ĐỀ NGHỊ TIẾP XÚC BỊ CAN, THAM DỰ LẤY LỜI KHAI VÀ THAY ĐỔI BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www.vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------

Số: 69/ĐN-LS                                                                                    Cần Thơ, ngày 17 tháng 9 năm 2021

 

ĐỀ NGHỊ TIẾP XÚC BỊ CAN, THAM DỰ LẤY LỜI KHAI VÀ THAY ĐỔI BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

Kính gửi:

- THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

- VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

- PHÒNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRẬT TỰ XÃ HỘI CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

- PHÒNG KIỂM SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM TRẬT TỰ XÃ HỘI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

 

Tôi - Nguyễn Trường Thành, Luật sư -Trưởng văn phòng luật sư Vạn Lý, Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ trân trọng cảm ơn Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã cấp Thông báo về việc đăng ký bào chữa để Luật sư tham gia tố tụng từ giai đoạn điều tra cho hai bị can:

1/ LÊ THANH TRUNG

2/ LƯƠNG ĐÌNH TIẾN

Trong vụ án “Buôn lậu”, “Buôn bán, sản xuất hàng giả”, “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Ngày 20/6/2021, Luật sư đã có văn bản kính gửi Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai để đề nghị tiếp xúc hai bị can và tham dự lấy lời khai nhưng dịch bệnh bùng phát tại các tỉnh, thành phố phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai nên Cơ quan CSĐT chưa giải quyết. (Đính kèm)

Nay, Luật sư tiếp tục có văn bản này kính đề nghị khi Cơ quan tố tụng điều tra (sau giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ), giải quyết cho Luật sư:

1/ Gặp mặt hai bị can;

2/ Tham dự lấy lời khai khi Điều tra viên tiến hành lấy lời khai đối với hai bị can mà Luật sư bào chữa;

3/ Đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét để áp dụng Điều 125 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 để thay đổi biện pháp ngăn chặn từ “Tạm giam” (Điều 119) sang “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (Điều 123), bởi các lý do:

Bị can Lê Thanh Trung và Lương Đình Tiến hội đủ các điều kiện để thay đổi biện pháp ngăn chặn từ “Tạm giam” sang “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, cụ thể:

Thứ nhất, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự;

Thứ hai, hợp tác tốt với Cơ quan tiền hành tố tụng trong quá trình điều tra vụ án;

Thứ ba, có địa chỉ cư trú, lý lịch rõ ràng, đảm bảo cho sự có mặt của bị can khi Cơ quan tiến hành tố tụng triệu tập;

Thứ tư, những vật chứng, tài sản liên quan đến hành vi của 02 bị can đã được cơ quan tiến hành tố tụng ngăn chặn bằng biện pháp kê biên hoặc các biện pháp tài chính khác;

Thứ năm, Được biết, Cơ quan CSĐT và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định pháp luật tố tụng hình sự để giải quyết cho một bị can trong vụ án có hành vi tương tự thay dổi biện pháp ngăn chặn (không còn tạm giam);

Thứ sáu, bị can Lê Thanh Trung đã bị tạm giam từ ngày 18/02/2021 đến nay gần 08 tháng; bị can Lương Đình Tiến bị tạm giam từ ngày 15/4/2021 đến nay đã hơn 05 tháng.

Từ những lý do trên, căn cứ Điều 73 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 về quyền và nghĩa vụ của Người bào chữa khi tham gia tố tụng, Luật sư trân trọng kính mong Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai trong phạm vi quyền hạn để xem xét giải quyết có lý, có tình.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bị can;

- Gia đình bị can;

- Lưu HSBC.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng văn phòng

(Đã ký)

LS. Nguyễn Trường Thành