Sắp xếp hồ sơ dân sự từ năm 1988 đến năm 2007 (tiếp 4)22


(1)
1997


- Huỳnh Thị Mai


Tranh chấp hợp đồng mua bán


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Văn Ry


Ly hôn chia tài sản


TP.HCM


- Phạm Văn Hạnh


Tranh chấp HĐ xây dựng nhà máy nước đá


Tỉnh Cần Thơ


- Công ty vận tải ô tô Cần Thơ


Tranh chấp lao động


TP.HCM


- Nguyễn Thị Phương Linh


Tranh chấp hợp đồng xây dựng


Tỉnh Cần Thơ


- Châu Thị Huệ


Đòi tài sản


TP.HCM


- Lê Phú Hữu


Tranh chấp di sản thừa kế


Tỉnh Cần Thơ


- Tạ Văn Hồng


Chia tài sản sau ly hôn


TP.HCM


- Công ty xây lắp điện Cần Thơ


Tranh chấp kinh tếTỉnh Cần Thơ


23


(2)
1997


- Nguyễn Thị Kim Tương


Tranh chấp di sản thừa kế


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Cẩm Hồng


Tranh chấp đất đai


Tỉnh Kiên Giang


- Lê Thị Kim Dung


Tranh chấp sở hữu nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Công ty lâm sản miền Tây


Tranh chấp hợp đồng mua bán


TP Hà Nội


- Nguyễn Văn Hiệp


Tranh chấp đất vườn


Tỉnh Cần Thơ


- Lưu Vĩnh Thành


Tranh chấp đất


Tỉnh Sóc Trăng


- Triệu Kim Linh


Đòi nhà


Tỉnh Sóc Trăng


- Nhãn Khắc Định


Tranh chấp hành chính


Tỉnh Cần Thơ


- Phạm Trung Dũng


Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm


Tỉnh Cần Thơ


- Phạm Văn Trạng


Tranh chấp hợp đồng mua bán đất


Huyện Trà Ôn


- Công ty XL&VT XD số 3


Tranh chấp hợp đồng mua bán vật tư


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Văn Minh


Hôn nhân gia đình


Tỉnh Sóc Trăng


- Phạm Văn Chương


Tranh chấp đất


Tỉnh Kiên Giang


- Nguyễn Thị Thu Loan


Tranh chấp hợp đồng tín dụng


Tỉnh Cần Thơ


- Công ty vận tải thủy


Thanh lý hợp đồng


Tỉnh An Giang


- Ôn Văn Học


Tranh chấp đất đaiHuyện Long Mỹ


24


(3)
1997


- Châu Kim Huệ


Đòi tài sản


Tỉnh Trà Vinh


- Lý Thị Bé


Tranh chấp hợp đồng vay nợ


Tỉnh Cần Thơ


- Phạm Văn Tiền


Đòi bồi hoàn đất


Tỉnh Cần Thơ


- Công ty TNHH may Hoàn Cầu


Tranh chấp hợp đồng gia công


TP.HCM


- Phạm Thị Nga


Tranh chấp hợp đồng đất đai


Tỉnh Cần Thơ


- Công ty TNHH nhựa Đạt Hòa


Tranh chấp hợp đồng kinh tếTP.HCM


25


(4)1997


- Lân Cầm


Tư vấn pháp luật


Huyện Châu Thành


- Công ty dịch vụ tổng hợp TDTT


Hợp đồng tư vấn pháp luật


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Tuyết


Chia thừa kế


Tỉnh Cần Thơ


- Phạm Văn Trạng


Tranh chấp hợp đồng hùn vốn


Tỉnh Vĩnh Long


- Lê Thị Thủy


Tranh chấp đất


Huyện Thốt Nốt


- Liêu Trường Sâu


Đòi nợ


Tỉnh Kiên Giang


- Công ty dịch vụ thể thao Cần Thơ


Hợp đồng kinh tế


Tỉnh Cần Thơ


- Phạm Hữu Thành


Tranh chấp hợp đồng mua bán


Tỉnh Cần Thơ


- Trương Tú Khên


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhàTỉnh Cần Thơ


26


(1)
1998


- Nguyễn Thành Hổ


Tranh chấp quyền sở hữu nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Lê Thanh Hải


Tranh chấp hợp đồng


Tỉnh Cần Thơ


- Lý Kim Cương


Tranh chấp nợ


Tỉnh Cần Thơ


- Trịnh Đình Thanh


Tranh chấp hành chính


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Chí Hùng


Tranh chấp hợp đồng nhà


Huyện Ô Môn


- Nguyễn Tấn Hòa


Hợp đồng vay nợ


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Thảo


Ly hôn


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Thị Thủy


Tranh chấp tài sản


Huyện Ô Môn


- Nguyễn Thị Trắc


Tranh chấp đất đai


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Liễu


Hợp đồng vay nợTỉnh Cần Thơ


27


(2)1998


- Vũ Thị Miên


Đòi nợ


TATC TP.HCM


- Trương Văn Bảy


Tranh chấp nhà


Tỉnh Long An


- Khương Minh Hiệp


Đòi tài sản cho mượn


Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu


- Nguyễn Văn Thẻ


Tranh chấp quyền sử dụng đất


Tỉnh Cần Thơ


- Vũ Đức Hùng


Tranh chấp tiền cọc mua nhà đấtTỉnh Cần Thơ


28


(3)1998


- Nguyễn Văn Bu


Tranh chấp đất đai


Huyện Bình Minh


- Nguyễn Thị Kim Tương


Tranh chấp thừa kế


TP Cần Thơ


- Công ty XL&VL XD


Tư vấn pháp luật


TP Cần Thơ


- Lữ Văn Phương


Bồi thường bảo hiểmThị xã Gạch Giá


29


(1)
1999


- Đỗ Thị Giàu


Hợp đồng vay nợ


Tỉnh Cần Thơ


- Công ty hóa chất Cần Thơ


Đòi nợ


Tỉnh Sóc Trăng


- Lê Văn Giỏi


Tranh chấp đất đai


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Thị Nga


Đòi nhà


Huyện Thốt Nốt


- Lưu Văn Tệt


Tranh chấp đất


Tỉnh Sóc Trăng


- Phan Thành Lập


Tranh chấp hợp đồng vay


Tỉnh Sóc Trăng


- Nguyễn Thị Lệ Thu


Tranh chấp hợp đồng mua bán


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Văn Tèo


Tranh chấp đấtHuyện Phụng Hiệp