Trở lại sông quê

Nhạc: Nhạc sĩ Xuân Đồng

Lời: Luật sư Nguyễn Trường Thành

 

Tôi lại trở về bên dòng sông quê,

Con sông xanh khắc đầy nỗi nhớ.

Ơi con sông đôi bờ sống vỗ,

Ơi con sông chở nặng tình tôi.

 

Tôi lại trở về bên dòng sông quê,

Con sông xanh nỗi niềm thương nhớ,

Bãi mía, bờ tre bên bồi bên lở,

Ôm ấp tuổi thơ năm tháng đợi chờ,

Tình yêu sông vô bến vô bờ.

 

(ĐK)

Tôi đi xa, vẫn nhớ không nguôi

Bến nước sông quê khung trời kỷ niệm,

Lúng liếng mắt em một chiều đưa tiễn,

Giọng hò khoan lay động bến bờ.

 

Tôi đi xa, vẫn nhớ không nguôi

Bát ngát sông trăng mái chèo khoan nhặt,

Về với quê hương cho ta tắm mát,

Ký ức tuổi thơ năm tháng học trò,

Bên dòng sông quê chan chứa hẹn hò.

.............................................

Tôi lại trở về bên dòng sông quê,

Con sông xanh khắc đầy nỗi nhớ,

Ơi con sông hiền hòa sống vỗ,

Ơi con sông chở nặng tình tôi.

Tôi lại trở về bên dòng sông quê,