ĐỀ NGHỊ KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM BẢN ÁN HÀNH CHÍNH PHÚC THẨM SỐ 904/2019/HC-PT NGÀY 19/12/2019 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH XÉT XỬ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www.vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Số: 70/ĐN-VPLS                                                              Cần Thơ, ngày 21  tháng 9 năm 2021

 

ĐỀ NGHỊ KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM BẢN ÁN HÀNH CHÍNH PHÚC THẨM SỐ 904/2019/HC-PT NGÀY 19/12/2019 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH XÉT XỬ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

Kính gửi:         

- CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

- VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

- VỤ GIÁM ĐỐC KIỂM TRA III TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

- VỤ KIỂM SÁT ÁN HÀNH CHÍNH – KINH DOANH THƯƠNG MẠI – LAO ĐỘNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Tôi, Luật sư Nguyễn Trường Thành, Trưởng văn phòng Luật sư Vạn Lý – Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ, là Luật sư tư vấn cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư xây dựng Nhật Trang (Công ty Nhật Trang), có trụ sở tại số 244, ấp Phước Thạnh 1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Về việc đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét để kháng nghị Giám đốc thẩm bản án hành chính phúc thẩm số 904/2019/HC-PT ngày 19/12/2019 Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh. Vụ án nêu trên hiện do Vụ giám đốc kiểm tra III Tòa án nhân dân tối cao đang thụ lý.

Nay, Luật sư trân trọng đề nghị trong phạm vi thẩm quyền Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét để kháng nghị Giám đốc thẩm bởi các lý do:

Thứ nhất, tại Công văn số 73/TANDTC-GĐKT III của Tòa án nhân dân tối cao gửi Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã xác định: “Đoàn thanh tra xác định số tiền lãi vay năm 2016 của Công ty là 146.090.000 đồng. Năm 2017 là 16.300.000 đồng. Theo quy định tại điểm a Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thì hành vi khai sai tiền thuế bị xử phạt bằng 20% số tiền thuế khai thiếu. Như vậy, đối với tiền lãi vay năm 2016 và năm 2017 thì Công ty Nhật Trang bị xử phạt số tiền 32.478.000 đồng và Công ty Nhật Trang đã nộp ngân sách Nhà nước theo Quyết định xử phạt số 625/QĐ-CT.”

Khi Công ty Nhật Trang khởi kiện yêu cầu hủy Quyết định số 625/QĐ-CT của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bạc Liêu, Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm không phát hiện ra sai sót của Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bạc Liêu mà đã bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Nhật Trang là không chính xác.

Thứ hai, Tòa án nhân dân tối cao đã có hai văn bản gửi Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu

1/ Công văn số 73/TANDTC-GĐKT III ngày 09/4/2021 (Đính kèm);

2/ Văn bản số 176/ TANDTC-GĐKT III ngày 25/8/2021 (Công ty không nhận được văn bản này) nhưng nhận được thông báo số 10/TB-TA ngày 08/9/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu (Đính kèm).

Theo đó, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức đối thoại giữa Công ty Nhật Trang và Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bạc Liêu để tìm tiếng nói chung, “Ổn định bản án”. Tuy nhiên, đối thoại lần thứ nhất ngày 03/6/2021 không thành, lần thứ hai ngày 21/9/2021 không tiến hành được do Công ty Nhật Trang có văn bản từ chối đối thoại (Đính kèm văn bản).

Như vậy, theo chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao, hai bên đã không thể đối thoại thành nên bản án có sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty Nhật Trang cần được xem xét để kháng nghị Giám đốc thẩm.

Thứ ba, theo quy định của Luật tố tụng Hành chính, tại Điều 136 không có quy định về việc đối thoại cũng như thẩm quyền tổ chức đối thoại của Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm (Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu) sau khi bản án của Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm (Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh) đã có hiệu lực pháp luật và Tòa án nhân dân tối cao đã thụ lý theo thủ tục Giám đốc thẩm.

Tóm lại: Với ba lý do nêu trên, Luật sư trân trọng kính đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét trên cơ sở quyền lợi hợp pháp được pháp luật bảo vệ của Công ty Nhật Trang để kháng nghị Giám đốc thẩm, hủy bản án phúc thẩm số 904/2019/HC-PT ngày 19/12/2019 Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, bảo đảm công lý và quy định pháp luật về tố tụng hành chính.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cty Nhật Trang;

- Lưu HSTV.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng văn phòng

(Đã ký)

LS. Nguyễn Trường Thành