Đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ "Tạm giam" sang "Bảo lĩnh" đối với bị can Nguyễn Văn Thuận

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www. vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------

                                 Cần Thơ, ngày 01 tháng 06 năm 2020.

 

ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TỪ “TẠM GIAM” SANG “BẢO LĨNH”

ĐỐI VỚI BỊ CAN NGUYỄN VĂN THUẬN

 

Kính gửi:     - VIỆN TRƯỞNG VKSND TỈNH QUẢNG BÌNH.

                   - THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH.

                   

Ngày 26/05/2020 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã cấp Thông báo số 32/TB-PC03 về việc “Đăng ký bào chữa” cho Luật sư Nguyễn Trường Thành-Văn phòng luật sư Vạn Lý, Đoàn luật sư TP.Cần Thơ. Là người bào chữa cho bị can Nguyễn Văn Thuận thuộc vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Căn cứ Điều 73 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về quyền và nghĩa vụ người bào chữa.

Luật sư trân trọng kính đề nghị Viện trưởng VKSND, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình trong phạm vi thẩm quyền xem xét để áp dụng Điều 121 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 để thay đổi biện pháp ngăn chặn từ “Tạm giam” sang “Bảo lĩnh” cho bị can Nguyễn Văn Thuận. Bởi các lý do:

Thứ 1: Bị can đã bị bắt tạm giam từ ngày 10/12/2019 cho đến nay cùng với 03 bị can khác, trong đó có 02 bị can đã được Cơ quan tiến hành tố tụng xem xét cho thay đổi biện pháp ngăn chặn từ “Tạm giam” sang “Bảo lĩnh”.

Thứ 2: Nhân thân của bị can Thuận chưa có tiền án tiền sự, có thành tích xuất sắc trong công tác được tặng nhiều bằng khen, giấy khen

Thứ 3: Quá trình điều tra bị can có thái độ hợp tác tốt với cơ quan điều tra.

Thứ 4: Trong 04 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam thì bị can là người cao tuổi nhất có bệnh lý về sức khỏe.

Thứ 5: Có người bảo lĩnh theo quy định, có địa chỉ cư trú rõ ràng.

Trên đây là đề nghị của Luật sư, kính mong Viện trưởng VKSND, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình quan tâm xem xét thấu lý đạt tình.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Trưởng Phòng PC03 CA T.Quảng Bình.

- Trưởng Phòng KSĐT án KT-TPCV

VKSND T. Quảng Bình.

-  LS. Đoàn Công Kê - ĐLS T.Quảng Bình.

- Gia đình bị can Thuận.

- Lưu HSBC.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng Văn Phòng

(Đã ký)

LS.Nguyễn Trường Thành