Quyết định hỗ trợ học sinh nghèo Trường THCS An Thới

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www. vanly.com.vn

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Số: 63/VPLS                                  Cần Thơ, ngày 19 tháng 08  năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v hỗ trợ cho Học sinh nghèo Trường THCS An Thới

 

 Căn cứ chức năng quyền hạn Trưởng Văn phòng luật sư Vạn Lý.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hỗ trợ 1.000 quyển vở cho Học sinh nghèo Trường THCS An Thới trị giá 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

 Điều 2: Bộ phận hành chính Văn phòng luật sư Vạn Lý chuyển số vở nêu trên cho Trường THCS An Thới trước ngày khai giảng năm học mới (Ngày 05/09/2020).

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, kế toán Văn phòng luật sư Vạn Lý hạch toán theo quy định.

 

Nơi nhận:

- Trường THCS An Thới.

- Lưu VP.

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng Văn Phòng

(Đã ký)

LS: Nguyễn Trường Thành