Bài bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên "Phiên tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại hà Nội

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www. vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

------------------------------------------------------------------

              Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020.

 

BÀI BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN

“PHIÊN TÒA PHÚC THẨM TAND CẤP CAO TẠI HÀ NỘI”

TỪ NGÀY 23/04 ĐẾN NGÀY 27/04/2020

 

Kính gửi:     - HỘI ĐỒNG XÉT XỬ TAND CẤP CAO TẠI HÀ NỘI.

                   - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI.

 

Tôi: Luật sư Nguyễn Trường Thành - Văn phòng luật sư Vạn Lý, Đoàn luật sư TP. Cần Thơ là người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên (Phó Tổng Giám đốc) Tổng Công ty viễn thông MobiFone bị TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại bản án số 424/2019/HS-ST ngày 28/12/2019 TAND TP.Hà Nội đã tuyên:

“Áp dụng khoản 3 Điều 220, điểm b,s,v khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo 02 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt để thi hành án”.

Sau khi án sơ thẩm tuyên, bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên có đơn kháng cáo ngày 6/1/2020, kháng cáo nằm trong hạn Luật tố tụng hình sự quy định. Nên đề nghị HĐXX về hình thức xem xét kháng cáo của bị cáo là hợp lệ.

Về nội dung kháng cáo:

Tại phiên Tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyên trình bày kháng cáo. Theo đó, đề nghị HĐXX xem xét để miễn hình phạt hoặc cho bị cáo được hưởng án treo.

- Sau khi nghe kết quả thẩm vấn công khai.

- Đặc biệt sau khi nghe kết luận của VKSND cấp cao.

Bào chữa cho bị cáo, quan điểm của Luật sư như sau:

I/ VỀ VIỆC XIN MIỄN HÌNH PHẠT.

Miễn hình phạt được Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm  2017 quy định tại Điều 59, theo đó:

“Người phạm tội có thể được miễn hình phạt nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 54 Bộ luật này mà đáng được khoan hồng đặc biệt nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự”.

Theo quy định này của Điều 59 Bộ luật hình sự, bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 54. Cụ thể là:

Thứ 1: Bị cáo có 03 tình tiết giảm nhẹ theo quy định khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự mà bản án sơ thẩm TAND TP.Hà Nội đã ghi nhận đó là:

Điểm b: Tự nguyện bồi thường , sửa chữa, khắc phục hậu quả vụ án triệt để.

Điểm s: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Điểm v: Tại phiên Tòa phúc thẩm, bị cáo và Luật sư đã bổ sung them 03 tình tiết giảm nhẹ mới mà cấp sơ thẩm chưa áp dụng. Cụ thể là:

Điểm a: Người phạm tội (Bị cáo Nguyên) là người duy nhất trong vụ án đã ngăn chặn làm giảm bớt thiệt hại, cụ thể là không đồng ý thanh toán 5% cho AVG để thanh lý Hợp đồng giữ lại cho Tổng Công ty hơn440 tỷ đồng.

Điểm k: Phạm tội trong trường hợp bị cưỡng bức, theo đó bị cáo đã từ chối ký quyển dự án (02 lần), nhưng Tổng Giám đốc Cao Duy Hải bắt buộc phải ký.

Điểm t: Tích cực giúp Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra vụ án được Cơ quan CSĐT ghi nhận tại trang 54 Kết luận điều tra số 73/C03-P14 ngày 31/08/2019.

Như vậy, bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên có 06 tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Trong đó có 03 tình tiết án sơ thẩm đã xem xét, 03 tình tiết đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét thêm trong phiên tòa phúc thẩm này.

Thứ 2: Bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 án sơ thẩm đã áp dụng cho bị cáo nhưng chưa đầy đủ, nay Luật sư đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo. Cụ thể là:

1/ Gia đình bị cáo có công cách mạng. Bác ruột là liệt sỹ chống Pháp.

2/ Bị hại là Tổng Công ty Viễn Thông MobiFone có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm không áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo, tuy nhiên sau đó Tổng Công ty rút đơn kháng cáo thay bằng văn bản đề nghị khác nhưng nội dung không thay đổi. Nên đề nghị HĐXX xem đây là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51.

