Ý kiến trao đổi

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP CầnThơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www.vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------

                          Cần Thơ, ngày 03 tháng 10 năm 2019.

Ý KIẾN TRAO ĐỔI

Kính gửi:        - ÔNG NGUYỄN VĂN QUẢNG-PHÓ VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO.

                        - VỤ 3 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO HÀ NỘI.

 

Về việc ông Nguyễn Đăng Nguyên bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và đề nghị truy tố về vai trò “Đồng phạm giúp sức” trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone và các đơn vị liên quan.

Luật sư đã có hai bản kiến nghị gửi đến Lãnh đạo VKSND tối cao và Vụ 3 VKSND tối cao, nay Luật sư xin được trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến cáo buộc của  Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để xác định ông Nguyễn Đăng Nguyên không là đồng phạm giúp sức trong vụ án. Những thiếu sót, sai phạm của ông nếu có chỉ ở vai trò cá nhân theo phần việc mà ông có tham gia. Mặt khác ông Nguyên là người duy nhất quyết liệt phản đối và là người duy nhất không đồng ý ký biên bản để hoàn thành thanh toán hợp đồng chuyển nhượng dự án.

Luật sư kính trình VKSND tối cao quan tâm cứu xét để đánh giá khách quan toàn diện, phân hóa trách nhiệm của mỗi cá nhân đúng với tính chất, vai trò của họ từ đó có chính sách đường lối giải quyết thấu lý đạt tình.

 1. Hai tài liệu mà cơ quan điều tra cáo buộc đối với ông Nguyễn Đăng Nguyên tham gia ký, không xác định giá mua  bao gồm:
  1. Ký quyển dự án
  2. Ký văn bản 5054

Lý do không đồng phạm, không giúp sức

Thứ nhất: Kết luận của hai văn bản nêu rõ là chưa xác định được giá mua và phải tiếp tục định giá theo phương pháp tài sản và xác định bù trừ công nợ. Với các kết luận này, văn bản 5054/MobiFone và Quyển dự án đã khẳng định:

 • Các kết quả đàm phán trước đó cùng với các kết quả thẩm định giá/xác định giá trị doanh nghiệp và các dự báo kinh doanh vẫn không đủ căn cứ, không đủ thuyết phục để xác định mức giá mua.
 • Cần tiếp tục xem xét định giá theo phương pháp tài sản đồng thời xác định các nguyên tắc bù trừ công nợ.

Trên thực tế, HĐTV đã tự chủ trì họp đàm phán, họp thống nhất giá mua dựa trên kết quả thẩm định giá, kết quả trực tiếp đàm phán giá với Cổ đông AVG. Điều này đã được thể hiện rõ trong nội dung của văn bản 58/MobiFone ngày 24/9/2015 và văn bản 66/MobiFone ngày 5/10/2015 trình Bộ TTTT phê duyệt dự án đầu tư kèm theo giá mua.

Vì vậy ông Nguyễn Đăng Nguyên không phải là đồng phạm với Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc trong việc trình Bộ TTTT quyết định về giá mua, yếu tố sai phạm của dự án.

Thứ hai: Thực tế và tài liệu chứng minh HĐTV đã tự quyết định giá mua mà không dựa trên văn bản 5054/MobiFone mà ông Nguyên tham gia ký. Nội dung tự quyết định giá mua của HĐTV thể hiện ở các biên bản họp:

 • Biên bản họp ngày 18/09/2015
 • Biên bản họp ngày 23/09/2015

Hai cuộc họp này diễn ra sau khi ông Nguyên tham gia ký văn bản 5054 ngày 14/09/2015.

Nội dung 2 văn bản họp HĐTV không phù hợp với kết luận trong văn bản 5054. Nếu HĐTV tiếp thu ý kiến trong kết luận của văn bản 5054 thì đã không để xảy ra sai phạm về giá mua.

Thứ ba: Quyển dự án ngày 05/10/2015:

Kết luận nêu tại Quyển Dự án 5/10/2015 giống kết luận của văn bản 5054/MobiFone 14/9/2015 là “chưa xác định được mức giá mua vì cần tiếp tục xem xét đánh giá thêm giá trị của doanh nghiệp AVG, định giá theo phương pháp tài sản đồng thời xác định các nguyên tắc bù trừ công nợ” đã phủ định nội dung họp đàm phán ngày 2/10/2015.

Tuy nhiên, sau đó TGĐ và HĐTV vẫn ký các văn bản ngày 5/10/2015 (5640/MobiFone và 66/MobiFone) trình Bộ TTTT phê duyệt dự án kèm theo giá mua. Ông Nguyên không tham gia ký các văn bản trình dự án này. Việc trình giá mua không phù hợp với kết luận tại văn bản 5054/MobiFone và Quyển dự án 5/10/2015.

