Đề nghị xem xét lại kết luận điều tra số 71/KLĐT-PC03 ngày 07/12/2020 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đối với ông Nguyễn Văn Thuận

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập – Tự do – Hạnhphúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www.vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------

                                             Cần Thơ, ngày 28 tháng 12 năm 2020.

ĐỀ NGHỊ XEM XÉT LẠI KẾT LUẬN ĐIỀU TRA SỐ 71/KLĐT-PC03 NGÀY 07/12/2020

CỦA CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH

ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN THUẬN

 

Kính gửi:     - THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH.

                   - PHÒNG CẢNH SÁT KINH TẾ (PC03) CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH.

                    - VIỆN TRƯỞNG VKSND TỈNH QUẢNG BÌNH.

                    - PHÒNG KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN THAM NHŨNG-KINH TẾ-

                                                                    BUÔN LẬU VKSND TỈNH QUẢNG BÌNH.

 

Tôi: Luật sư Nguyễn Trường Thành-Trưởng Văn phòng luật sư Vạn Lý, Đoàn luật sư TP.Cần Thơ là người bào chữa cho ông Nguyễn Văn Thuận theo Thông báo“về việc đăng ký người bào chữa” số 43/TB-PC03 ngày 12/06/2020 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình (Bút lục số 01 đính kèm).

Ông Thuận bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình với sự phê chuẩn của VKSND tỉnh Quảng Bình đã khởi tố về tội  “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quyết định khởi tố bị can số 142/QĐ-PC03 ngày 09/12/2019 của Cơ quan CSĐT phê chuẩn quyết định số 13/QĐ-VKS-P3 ngày 10/12/2019của VKSND tỉnh Quảng Bình (Bút lục số 02+03 đính kèm).

Vụ án xảy ra tại “Ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” (Sau đây viết tắt là BQLDA).

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra và VKSND tỉnh Quảng Bình đã xác định ông Thuận không phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” như việc truy tố. Nên đã thay đổi tội danh từ “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 sang tội danh “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 224 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 theo các quuyết định.

- Quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-PC03 ngày 06/07/2020 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình.

- Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 12/QĐ-PC03 ngày 06/07/2020 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình.

- Quyết định phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 395/VKS-P3 ngày 06/07/2020 của VKSND tỉnh Quảng Bình đối với bị can Nguyễn Văn Thuận.

(Bút lục số 04+05+06 đính kèm)

- Ngày 07/12/2020 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã có bản kết luận điều tra số 71/KLĐT-PC03 kết luận về vụ án (Bút lục số 07 đính kèm).

- Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án tại VKSND tỉnh Quảng Bình.

- Sau khi gặp và trao đổi thống nhất với ông Nguyễn Văn Thuận.

- Căn cứ Điều 73 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Luật sư có bản kiến nghị này gửi đến Cơ quan, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền (Cơ quan CSĐT, VKSND tỉnh Quảng Bình) để đề nghị xem xét lại kết luận điều tra vụ án số 71/KLĐT-PC03 ngày 07/12/2020 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình để tránh việc truy tố, xét xử oan sai cho ông Nguyễn Văn Thuận.

Để có cơ sở pháp lý xem xét  lại kết luận điều tra, Luật sư đề nghị các vấn đề sau đây:

I/ VỀ NỘI DUNG BUỘC TỘI THEO KẾT LUẬN ĐIỀU TRA SỐ 71/KLĐT-PC03 NGÀY 07/12/2020 CỦA CƠ QUAN CSĐT CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH.

II/ Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ CỦA LUẬT SƯ.

III/ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT.

