Đề nghị tổ chức xin lỗi công khai đối với công dân Trương Ly Mít bị truy tố oan

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP CầnThơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www.vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

----------------------------------------------------------------

                Cần Thơ, ngày 27 tháng 5 năm 2020

ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC XIN LỖI CÔNG KHAI ĐỐI VỚI

CÔNG DÂN TRƯƠNG LY MÍT BỊ TRUY TỐ OAN

(Lần 2)

Kính gửi:              VIỆN TRƯỞNG VKSND HUYỆN ĐẦM DƠI, TỈNH CÀ MAU

Ngày 07/3/2020, Văn phòng Luật sư Vạn Lý đã có văn bản đề nghị Viện trưởng VKSND huyện Đầm Dơi tổ chức xin lỗi công khai công dân bị oan Trương Ly Mít theo quyết định của bản án phúc thẩm số 09/2020/HSPT ngày 05/02/2020 của TAND tỉnh Cà Mau (Đính kèm).

Tuy nhiên, cho đến hôm nay, ngày 27/5/2020, Viện trưởng VKSND huyện Đầm Dơi vẫn không tổ chức xin lỗi công khai theo quy định tại Điều 58 và Điều 59 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Do vậy, Văn phòng Luật sư Vạn lý tiếp tục có văn bản này đề nghị Viện trưởng xem xét:

1/ Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên báo Tuổi Trẻ và Báo Cà Mau theo quy định tại Điều 59 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

2/ Trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai tại địa phương nơi cư trútheo đơn đề nghị của anh Trương Ly Mít theo quy định tại Điều 58 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Anh Trương Ly Mít đã bị oan gần 10 năm nay, Luật sư kính đề nghị Viện trưởng VKSND huyện Đầm Dơi sớm khôi phục quyền lợi hợp pháp cho anh, không thể kéo dài nỗi đau này mãi được.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Anh Mít.

- Lưu HS.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng Văn Phòng

(Đã ký)

LS.Nguyễn Trường Thành