xem xét để điều chỉnh lại thoả thuận/hợp đồng cho đúng với điều lệ, bảo vệ lợi ích của MobiFone.

Thứ năm: Ông Nguyên có công trong việc ngăn chặn việc thanh toán 5% giá trị còn lại của hợp đồng (~ 450 tỷ đồng).

Ngày 12/07/2016, đến thời hạn thanh toán 5% giá trị còn lại của hợp đồng, khi được hỏi cho ý kiến về việc này, ông Nguyên đã ý kiến bằng văn bản nêu rõ không đồng ý thanh toán nốt 5% giá trị hợp đồng và là người duy nhất không ký biên bản họp Ban TGĐ ngày 18/07/2016 để thống nhất trình phê duyệt thanh toán nốt 5% giá trị hợp đồng.Hợp đồng không thể kết thúc và không thể thanh lý là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên hủy bỏ hợp đồng.

Thời điểm tháng 7/2016, Thanh tra Chính phủ chưa vào làm việc, chưa có kết luận đúng hay sai ở dự án này. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm, bảo vệ tài sản của nhà nước, khi nhận thấy các bất cập trong thủ tục nghiệm thu hợp đồng, ông Nguyên đã chủ động một mình nêu ý kiến dừng thanh toán, ngược với ý kiến của đa số. Việc làm này của ông Nguyên thể hiện sự dũng cảm trong đấu tranh phòng chống sai phạm và đã có đóng góp tích cực trong việc thu hồi tài sản của Nhà nước.

Như vậy việc ông Nguyên đã có ý kiến dừng thanh toán, dừng thực hiện hợp đồng rõ ràng không cùng mục tiêu, chí hướng với những đối tượng chủ mưu của dự án, đó là kết thúc giao dịch, thanh lý hợp đồng và quyết toán dự án. Nếu để việc này xảy ra, hợp đồng đã thanh lý và kết thúc nghĩa vụ các bên liên quan thì việc thu hồi tài sản thất thoát của nhà nước sau này là một vấn đề rất nan giải. Ông Nguyễn Đăng Nguyên đã có công lớn trong việc làm của mình, ngăn chặn việc hoàn tất giao dịch chuyển nhượng ở dự án này và không thể là đồng phạm.

II/ Những khuyết điểm của ông Nguyễn Đăng Nguyên.

Tại hồ sơ vụ án lời khai tại cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, biên bản phúc cung của VKSND tối cao và bản tự khai của ông Nguyễn Đăng Nguyên ngày 12/09/2019, ông Nguyên thừa nhận các khuyết điểm sau:

- Không phản ánh kịp thời lên Tổng giám đốc về việc không có khả năng thực hiện được nhiệm vụ giao tại văn bản 4463/MobiFone ngày 19/08/2015.

- Không kiên quyết đấu tranh đến cùng, phản ánh vượt cấp lên các cơ quan cấp cao về các nội dung bất hợp lý của dự án để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

- Tham gia ký văn bản 5054/MobiFone ngày 14/09/2015, quyển dự án ngày 05/10/2015, nội dung kết luận của hai văn bản tài liệu này về giá mua đã không được Chủ tịch HĐTV, TGĐ tiếp thu để triển khai dẫn đến sai phạm của dự án. Văn bản đã bị lợi dụng để làm trái, nằm ngoài ý thức của tôi.

- Tham gia ý kiến tại biên bản họp ngày 24/12/2015 mặc dù không có cuộc họp, nội dung ý kiến của tôi hoàn toàn có tính xây dựng. Tuy nhiên không được Tổng giám đốc, HĐTV tiếp thu để hiệu chỉnh lại hợp đồng cho phù hợp.

Những khuyết điểm nêu trên mang tính chất cá nhân và độc lập không phải là đồng phạm giúp sức, nên không là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả vụ án.

TÓM LẠI: Với thực tế tài liệu và các kết luận nêu trên của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đối chiếu với quy định tại Điều 17 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, theo đó luật quy định “Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện tội phạm”. Bằng việc từ chối ký thanh toán 5% để kết thúc giao dịch, thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa MobiFone và AVG đã chứng minh Nguyễn Đăng Nguyên đã không cùng những người khác cố ý thực hiện tội phạm, do vậy Nguyễn Đăng Nguyên không là đồng phạm giúp sức trong vụ án.

IIII/ Kiến nghị của Luật sư.

Trong kiến nghị ngày 06/09/2019 Luật sư đề nghị áp dụng Điều 29 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để “Miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho ông Nguyễn Đăng Nguyên” việc này dựa trên những căn cứ pháp lý ông Nguyên đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 29. Cụ thể là:

Thứ nhất: Người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội được chứng minh là sau khi bị kỷ luật Đảng ở hình thức khiển trách, ông Nguyên vẫn được Bộ TTTT, Tổng Công ty MobiFone tín nhiệm giao nhiệm vụ phụ trách chức vụ Tổng giám đốc từ tháng 08/2018 đến khi bị khởi tố ngày 26/08/2019 (trên 01 năm). Dưới sự điều hành của ông Nguyên, Tổng Công ty MobiFone (chỉ tính 06 đầu năm 2019) lợi nhuận trước thuế là 2.644 tỷ đồng tăng 8,6% và lợi nhuận sau thế Công ty mẹ là 2.115 tỷ tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018. Điều này xác định được chẳng những ông không nguy hiểm cho xã hội mà còn mang lại lợi ích cho xã hội qua việc củng cố tổ chức và sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty MobiFone. Việc này đáp ứng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, theo đó đã quy định về căn cứ miễn trách nhiệm hình sự:

“a. Khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự chuyển biến tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa”.

Thứ hai: Với việc không đồng ý thanh toán nốt 5% giá trị hợp đồng (~450 tỷ) để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng, ông Nguyễn Đăng Nguyên đã có công lớn trong việc trực tiếp ngăn chặn hậu quả của vụ án và theo đó là cơ sở pháp lý để hai bên hủy bỏ hợp đồng thu hồi toàn bộ tiền cho Nhà nước, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án như kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Điều này đáp ứng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 29 Bộ luật hình sự theo đó “Đã cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và có công lớn” nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với những căn cứ thực tế và quy định pháp luật nêu trên, Luật sư trân trọng đề nghị Ban Nội chính Trung ương (Cơ quan thường trực chống tham nhũng), VKSND tối cao trong phạm vi quyền hạn của mình để xem xét “Miễn trách nhiệm hình sự cho ông Nguyễn Đăng Nguyên” theo quy định tại điểm a và c khoản 2 Điều 29 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Ông Nguyên.

- Lưu HSBC.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng Văn Phòng

(Đã ký)

LS.Nguyễn Trường Thành