VĂN BẢN GỬI CƠ QUAN CSĐT CÔNG AN HUYỆN LẤP VÒ, TỈNH ĐỒNG THÁP.

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www.vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cần Thơ, ngày 11 tháng 06 năm 2021.

 

Kính gửi:      CƠ QUAN CSĐT CÔNG AN HUYỆN LẤP VÒ, TỈNH ĐỒNG THÁP.

 

Văn phòng luật sư Vạn Lý nhận yêu cầu đại diện theo ủy quyền và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Công ty TNHH MTV Nguyên Khang trong vụ việc liên quan đến “Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế” mà Cơ quan CSĐT Công an huyện Lấp Vò đang thụ lý (Đội điều tra tổng hợp).

Ngày 03/6/2021 Luật sư Nguyễn Trường Thành đã trực tiếp làm việc tại trụ sở Công an huyện Lấp Vò.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu do Công ty TNHH MTV Nguyên Khang cung cấp, đối chiếu biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra thuế khu vực 5.

Văn phòng luật sư Vạn Lý đề nghị xem xét các vấn đề sau:

Công ty TNHH MTV Nguyên Khang không có hành vi trốn thuế, điều này đã được Công ty giải trình đầy đủ theo đó xác định:

1/ Công ty bán hàng xuất hóa đơn đầy đủ, không có trường hợp nào (bán hàng không xuất hóa đơn) sổ sách kế toán Công ty ghi nhận lượng hàng hóa đầu vào bằng lượng hàng hóa đầu ra nên việc trốn thuế rất khó xảy ra.

2/ Tại biên bản xác nhận số liệu kiểm tra của Đoàn kiểm tra thuế khu vực 5 ngày 07/5/2021 cũng chỉ xác định Công ty có khai sót doanh thu tính thuế GTGT nhưng đã khai doanh thu tính thuế TNDN, cũng tại biên bản này Công ty đã có ý kiến:

“ Về cơ bản Công ty TNHH MTV Nguyên Khang thống nhất số liệu riêng về phần doanh thu tăng, thuế GTGT tăng, thuế TNDN tăng, hình thức phạt đối với cơ sở Trúc Long, Công ty chưa thống nhất nội dung biên bản”.

3/ Tại buổi làm việc với cơ quan điều tra, kế toán Công ty cũng đã giải trình thêm vấn đề này, đồng thời trong thời gian chờ xem xét  của cơ quan thuế Công ty đã tạm nộp số tiền 208.787.475 đồng. Điều  này chứng minh cho thấy Công ty hoàn toàn không có ý thức “trốn thuế”.

4/ Tại biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra thuế khu vực 5 cũng chỉ yêu cầu đối với Công ty TNHH MTV Nguyên Khang:

- Chấp hành tốt việc kê khai số liệu kế toán, phải bảo đảm chính xác chứng từ hóa đơn đúng quy định và lưu giữ hóa đơn chứng từ đúng quy định.

- Công ty TNHH MTV Nguyên Khang nghiêm chỉnh chấp hành nộp tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước khi có quyết định xử lý của cơ quan thuế.

5/ Hiện tại Công ty chưa nhận được quyết định của cơ quan thuế nhưng đã chủ động tạm nộp ngân sách Nhà nước, trong khi chờ sự xem xét của cơ quan thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

Với các lý do nêu trên, Văn phòng luật sư Vạn Lý trân trọng đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Lấp Vò xem xét hoàn hồ sơ cho cơ quan thuế giải quyết theo thẩm quyền.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Công ty Nguyên Khang.

- Lưu HS.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng Văn Phòng

 

(Đã ký)

 

LS.Nguyễn Trường Thành