Sắp xếp hồ sơ hình sự từ năm 1989 đến năm 2007 (tiếp 3)17


(1)1995


- Lê Thị Minh


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Tình


Kinh doanh trái phép


TP Cần Thơ


- Sơn Hùng


Cướp giật tài sản công dân


Tỉnh Kiên Giang


- Lê Văn Nam + Dương Thị Nở


Trốn thuế


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Hải Yến


Vi phạm quy định quản lý đất đai


Quân sự Quân Khu 9


- Nguyễn Thông Minh


Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản XHCN


TP.HCM


- Mạc Thanh Thu


Giết người cướp tài sản


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Trung Hiếu


Cố ý làm trái


PTTC TP.HCM


- Nguyễn Thị Kim Xuyến


Tai nạn giao thông


Tỉnh Cần Thơ


- Lưu Đức Huy


Cướp giật tài sản công dân


Tỉnh Cần Thơ


- Hàng Như Kim


Hiếp dâm


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thị Tám


Tham ô, cố ý làm trái


Tỉnh Vĩnh Long


- Nguyễn Quốc Dũng


Cố ý gây thương tích


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Văn Hoàng


Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân


Tỉnh Cần Thơ18


(2)

1995


- Lê Thanh Vân


Giết người


PTTC TP.HCM


- Trần Văn Thân


Buôn bán hàng cấm


TATC TP.HCM


- Nguyễn Thị Nho


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


Huyện Thốt Nốt


- Nguyễn Thị Hoa


Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân


Tỉnh An Giang


- Sơn Ngọc Minh


Vi phạm quy định an toàn giao thông


PTTC TP.HCM


- Thái Văn Út


Sử dụng điện trái phép


Tỉnh Cần Thơ


- Nguyễn Thanh Hải


Trộm tài sản công dân


PTTC TP.HCM


- Đinh Công Tài


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


PTTC TP.HCM


- Võ Văn Hiếu


Hiếp dâm


TATC TP.HCM


- Nguyễn Văn Lớn


Tội dùng nhục hình


Tỉnh Minh Hải


- Hà Thanh Lan


Giết người


Tỉnh Minh Hải


- Võ Thiện Thanh


Tham ô


PTTC TP.HCM


- Nguyễn Thị Mai


Truyền bá văn hóa đồi trụy


Tỉnh Sóc Trăng


- Nguyễn Thị Ngọc Mới


Lừa đảo tín nhiệm chiếm đoạt TS công dân


Tỉnh Cần Thơ


- Huỳnh Thị Hồng Đoan


Cố ý gây thương tích


Huyện Long Phú19


(3)


1995


- Lê Văn Lợi + Lê Văn Duyên


Giết người


Tỉnh An Giang


- Nguyền Đình Trung


Tiêu thụ TS do người khác phạm tội


TATC TP.HCM


- Nguyễn Phước Thọ


Vi phạm quy định an toàn giao thông


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Văn Út


Trộm tài sản công dân


PTTC TP.HCM


- Lê Thị Hoa


Cố ý gây thương tích


Tỉnh An Giang


- Nguyễn Văn Dũng


Giết người, hiếp dâm cướp tài sản


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Ngọc Phẩm


Ngược đãi vợ


Tỉnh Cần Thơ


- Đinh Công Tài


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


TP.HCM


- Hồ Văn Chi


Tai nạn giao thông


TATC TP.HCM


- Hồ Văn Bảy


Mua bán hàng cấm


TATC TP.HCM


- Nguyễn Thanh May


Lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN


Tỉnh Kiên Giang


- Vưu Tâm


Cố ý gây thương tích


Huyện Vị Thanh20


(4)
1995


- Trương Đồng Tâm


Tham ô


Tỉnh Kiên Giang


- Nguyễn Văn Tài


Giết người


Tỉnh Minh Hải


- Lê Lệ Thu


Cố ý gây thương tích


Huyện Thốt Nốt


- Trần Hoàng Minh


Lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN


PTTC TP.HCM


- Trần Văn Bồi


Chiếm đoạt tài sản công dân


Tỉnh Cần Thơ


- Trần Thị Kim Xuân


Công nhiên chiếm đoạt tài sản công dân


Huyện Long Phú


- Hà Hoàng Long


Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt TS công dân


Tỉnh Cần Thơ


- Lê Quang Minh


Làm hàng giả


TP.HCM