Sắp xếp hồ sơ dân sự từ năm 1988 đến năm 2007 (tiếp 3)

15


(2)


1995


- Nguyễn Thị Liễu


Tranh chấp quyền sở hữu nhà


Huyện Thốt Nốt


- Võ Ngọc Thảo


Hôn nhân gia đình


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Thị Thủy


Tranh chấp nhà


Tỉnh Kiên Giang


- Dư Tuyền


Đòi nhà


Huyện Thốt Nốt


- Nguyễn Thị Tư


Tranh chấp đất đai


Huyện Thốt Nốt


- Lê Văn Hai


Tranh chấp thừa kế đất


Tỉnh Cần Thơ


- Lương Trọng Dũng


Hôn nhân gia đình


Tỉnh Cần Thơ


- Phạm Mỹ Nương


Chia tài sản sau khi ly hôn


Tỉnh Cần Thơ


- Lý Trương Mậu


Tranh chấp hợp đồng vay nợ


Huyện Thốt Nốt


- Nguyễn Văn Tường


Tranh chấp hợp đồng kinh tế


Huyên Thốt Nốt


- Công ty Lâm sản Miền Tây


Tranh chấp hợp đồng


TP.HCM


- Châu Thành


Tranh chấp nhàTỉnh Sóc Trăng


16


(3)


1995


- Vũ Văn Lai


Hợp đồng hùn vốn


Tỉnh Cần Thơ


- Vũ Văn Vân


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Thới


Tranh chấp hợp đồng mua bán


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Hiền


Tranh chấp quyền sử dụng đất


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Thị Mỹ


Hợp đồng vay nợ


Huyện Thốt Nốt


- Trần Chương


Tranh chấp quyền sử dụng đất, đòi nợ


TP.HCM


- Huỳnh Hữu Chung


Ly hôn


Huyện Phụng Hiệp


- Trịnh ngọc Liên


Ly hôn


Huyện Thốt Nốt


- Lưu Vĩnh Thành


Quyểt định hành chính


Tỉnh Sóc Trăng


- Châu Thành


Đòi lại quyền sử dụng đất


Huyện Thốt Nốt


- Lư Thị nông


Hợp đồng gởi giữ


Huyện Thốt Nốt


- Thị Khải


Tranh chấp hợp thuê


Tỉnh Sóc Trăng


- Nguyễn Hoàng Dũng


Tranh chấp đấtTỉnh Cần Thơ


17


(1)
1996


- Hoàng Minh Nhất


Ngăn cản chuyển quyền sử dụng đất


Huyện Ô Môn


- Trần Minh Thạnh


Tranh chấp đất


Tỉnh Sóc Trăng


- Huỳnh Kim Hoàng


Tranh chấp quyền sử dụng nhà


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Hường


Tranh chấp hợp đồng mua bán đất


Tỉnh Vĩnh Long


- Ngô Truyễn


Tranh chấp bồi hoàn đẩt


Tỉnh Sóc Trăng


- Nguyễn Thị Xuân


Hợp đồng vay nợ


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Văn Thành


Tranh chấp hợp đồng trao đổi xe


Tỉnh Sóc Trăng


- Trương Minh Hà


Hợp đồng vay nợ


Tỉnh Sóc Trăng


- Lâm Văn Nhã


Tranh chấp hợp đồng vay nợ


Tỉnh Cần Thơ


- Công ty Lâm nghiệp Miền Tây


Tranh chấp hợp đồng vận chuyển và cưa xẻ gỗTỉnh Cần Thơ


18


(2)

1996


- Nguyễn Văn Tơ


Tranh chấp quyền sở hữu nhà


TP.HCM


- Công ty xây lắp điện Cần Thơ


Tranh chấp hợp đồng kinh tế


Tỉnh An Giang


- Nguyễn Thị Việt Hoa


Truy nhận cha cho con


Tỉnh Trà Vinh


- Trần Kim Hoàng


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà


Tỉnh Sóc Trăng


- Lâm Thị Xiêm


Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà


Tỉnh Sóc Trăng


- Lý Quốc Ngân


Hôn nhân gia đình


Huyện Châu Thành


- Nguyễn Văn Lộc


Đòi bồi thường thiệt hại


Huyện Châu Thành


- Lê Thị Hoa


Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng


Tỉnh Cần Thơ


- Công ty Lâm sản Miền Tây


Tranh chấp hợp đồng


Hà Nội


- Huỳnh Văn Biện


Tranh chấp đất đai


Huyện Vị Thanh


- Võ Thị Phước Hồng


Đòi nợ


Tỉnh Sóc Trăng


- Đỗ Thị Yến


Tranh chấp di sản thừa kế


Huyện Thốt Nốt


- Lương Thị Minh Thải


Tranh chấp di sản thừa kếHuyện Thốt Nốt


19


(3)

1996


- Nguyễn Văn Đua


Tranh chấp đất


Huyện Thốt Nốt


- Nguyễn Thị Hai


Tranh chấp hợp đồng cầm cố đất


Huyện Thốt Nốt


- Lê Quang Lạc


Hợp đồng thuê tài sản


Tỉnh An Giang


- Sơn Thị Đầm


Tranh chấp thừa kế


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Đình Đôn


Tranh chấp di sản thừa kế


TP.HCM


- Huỳnh Tấn Lộc


Tranh chấp quyền sở hữu nhà


Tỉnh An Giang


- Nguyễn Văn Hữu


Hợp đồng mua bán nhà


TP.HCM


- Nguyễn Lệ Hằng


Đòi nợ


Huyện Châu Thành


- Tô Phước Vĩnh


Tranh chấp hợp đồng vay


TP.HCM


- Nguyễn Văn Tường


Tranh chấp hợp đồng mua bán đấtTỉnh Cần Thơ


20


(4)
1996


- Trương Thị Kim Phụng


Tranh chấp quyền sở hữu nhà


Kiên Giang


- Mai Kim


Tranh chấp di sản thừa kế


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Văn Liêm


Tranh chấp hợp đồng mua bán đất


Huyện Thốt Nốt


- Lê Văn Chiến


Ly hôn


Tỉnh Tiền Giang


- Nguyễn Văn Hiệp


Tranh chấp đất


Tỉnh Cần Thơ


- Công ty dịch vụ thể dục thể thao


Tranh chấp hợp đồng kinh tếTỉnh Cần Thơ


21


(5)
1996


- Nguyễn Văn Đức


Tranh chấp nhà


Tỉnh Vĩnh Long


- Nguyễn Văn Thành


Tranh chấp quyền sở hữu


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Văn Tốt


Tranh chấp hợp đồng mua bán đất


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Thị Sị


Tranh chấp quyền sử dụng đất


Huyện Thốt Nốt


- Nguyễn Thị Tư


Tranh chấp nhà cho thuê


Tỉnh Cần Thơ


- Đinh Hữu Thành


Tranh chấp hành chính


Tỉnh Cần Thơ


- Huỳnh Ngọc Viên


Tranh chấp đất thổ cư


Tỉnh Cần Thơ


- Thái Thị Cuốn


Tranh chấp quyền sở hữuTP.HCM