Về cuộc họp ngày 02/10/2015 tại Bộ TTTT: có lịch tuần của Văn phòng triệu tập tham dự họp tại Bộ TTTT và không có thông báo trước về nội dung họp (lịch tuần đã được sao gửi cơ quan CSĐT). Tại cuộc họp này do ông Nguyên không có thẩm quyền trong việc quyết định giá mua và cũng không nắm được vấn đề nên không có ý kiến phát biểu trong cuộc họp, ông Nguyên đã ra về trước và không tham dự việc thông qua nội dung biên bản và cũng không được ký biên bản họp. Nên về mặt pháp lý ông Nguyên không phải chịu trách nhiệm về những quyết định của các cá nhân tham gia ký biên bản họp 2/10/2015.

Thứ tư: Tổng mức đầu tư đề xuất tại văn bản 5054/MobiFone 14/9/2015 và Quyển dự án 5/10/2015 là mức chi phí tối đa để Chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn của dự án. Việc xác định giá mua, hay giá trị hợp đồng đối với đầu tư thiết bị tài sản phải căn cứ kết quả đấu thầu hoặc đối với dự án này là xác định giá/thẩm định giá/đàm phán giá. Để xác định giá mua của dự án này cần phải xem xét định giá theo phương pháp tài sản, đồng nghĩa với việc xác định giá trị của AVG dựa trên giá trị số sách. Tuy nhiên qua nội dung tại biên bản các cuộc họp 18/9/2015, 23/9/2015 và các văn bản gửi Bộ TTTT 58/MobiFone, 66/MobiFone, thể hiện rõ HĐTV đã không triển khai xem xét việc định giá theo phương pháp tài sản mà dựa trên báo cáo thẩm định giá của tư vấn (theo phương pháp dòng tiền) và đàm phán giá.

Thứ năm: về nhiệm vụ lập dự án đầu tư theo văn bản 4463/ngày 19/08/2015. Vấn đề này đã được CQĐT kết luận là ông Nguyên không tham gia. Thực tế là:

 1. Dự án này thuộc dự án nhóm A, trên 30 tỷ là thuộc thẩm quyền của HĐTV và dự án đây là dự án mật. Ông Nguyên không phải là thành viên HĐTV nên không được tiếp cận hầu hết các tài liệu mật này.
 2. Tại biên bản họp ngày 23/09/2015 của HĐTV, chủ tịch HĐTV đã giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo trực tiếp các Phòng Ban chức năng hoàn thiện nội dung dự án.
 3. Ông Nguyên không phụ trách lĩnh vực đầu tư truyền hình, không có chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp hay mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A).

Thứ sáu: Biên bản ngày 24/12/2015

Không có tổ chức cuộc họp nhưng có biên bản được gửi lấy ý kiến. Tuy nhiên ông Nguyên không ký khống để hoàn thiện thủ tục bằng chứng là: tại biên bản này ông Nguyên đã ghi rõ ý kiến trong đó có nội dung như sau:

Mục 2.2” Lưu ý việc xử lý các khoản nợ vay của AVG tuân thủ quy định hiện hành và khoản 3 điều 19 Điều lệ TCT (ngày 14/09/2015)

Vào thởi điểm ký và cho ý kiến lưu ý các khoản nợ của AVG ông Nguyên không biết trước đó TGĐ đã có văn bản 7738 ngày 24/12/2015 trình HĐTV hợp đồng chuyển nhượng và ông Nguyên cho rằng sau khi biên bản ký, TGĐ mới trình HĐTV và HĐTV sẽ phải quan tâm xem xét đến việc ông Nguyên lưu ý trước khi ký HĐ chuyển nhượng. Nếu làm rõ về các khoản nợ của AVG và thực hiện đúng khoản 3 điều 19 Điều lệ TCT thì Tổng Công ty không bị rơi vào tình thế bất lợi sau này.

TGĐ và HĐTV đã không xem xét ý kiến mà ông Nguyên đã lưu ý trong biên bản họp ngày 24/12/2015 này. Cụ thể là không xử lý các khoản nợ của AVG trước khi ký hợp đồng mua AVG

Việc ông Nguyên ghi ý kiến thống nhất trình HĐTV xem xét quyết định theo thẩm quyền là vì:

 1. Ông Nguyên tin tưởng rằng nội dung trình HĐTV sẽ phải bao gồm các ý kiến mà ông Nguyên đã ghi tại biên bản. Tại thời điểm đó, ông Nguyên nghĩ rằng TGĐ chưa có văn bản trình HĐTV về hợp đồng vì không được biết về văn bản 7738/MobiFone ngày 24/12/2015.

Ý kiến đã lưu ý về nội dung chưa đúng với Điều lệ TCT. Việc xem xét, làm rõ các vấn đề liên quan đến điều lệ và quyết định nó không thuộc thẩm quyền của cá nhân ông Nguyên hay Ban TGĐ mà thuộc thẩm quyền của HĐTV và các cấp cao hơn. Vì vậy việc ghi nội dung trình HĐTV xem xét quyết định theo thẩm quyền là hoàn thoàn xác đáng và không phải ký khống, không phải ký để hoàn thiện thủ tục.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Ông Nguyên.

- Lưu HS.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

(Đã ký)

LS.Nguyễn Trường Thành