I/ VỀ NỘI DUNG BUỘC TỘI THEO KẾT LUẬN ĐIỀU TRA SỐ 71/KLĐT-PC03 NGÀY 07/12/2020 CỦA CƠ QUAN CSĐT CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã kết luận hành vi phạm tội của ông Nguyễn Văn Thuận như sau:

“Bị can Nguyễn Văn Thuận-Giám đốc BQLDA là người có chức vụ, quyền hạn cao nhất tại BQLDA, là người chỉ đạo trong việc thực hiện các gói thầu DH-3.1 và DH/NC1 về rà phá bom mìn, vật nổ. Trong việc thực hiện 02 gói thầu, Nguyễn Văn Thuận mới chỉ ký hợp đồng nguyên tắc, chưa ký hợp đồng thi công đã cho phép đơn vị nhà thầu thi công là vi phạm điểm d, khoản 1 , Điều 107 Luật xây dựng về điều kiện khởi công công trình; rà phá bom mìn trên hiện trường khi chưa có phương án kỹ thuật thi công được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, vi phạm khoản 1 Điều 111 Luật xây dựng; thi công khi chưa ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng giám sát thi công theo quy định, vi phạm khoản 5 Điều 7; Điều 33 Quyết định 95/2003/QĐ-BQP về ban hành “Quy trình kỹ thuật thăm dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ” của Bộ quốc phòng; nghiệm thu, thanh toán trong khi khối lượng thực hiện không có phương án thi công được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, vi phạm điểm 5.9.1 về nghiệm thu công tác rà phá bom mìn vật nổ, phần 3 TCVN 10299-3:2014 về khắc phục hậu quả bom mìn; vi phạm khoản 2, khoản 3 Điều 123 Luật xây dựng. Hành vi của Nguyễn Văn Thuận gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước (để cho nhà thầu Chi nhánh miền trung thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn  thanh toán khống chiếm đoạt 5.599.940.130 đồng). Hành vi của Nguyễn Văn Thuận đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật hình sự”

II/ Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ CỦA LUẬT SƯ.

Việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình kết luận và đề nghị VKSND tỉnh Quảng Bình truy tố ông Thuận theo khoản 3 Điều 224 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” là không có căn cứ pháp lý vững chắc, bởi các lý do sau đây:

1/ Về thủ tục tố tụng:

Quá trình điều tra vụ án vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng cụ thể là:

1.1/ Vi phạm về giám định tư pháp theo vụ việc được chứng minh.

Thứ 1: Vi phạm về giám định tư pháp theo Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 và quy định tại khoản 1, Điều 68 Bộ luật tố tụng hình sự, theo đó đã quy định “Người giám định là người có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực cần giám định được cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu…”. Vụ án liên quan đến công trình “Rà phá bom mìn” nhưng lại trưng cầu theo vụ việc, giám định viên Nguyễn Phước Khoa không có chuyên môn về lĩnh vực “Rà phá bom mìn” là vi phạm quy định trên của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong trường hợp này theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 68 Bộ luật tố tụng hình sự, giám định viên Nguyễn Phước Khoa phải từ chối việc thực hiện giám định do không có kiến thức về rà phá bom mìn, vượt quá khả năng hiểu biết chuyên môn của mình.

Thứ 2: Theo quy định tại Điều 11 Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 thông qua ngày 20/06/2012 cũng đã quy định rõ “Giám định viên phải từ chối giám định trong trường hợp nội dung trưng cầu giám định vượt quá khả năng chuyên môn”.

Việc trương cầu giám định viên tư pháp thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư và Sở xây dựng (là đơn vị chuyên môn của Chủ đầu tư là UBND tỉnh Quảng Bình) là không khách quan vi phạm pháp luật. Tại trang 11 Bản kết luận điều tra điểm 3.6 có nêu trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan của một số ngành trong đó có Sở Kế hoạch và đầu tư và Sở xây dựng tỉnh Quảng Bình nhưng lại trưng cầu thành viên củaSở Kế hoạch và đầu tư không đủ năng lực chuyên môn phải hợp đồng lại với tổ chức là Trung tâm kiểm định Sở xây dựng tỉnh Quảng Bình là đơn vị được Chủ đầu tư (UBND tỉnh Quảng Bình) giao kiểm định chất lượng 02 Dự án của Ban QLDA là đơn vị có quyền lợi liên quan đến Dự án  và đơn vị này cũng không có chức năng về rà phá bom mìn đã vi phạm Khoản 2 Điều 34 Luật Giám định tư pháp.

Thứ 3: Tại bản kết luận giám định tư pháp số 29/KLGĐKH-ĐT ngày 29/11/2019 giám định viên theo vụ việc đã kết luận hai vấn đề có ý nghĩa quan trọng để xác định chuyên môn của giám định viên đó là:

a/ Kết quả tính toán giá trị đơn vị thi công đã thực hiện như sau (Có ý nghĩa tham khảo):

+ Khối lượng thi công trụ T3:   134.670.000đ.

