Quyết định hỗ trợ cho học sinh nghèo Trường tiểu học Thạnh Mỹ 1 và Trường trung học Thạnh Mỹ 2

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www. vanly.com.vn

------------------------------------------------------------------------------------------

 Số: 62/VPLS                           Cần Thơ, ngày 19 tháng 08 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v hỗ trợ cho Học sinh nghèo

 

-  Căn cứ nhu cầu thực tế hỗ trợ học sinh nghèo của Trường tiểu học Thạnh Mỹ 1 và Trường trung học Thạnh Mỹ 2 xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ

- Căn cứ quyền hạn Trưởng Văn phòng luật sư Vạn Lý.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hỗ trợ Trường tiểu học Thạnh Mỹ 1 1.000 quyển vở (100 trang) và Trường trung học Thạnh Mỹ 2 1.000 quyển vở (100 trang) để giúp học sinh nghèo.

 Điều 2: Bộ phận hành chính Văn phòng luật sư Vạn Lý phối hợp VKSND huyện Vĩnh Thạnh và Lãnh đạo nhà trường để trao số lượng tập vở nêu trên cho học sinh nghèo trước ngày khai giảng năm học mới (Ngày 05/09/2020).

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, kế toán Văn phòng luật sư Vạn Lý hạch toán theo quy định.

 

Nơi nhận:

- Trường tiểu học Thạnh Mỹ 1.

- Trường trung học Thạnh Mỹ 2.

- VKSND huyện Vĩnh Thạnh.

- Lưu VP.

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng Văn Phòng

(Đã ký)

LS: Nguyễn Trường Thành