3/ UBKTTW trong Văn bản số 2881/CV-UBKTTW gửi Đảng Ủy khối DNTW đã xác định rất rõ “HĐTV và BTGĐ không tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó TGĐ khi còn băn khoăn về dự án.Báo cáo không trung thực vớiBộ TTTT khi TCT MobiFone không lập phương án đầu tư mới”. Kết luận của UBKTTW đã xác định bị cáo Nguyên đã có nhiều ý kiến không đồng thuận với dự án. Do vậy đề nghị HĐXX xem đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy định khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

4/ Khi xem xét xử lý kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính, bị cáo Nguyên bị xử lý ở mức khiển trách là mức thấp nhất so với các bị cáo khác. Điều này khẳng định rằng vai trò của bị cáo trong vụ án bị hạn chế, nó phù hợp với kết luận của bản án sơ thẩm TAND TP.Hà Nội tại trang 130 bản án sơ thẩm. Theo đó TAND TP.Hà Nội xác định “Nguyễn Đăng Nguyên có vai trò thấp nhất trong các bị cáo thuộc MobiFone”, nên đề nghị HĐXX xem xét tình tiết này cũng là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

5/ Sau khi xét xử sơ thẩm các tổ chức nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, công dân khác có văn bản đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt cho bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên. Bao gồm:

- Hội Tin học Việt Nam.

- Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam.

- Hiệp hội Internet Việt Nam.

Hơn1.500 công dân khác có nguyện vọng đã được Luật sư lập vi bằng gửi đến HĐXX cấp phúc thẩm, họ đề nghị khoan hồng, miễn giảm hình phạt cho bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên. Nên Luật sư đề nghị HĐXX xem đây là tình tiết giảm nhẹ mới theo quy định khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Tóm lại: Căn cứ quy định tại các Điều 59 (Miễn hình phạt), khoản 1 và khoản 2 Điều 54 về việc quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên hội đủ điều kiện để áp dụng Điều 59 Bộ luật hình sự năm 2015 để miễn hình phạt cho bị cáo. Bỡi lẽ bị cáo có 06 tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 Điều 51 và 05 tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 đã quy định, trường hợp này đề nghị HĐXX xem xét để khoan hồng đặc biệt cho bị cáo. Tuyên miễn hình phạt cho bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên.

II/ VỀ VIỆC XIN HƯỞNG ÁN TREO.

Với tư cách là Luật sư và thay mặt bị cáo, tôi trân trọng cảm ơn đại diện VKSND cấp cao  đã đánh giá chuẩn mực vai trò của bị cáo trong vụ án để đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Theo đó “Cho bị cáo hưởng án treo”, Luật sư đồng ý với ý kiến này nên không tranh luận mà chỉ bổ sung ý kiến. Cụ thể là:

Bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên đủ điều kiện để miễn hình phạt, nên theo đó đủ điều kiện để hưởng án treo khi không áp dụng tình tiết “Khoan hồng đặc biệt” đối với bị cáo theo quy định tại Điều 59 Bộ luật hình sự.

- Kính thưa HĐXX TAND cấp cao .

- Kính thưa Đại diện VKSND cấp cao.

Kết quả thẩm vấn công khai tại Tòa sơ thẩm và Tòa phúc thẩm có thể xác định được rằng:

“Nguyễn Đăng Nguyên khi tham gia dự án không phải là người đồng thuận với tất cả các bị cáo khác trong vụ án đã được thể hiện bằng văn bản, biên bản họp, không những thế bị cáo là người khơi lên bức đèn giữa đem đen khi từ chối thanh toán 5% để thanh lý Hợp đồng và tiền đề pháp lý để hủy Hợp đồng khắc phục 100% hậu quả vụ án. Ngay sau khi được giao nhiệm vụ Phụ trách Chức vụ Tổng Giám đốc ngày 22/8/2018, dưới sự điều hành của bị cáo Tổng Công ty viễn thông MobiFone đã ổn định về mặt tổ chức, lấy lại niềm tin cho tập thể người lao động về sự phát triển trở lại của MobiFone. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 đã thu về lợi nhuận trên 2600 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Bị cáo đã làm sáng lên bức đèn sau đêm đen, xứng đáng được hưởng sự khoan hồng đặc biệt để áp dụng Điều 59 Bộ luật hình sự (Miễn hình phạt cho bị cáo)”.

Trân trọng cảm ơn Quý HĐXX, Đại diện VKSND đã nghe ý kiến bào chữa của Luật sư.

                              VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

                                             (Đã ký)

                                 LS.Nguyễn Trường Thành