Văn bản trả lời tư vấn pháp luật Trường Thái Bình Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

ĐT: (0710) 3822490 – DĐ: 0913.870099 - Website: www. vanly.com.vn

-------------------------------------------------------------------------------------

Số: 01/VPLS Cần Thơ, ngày 02 tháng 10 năm 2013.

 

Kính gửi: ÔNG NGUYỄN THANH SƠN.

 

Văn phòng luật sư Vạn Lý có nhận được yêu cầu tư vấn pháp lý bằng văn bản, về việc “Nộp thuế quyền sử dụng đất phi nông nghiệp” theo thông báo nộp thuế số 4815//TB.PNN ngày 28/08/2013 của Chi cục thuế quận Ninh Kiều. Sau khi nghiên cứu tài liệu ông cung cấp, Văn phòng luật sư Vạn Lý trả lời như sau:

1/ Phần đất tọa lạc tại thửa số 112 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (Đất phi nông nghiệp) thuộc quyền hợp pháp của ông Nguyễn Thanh Sơn và bà Lâm Thị Ý chiếu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H01722.QSDĐ do UBND quận Ninh Kiều cấp ngày 27/03/2009.

2/ Căn cứ Điều 194 Bộ luật dân sự năm 2005 ngày 16/04/2005 ông Sơn, bà Ý đã chuyển giao quyền sử dụng phần đất trên cho Trường phổ thông Thái Bình Dương trong thời hạn 20 năm chiếu theo hợp đồng ủy quyền quản lý sử dụng nhà đất được Văn phòng công chứng Thành Công chứng thực.

3/ Tại hợp đồng ủy quyền đã xác định “Nghĩa vụ thuế, chi phí tài chính liên quan … trường phổ thông Thái Bình Dương do trường có nhiệm vụ đóng”.

Như vậy cùng với việc ủy quyền quản lý sử dụng nhà đất ông Sơn, bà Ý đã chuyển giao nghĩa vụ nộp thuế cho trường Thái Bình Dương theo hợp đồng 2 bên đã ký. Do vậy trường Thái Bình Dương có trách nhiệm liên hệ với cơ quan thuế Sở tại để thực hiện việc đóng thuế theo quy định và hợp đồng ủy quyền đã ký. Việc miễn giảm thuế sử dụng đất đối với trường Thái Bình Dương được áp dụng theo chính sách “Xã hội hóa giáo dục” và quy định của cơ quan thuế, trường Thái Bình Dương liên hệ với cơ quan thuế cung cấp hồ sơ liên quan để cơ quan thuế giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp cơ quan thuế giải quyết không thỏa đáng, Trường hoặc ông Sơn, bà Ý có quyền khiếu nại lên cơ quan thuế cấp trên trực tiếp hoặc khởi kiện ra Tòa hành chính có thẩm quyền để giải quyết.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- Trường Thái Bình Dương

- Lưu.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng Văn Phòng

(Đã ký)

LS: Nguyễn Trường Thành