ĐỀ NGHỊ XEM XÉT KẾT LUẬN ĐIỀU TRA BỔ SUNG VỤ ÁN HÌNH SỰ SỐ 31/KLĐTBS-CSKT NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN TỈNH TIỀN GIANG

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập – Tự do – Hạnhphúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C HùngVương – PhườngThớiBình.

QuậnNinhKiều – TP. CầnThơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www.vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

-------------------------------------------------------------------

                                                    Cần Thơ, ngày 29 tháng 7 năm 2021

ĐỀ NGHỊ XEM XÉT KẾT LUẬN ĐIỀU TRA BỔ SUNG VỤ ÁN HÌNH SỰ

 SỐ 31/KLĐTBS-CSKT NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA CƠ QUAN

CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN TỈNH TIỀN GIANG

 

Kính gửi:         - VIỆN TRƯỞNG VKSND TỈNH TIỀN GIANG

                         - PHÒNG 1 VKSND TỈNH TIỀN GIANG

 

Tôi: Luật sư Nguyễn Trường Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Vạn Lý, Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ, là người bào chữa cho bị can Võ Tá Thiện trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” mà Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Tiền Giang đang thụ lý sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Tiền Giang có kết luận điều tra (KLĐT) và 02 lần KLĐT bổ sung.

Ngày 29/7/2021, Luật sư có nhận được KLĐT bổ sung lần 02 của CƠ QUAN CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, kết luận số 31/KLĐTBS-CSKT ngày 22 tháng 7 năm 2021.Sau khi nghiên cứu bản KLĐT bổ sung và trao đổi với bị can Võ Tá Thiện, theo sự ủy nhiệm của bị can, Luật sư có bản kiến nghị này, đề nghị VKSND tỉnh Tiền Giang xem xét lại các vấn đề sau đây:

I – VỀ TỐ TỤNG

Có dấu hiệu cho thấyCơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra vụ án, được thể hiện trên các vấn đề cụ thể sau đây:

1. Về giám định tài chính kế toán có các vấn đề cần phải xem xét lại trên cơ sở quy định của Luật Giám định tư pháp

Thứ nhất:Giám định không đầy đủ. Theo đó, việc giám định đối với vụ việc xảy ra phải đầy đủ trên 02 lĩnh vực gồm lĩnh vực tài chính (Hậu quả) và lĩnh vực kế toán (Bộ hồ sơ chứng từ kế toán). Theo KLĐT bổ sung thì kết quả giám định chỉ xác định trên lĩnh vực tài chính (Hậu quả) mà không xác định các chứng từ kế toán bao gồm các chứng từ nào? Chứng từ nào đúng Luật kế toán, chứng từ nào sai Luật kế toán và trách nhiệm của mỗi người khi thiết lập chứng từ kế toán.

Thứ hai:Kết luận giám định mang tính đại khái chung chung. Giám đinh kết luận(Chi công tác hành chính, chi hội nghị, chi phí đi công tác các tỉnh...)phù hợp với nội dung chi quy định tại Quy chế nội bộ của Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho và quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Với kết luận này của Giám định, trên cơ sở “Suy đoán vô tội” có lợi cho bị can, giám định còn phải loại trừ các khoản chi này. Tuy nhiên, giám định lại đưa trách nhiệm về Cơ quan CSĐT công an tỉnh Tiền Giang (Trường hợp Cơ quan CSĐT kết luận nguồn kinh phí dùng để chi cho các nội dung này là do thanh quyết toán khống nhiên liệu mà có, thì không thể xem việc chi tiền là hợp pháp).

Rõ ràng, kết luận giám định tài chính kế toán chưa bảo đảm cơ sở pháp lý chắc chắn để kết luận “Tổng số tiền gây ra hậu quả” cũng như nguyên nhân gây ra hậu quả (không giám định bộ chứng từ kế toán) nên cần thiết phải trưng cầu giám định lại theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật Giám định tư pháp năm 2013, cụ thể: “Việc giám định lại được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết luận giám định lần đầu không chính xác hoặc trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật này”.