+  Khối lượng thi công trụ T4:   134.670.000đ.

+ Khối lượng thi công Mố M1:    55.901.000đ.

+ Khoan tạo lỗ phục vụ rà phá bom mìn phục vụ thi công gia cố nền đất yếu từ cọc M1 (KMO + 756.55) đến cọc số 98 (KMO+912.72): 1.492.206.000đ.

+ Khoan tạo lỗ phục vụ rà phá bom mìn phục vụ thi công gia cố nền đất yếu diện tích 10m x 30m/49,10m x 61,38m từ cọc số 116 (km1 + 126.32) đến cọc MMO (km1+187.70): 22.869.000đ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình căn cứ kết luận giám định để xác định “Hậu quả” đối với vụ án, nhưng giám định viên vụ việc chỉ xác định là có giá trị “Tham khảo”.

b/Tại kết luận giám định tư pháp, giám định viên cũng kết luận “Hạng mục khoan tạo lỗ phục vụ rà phá bom mìn phục vụ thi công cọc M1 và gia cố nền đất yếu cọc M1 (KMO+126.32) đến cọc số MMO (km1+187.70) bị bồi lấp không tiến hành kiểm đếm được”, điều này cho thấy kết luận giám định là không đầy đủ theo trưng cầu giám định có hạng mục không thể tiến hành giám định.

Thứ 4: Từ việc vi phạm tố tụng và kết luận giám định tư pháp theo vụ việc  không đầy đủ, bị can Nguyễn Văn Thuận đã có đơn khiếu nại kết luận điều tra vụ án của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình. Đồng thời đề nghị được trưng cầu giám định lại theo quy định tại Điều 211 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, theo đó khoản 1 điều luật đã quy định“Việc giám định lại được thực hiện khi có nghi ngờ kết luận giám định lần đầu không chính xác”.

1.2/ Vi phạm nghiêm trọng về điều tra vụ án không đầy đủ theo quy định tại Điều 85 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, cụ thể là:

Thứ 1: Không điều tra những tình tiết liên quan đến việc loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can Nguyễn Văn Thuận theo quy định tại khoản 6 Điều 85, theo đó: Vụ án xảy ra tại BQLDA đối với 02 gói thầu DH-3.1 (rà phá bom mìn, vật liệu nổ dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải – tiểu dự án thành phố Đồng Hới) và gói thầu DH/NC1 (rà phá bom mìn dự án phát triển môi trường hạ tầng đô thị để ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới). Quá trình khởi tố điều tra đã thể hiện do 02 cơ quan điều tra tiến hành, 02 cơ quan kiểm sát điều tra đó là:

a/ Cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng, Viện kiểm sát quân sự Trung ương kiểm sát điều tra.

b/ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình, VKSND tỉnh Quảng Bình kiểm sát điều tra.

- Hai Cơ quan điều tra khởi tố 02 tội danh khác nhau trong cùng 01 vụ việc có liên quan chặt chẽ với nhau, theo đó:

+ Cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng khởi tố, kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với các bị can do cơ quan này thụ lý điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

+Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình lại khởi tố điều tra và đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Thuận về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Do vậy, hồ sơ vụ án mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình điều tra đã không có các tài liệu điều tra liên quan đến hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng hoặc có nhưng không đầy đủ, đặc biệt là các lời khai, tài liệu liên quan đến đối tác ký kết 02 hợp đồng (gói thầu DH-3.1 và gói thầu DH/NC1).

Theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng đã kết luận người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc không có hành vi phạm tội nên không khởi tố, điều tra và truy tố. Nhưng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình lại khởi tố điều tra đề nghị truy tố đối với Nguyễn Văn Thuận là không bảo đảm nguyên tắc công bằng theo quy định pháp luật tố tụng hình sự vì ông Thuận là đối tác đại diện BQLDA ký hợp đồng với Tổng công ty xây dựng Trường Sơn. BQLDA chuyển tiền cho Tổng công ty xây dựng Trường Sơn nên đại diện theo pháp luật Tổng công ty xây dựng Trường Sơn không có hành vi phạm tội đương nhiên ông Nguyễn Văn Thuận cũng không phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã không tiến hành điều tra xác minh, lấy lời khai đối chất giữa ông Thuận với ông Tuấn để loại trừ trách nhiệm hình sự cho ông Thuận như Cục điều tra hình sự Bộ quốc phòng đã loại trừ trách nhiệm cho ông Tuấn là không khách quan, vi phạm khoản 6 Điều 85 Bộ luật tố tụng hình sự mà Luật sư đã trích dẫn.

Thứ 2: Quá trình điều tra vụ án Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cũng không thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 85 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, cụ thể là không điều tra:

- Ai là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng?.

- Có lỗi hay không có lỗi ?, Lỗi vô ý hay lỗi cố ý?.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã kết luận “Hành vi của Nguyễn Văn Thuận gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước” (để cho nhà thầu chi nhánh miền Trung thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn thanh toán khống 5.599.940.130 đồng) vậy ai là người trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại số tiền 5.599.940.130 đồng thuộc quyền  quản lý của Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn hay của Chi nhánh miền Trung hay của BQLDA (Quảng Bình) đã không được điều tra làm rõ.Từ đó dẫn đến kết luận điều tra không đúng sự thật với quan hệ kinh tế phát sinh đặc biệt là “dòng tiền thanh toán” và trái với kết luận điều tra của Cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng.

2/ Về nội dung Kết luận điều tra số 71/KLĐT-PC03 đề nghị Viện VKSND tỉnh Quảng Bình truy tố ông Nguyễn Văn Thuận tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3 Điều 224 Bộ luật hình sự năm 2015 là không có căn cứ pháp lý, oan cho ông Thuận. Bởi các lý do:

Thứ 1: Theo kết luận điều tra vụ án đã kết luận năm 2018 BQLDA môi trường và biến đổi khí hậu TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình được UBND tỉnh Quảng Bình giao làm đại diện chủ đầu tư, tức Cơ quan điều tra xác định Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình là chủ đầu tư dự án, BQLDA không phải là chủ đầu tư điều này phù hợp với tài liệu điều tra là “UBND tỉnh Quảng Bình là chủ đầu tư dự án”.

Theo quy định của Điều 224 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 thì chỉ khởi tố, truy tố tội danh này đối với hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” tức chỉ liên quan đến hoạt động của chủ đầu tư, ông Thuận là giám đốc BQLDA không phải là chủ đầu tư mà chỉ là “Quản lý điều hành, tổ chức thực hiện 02 gói thầu với Tổng công ty xây dựng Trường Sơn” nên không thể khởi tố và đề nghị truy tố ông Thuận tội danh nêu trên.

Thứ 2: Theo Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng và Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đều kết luận thống nhất số tiền 5.599.940.130 đồng (coi là hậu quả vụ án) xảy ra tại chi nhánh Miền Trung thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn không xảy ra tại BQLDA (Quảng Bình) nên không có căn cứ để kết luận hậu quả do BQLDA gây ra. Đương nhiên ông Thuận không phải chịu trách nhiệm về hậu quả này (Đính kèm kết luận điều tra của Cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng), (Bút lục số 8).

Thứ 3: Việc xác định hậu quả vụ án có hay khôngdo BQLDA (Quảng Bình) gây ra có ý nghĩa quyết định đến việc xác định ông Nguyễn Văn Thuận có phạm tội hay không?. Việc này cần phải được điều tra xác minh dòng tiền thanh toán cho 02 gói thầu.

- Trong quá trình điều tra vụ án, Luật sư đã trực tiếp làm việc với Cơ quan tố tụng quân đội để thu thập tài liệu đã xác định dòng tiền như sau:

+ BQLDA (Quảng Bình) chuyển khoản cho Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn thông qua kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình (đính kèm tài liệu bút số 09)hình thức chuyển khoản để thanh toán cho 02 gói thầu.

+ Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đã nhận đủ tiền chuyển khoản từ kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Bình (tài liệu đính kèm).

+ Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn chuyển cho Chi nhánh miền Trung thuộc Tổng Công ty để tổ chức thi công 02 gói thầu DH-3.1 và gói thầu DH/NC1 theo đề nghị của Chi nhánh miền Trung thuộc Tổng Công ty (Chi nhánh hoạt động phụ thuộc). Chi nhánh miền Trung cũng đã thừa nhận nhận đủ tiền từ Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn.

+ Các cá nhân chi nhánh miền Trung lập hồ sơ khống để chiếm đoạt số tiền nêu trên do Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn chuyển (có tài liệu đính kèm).

+ Hiện tại các cá nhân tại chi nhánh miền Trung đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng khởi tố điều tra đề nghị truy tố, Viện kiểm sát quân sự trung ương đã hoàn thành cáo trạng truy tố tại Tòa án quân sự quân khu 4. Các cá nhân này đã nộp đủ số tiền nêu trên cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng chờ xử lý.

Từ dòng tiền nêu trên cho thấy BQLDA không phải là người bị thiệt hại tài sản mà Tổng công ty xây dựng Trường Sơn mới là người bị thiệt hại do hành vi phạm tội của các cá nhân thuộc chi nhánh miền Trung Tổng công ty xây dựng Trường Sơn gây ra.

Thứ 4:Cần Lưu ý rằng, Hợp đồng nguyên tắc về việc thi công 02 gói thầu DH-3.1 và DH/NC1 ngày 26/12/2018 giữa BQLDA với Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Không ký với Chi nhánh miền trung) và Hợp đồng này theo pháp luật quy định chỉ là hợp đồng có tính chất định hướng để hai bên đàm phán ký hợp đồng chính thức, nó không có giá trị pháp lý khi hai bên ký hợp đồng chính thức. Thực tế cho thấy giữa BQLDA với Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đã ký hợp đồng chính thức DH-3.1 “Rà phá bom mìn vật liệu nổ dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải-tiểu dự án TP.Đồng Hới” vào ngày 21/12/2018. Tương tự gói thầu DH/NC1 “Rà phá bom mìn dự án phát triển môi trường hạ tầng đô thị để ứng phó biến đổi khí hậu” cũng được hai bên ký vào ngày 21/12/2018, thời hạn có hiệu lực của hợp đồng là đến ngày 21/12/2022.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố điều tra và đề nghị truy tố khi hợp đồng giữa hai bên đang có hiệu lực, dự án chưa hết hạn thực hiện và còn trong thời hạn bảo hành là trái pháp luật, nếu quá trình thực hiện hợp đồng Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn vi phạm hợp đồng (Không thi công, thi công không đúng, thi công không đầy đủ) theo hợp đồng họ phải chịu trách nhiệm trước BQLDA (Quảng Bình) và trước pháp luật. Thực tế sau khi Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn phát hiện ra Chi nhánh miền trung thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn lập hồ sơ khống để thanh toán khối lượng thì Tổng Công ty đã trực tiếp thi công để đưa công trình vào sử dụng nên BQLDA (Quảng Bình) không có thiệt hại gì (Theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng).

Thứ 5: Theo thông báo số 272/TB-VKS ngày 22/12/2020 của VKS quân sự Trung ương “Thông báo về việc truy tố bị can trước tòa án”, theo đó VKS quân sự Trung ương chỉ truy tố 06 bị can bao gồm:

- Phan Văn Thành.

- Nguyễn Quang Vinh.

- Doãn Thanh Hưng.

- Võ Đình Giang.

- Phạm Văn Tuân.

- Phạm Văn Quyền là công nhân được thuê thi công hạng mục khoan tạo lỗ.

Ra Tòa án quân sự quân khu 4 để xét xử về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 các bị can nêu trên đều thuộc Chi nhánh miền trung Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn và Tổng Công ty HTKT quân khu 4, Xí nghiệp RPBMQK4. Cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng có kết luận “Không xem xét trách nhiệm hình sự” các cá nhân thuộc BQLDA biến đổi khí hậu TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đồng thời kết luận điều tra số 05/KL-ĐNTT(P8) của Cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng cũng kết luận các cơ quan đơn vị liên quan trong đó có Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, Tổng Công ty HTKT quân khu 4 (Đơn vị ký hợp đồng giám sát thi công) đều không biết. Chi nhánh miền trung thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, Xí nghiệp rà phá bom mìn thuộc Tổng Công ty HTKT quân khu 4 lập khống hồ sơ để thanh quyết toán nên đã chủ động khắc phục hậu quả vụ án. Nên chỉ “Nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm”.

