Văn bản gửi Cơ quan CSĐT Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP CầnThơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www.vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

-------------------------------------------------------------

                                       Cần Thơ, ngày  07 tháng  04 năm 2020.

Kính gửi:          CƠ QUAN CSĐT CÔNG AN HUYỆN VỊ THỦY, TỈNH HẬU GIANG.

 

Ngày 07/04/2020 Văn luật sư Vạn Lý có nhận được Thông báo số 54 ngày 06/04/2020 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Vị Thủy về việc tiến hành hỏi bị can.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại chỉ thị nêu rõ không tập trung quá 02 người, do đó việc tiến hành hỏi cung bị can vào thời gian nêu trên của Cơ quan CSĐT Công an huyện Vị Thủy ít nhất là 03 người nên chưa phù hợp với quy định cách ly xã hội của Thủ tướng Chính phủ.

Vụ án mới khởi tố bị can, nên thời hạn điều tra vẫn còn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Do vậy, Văn phòng luật sư Vạn Lý đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Vị Thủy cho dời việc hỏi cung bị can sau ngày 15/04/2020.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.

- VKSND huyện Vị Thủy.

- Lưu HS.

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng Văn Phòng

(Đã ký)

LS.Nguyễn Trường Thành