Ông Võ Tá Thiện khi nhận thông báo về kết quả giám định đã có đơn khiếu nại và đề nghị giám định lại nhưngCơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang không chấp nhậnlà không khách quan, nên Luật sư đề nghị VKSND tỉnh Tiền Giang xem xét để yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang giám định lại.

2. Có dấu hiệu bỏ lọt và bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) trong quá trình điều tra vụ án, cụ thể là:

Thứ nhất: Theo yêu cầu điều tra bổ sung của VKSND tỉnh Tiền Giang về việc khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với nhóm tội “Mua bán hóa đơn, GTGT giai đoạn từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2016 đối với Nguyễn Tấn Phát, Trần Minh Quang, Lê Hoàng Diệu, Trần Thị Mỹ Dung” theo quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự. Kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang chẳng những không chấp nhận yêu cầu của VKSND tỉnh Tiền Giang mà còn kết luận ngược lại, là các đối tượng trên không đủ căn cứ buộc tội.

Cần lưu ý rằng theo Điều 203 Bộ luật hình sự không chỉ xác định hành vi “Mua bán hóa đơn là hành vi phạm tội” mà hành vi phát hành hóa đơn GTGT cũng là hành vi phạm tội của tội danh này? Việc không khởi tố theo yêu cầu của VKSND tỉnh Tiền Giang có thể dẫn đến bỏ lọt hành vi phạm tội (nếu có).

Thứ hai: Việc Cơ quan CSĐT kết luận trong kết luận điều tra bổ sung đối với yêu cầu điều tra bổ sung của VKS tỉnh Tiền Giang liên quan đến sai phạm xảy ra giai đoạn tháng 8/2011 đến tháng 12/2014 gồm: Võ Thanh Tiên, Hồ Đắc Lộc, Phan Phú Cường và Lê Trung Thông cũng có dấu hiệu bao che khi Cơ quan CSĐT kết luận “Chưa đủ chứng cứ để khởi tố”. Bởi lẽ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang căn cứ kết quả giám định tài chính kế toán để đề nghị truy tố các bị cáo khác, trong khi đó kết luận giám định  tài chính kế toán cũng đã xác định giai đoạn tháng 8/2011 đến tháng 12/2014 gây ra hậu quả 417.059.092đ + 291.003.416đ = 708.062.508đ

Việc Cơ quan CSĐT cho rằng thời hạn điều tra đã hết và có công văn chuyển thông tin về tội phạm do Công an TP. Mỹ Tho là không đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự khi mà VKSND tỉnh Tiền Giang đã yêu cầu khởi tố vụ án và khởi tố bị can thì không còn là “Thông tin tố giác tội phạm”.

IIVỀ NỘI DUNG

1. Việc quy kết ông Võ Tá Thiện giữ vai trò cao nhất trong vụ án là không có cơ sở, bởi lẽ hành vi “Vi phạm kế toán (nếu có) đã xảy ra trước thời điểm ông Thiện đảm nhận Giám đốc Cảng vụ Mỹ Tho”.

2. Số tiền coi là hậu quả vụ án chưa bảo đảm căn cứ pháp lý vững chắc, mặt khác đã được Cục hàng hải Bộ giao thông vận tải quyết toán. Nếu Cục hàng hải xuất toán bao nhiêu thì Cảng vụ Mỹ Tho hoàn lại bấy nhiêu trên cơ sở Cảng vụ Mỹ Tho là đơn vị “Tự chủ tài chính”.

Với các căn cứ nêu trên, Luật sư trân trọng đề nghị Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang, Phòng 1 VKSND tỉnh Tiền Giang xem xét.

Đề nghị của Luật sư:

1/ Trả hồ sơ yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang giám định lại.

2/ Xử lý yêu cầu điều tra bổ sung lần 2 của VKSND tỉnh Tiền Giang trên cơ sở công bằng đúng pháp luật.

3/ Lấy ý kiến Cục hàng hải Việt Nam để xác định có hay không có hậu quả xảy ra khi kinh phí đã được quyết toán.

Trân trọng kính mong VKSND tỉnh Tiền Giang quan tâm.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Ông Thiện.

- Lưu HSBC.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng văn phòng

(Đã ký)

LS.Nguyễn Trường Thành