Rõ ràng giữa kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình với kết luận điều tra của Cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng có khác biệt khá lớn về nguyên nhân và đề nghị xử lý, do đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình và VKSND tỉnh Quảng Bình cần thận trọng cân nhắc đối với việc truy tố ông Nguyễn Văn Thuận và các cá nhân tại BQLDA như Cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng đã đề nghị đối với cá nhân, cơ quan đối tác của BQLDA.

Thứ 6: Theo hợp đồng DH-3.1 và hợp đồng DH/NC1 ký giữa BQLDA và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn là loại hợp đồng “Trọn gói” có nghĩa là (Lời ăn lỗ chịu) việc thanh toán, trước, trong và sau khi thi công dự án không làm phát sinh thêm hoặc bớt số tiền phải thanh toán nên BQLDA không có thiệt hại. Thực tế kết quả điều tra cho thấy BQLDA chưa thanh toán hết cho Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn, việc thanh toán giữa hai bên còn bị ràng buộc bởi các điều khoản quy định tại hai hợp đồng nêu trên cho đến khi thời hạn kết thúc dự án và hết thời hạn bảo hành công trình (Ngày 21/12/2022).

Thứ 7: Các vấn đề khác liên quan đến kết luận điều tra số 71/KLĐT-PC03, ông Nguyễn Văn Thuận đã khiếu nại theo đơn khiếu nại ngày 10/12/2020 (Đính kèm) và đơn khiếu nại bổ sung ngày 24/12/2020 (Đính kèm) Luật sư đồng ý với ông Thuận nên không nhắc lại trong kiến nghị này. Đồng thời, Luật sư được biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã thụ lý đơn khiếu nại của ông Thuận theo thông báo số 05/TB-PC01 ngày 21/12/2020 (Đính kèm). Luật sư chờ giải quyết khiếu nại của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình, sẽ có ý kiến đề nghị xem xét tiếp theo.

III/ KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA LUẬT SƯ.

1/ Kết luận:

Do quá trình điều tra, kiểm sát điều tra vụ án vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, dẫn đến nội dung quy kết ông Nguyễn Văn Thuận theo kết luận điều tra số 71/KLĐT-PC03 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình có thể dẫn đến oan sai đối với ông Nguyễn Văn Thuận.

2/ Đề nghị của Luật sư.

Từ các lý do nêu trên, Luật sư trân trọng đề nghị:

Thứ 1: VKSND tỉnh Quảng Bình có quyết định trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình điều tra bổ sung đối với vụ án.

Thứ 2:Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho trưng cầu giám định lại bởi một giám định viên khác hoặc Hội đồng giám định có chuyên môn về rà phá bom mìn theo quy định của Luật tố tụng hình sự và Luật giám định tư pháp.

Thứ 3: Không xử lý hình sự đối với ông Nguyễn Văn Thuận như Cơ quan điều tra hình sự Bộ quốc phòng đã đề nghị đối với ông Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Vì hậu quả các bị can trong vụ án mà cơ quan tố tụng quân đội thụ lý điều tra, truy tố, xét xử cũng như Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đã khắc phục xong). Để từ đó đình chỉ điều tra vụ án và đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nguyễn Văn Thuận bảo đảm sự công bằng.

Trên đây là đề nghị của Luật sư, trân trọng kính mong Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình, VKSND tỉnh Quảng Bình quan tâm xem xét trong quá trình giải quyết vụ án. Luật sư đề nghị lưu bản kiến nghị này vào hồ sơ điều tra, truy tố đồng thời đề nghị được trả lời bằng văn bản theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự.

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- Bí Thư Tỉnh Ủy Quảng Bình (Kèm VB riêng).

- Chủ tịch UBND T.Quảng Bình (Kèm VB riêng).

- Ban Nội chính Tỉnh Ủy Quảng Bình(Kèm VB riêng).

- Ông Thuận.

- Lưu HSBC.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng Văn Phòng

(Đã ký)

LS.Nguyễn Trường Thành