Đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ "Tạm giam" sang "Bảo lĩnh" lần 3 đối với bị can Nguyễn Văn Thuận

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www. vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

---------------------------------------------------------------------

Số: 55/ĐN-LS                              Cần Thơ, ngày 31 tháng 07 năm 2020.

 

ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TỪ “TẠM GIAM”

SANG “BẢO LĨNH” ĐỐI VỚI BỊ CAN NGUYỄN VĂN THUẬN (LẦN III)

 

\Kính gửi:         - BÍ THƯ TỈNH ỦY QUẢNG BÌNH.

                        - TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY QUẢNG BÌNH.

                        - GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH.

                        - VIỆN TRƯỞNG VKSND TỈNH QUẢNG BÌNH.

                        - PHÓ VIỆN TRƯỞNG VKSND PHỤ TRÁCH HÌNH SỰ

                                                                                TỈNH QUẢNG BÌNH.

                        - TRƯỞNG PHÒNG CSĐT TỘI PHẠM KINH TẾ VÀ CHỨC VỤ

                                                                          CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH.

                   

Với tư cách là người bào chữa cho bị can Nguyễn Văn Thuận trong hai vụ án xảy ra tại “Ban quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP.Đồng Hới” theo thông báo người bào chữa của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình, Luật sư đã có các văn bản:

- Văn bản số 01 ngày 01/06/2020.

- Văn bản số 02 ngày 20/07/2020.

Gửi cơ quan có thẩm quyền tỉnh Quảng Bình xem xét để áp dụng các quy định pháp luật về tố tụng hình sự để thay đổi biện pháp ngăn chặn từ “tạm giam” (Điều 119) sang “bảo lĩnh” (Điều 121) Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đối với ông Thuận nhưng chưa cơ quan, người có thẩm quyền tỉnh Quảng Bình xem xét.

- Luật sư tiếp tục cho văn bản lần 3 đề nghị gửi đến cơ quan, người có thẩm quyền tiếp tục xem xét giải quyết. Bởi lý do:

Thứ 1: Được biết mới đây sau khi nhận Quyết định gia hạn tạm giam của VKSND tỉnh Quảng Bình tinh thần ông Thuận suy sụp trong khi cùng vụ án 03 bị can khác đã được giải quyết thay đổi biện pháp tạm giam. Nên tình trạng bệnh tật của ông Thuận diễn biến xấu, trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình đã phải đưa ông Thuận ra cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam-CuBa tại TP.Đồng Hới với thời gian hơn 10 ngày.

Thứ 2: Ông Thuận là người có bệnh nan y (Tiểu đường típ 2 diễn biến xấu típ 3 và chỉ số ung thư cao) qua xét nghiệm của cơ quan y tế địa phương.

Với hai lý do mới nêu trên, căn cứ quy định của luật tố tụng hình sự việc kéo dài thời gian tạm giam đối ông Thuận có thể nguy hiểm tính mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe.

Nên Luật sư trân trọng đề nghị, trên cơ sở sự công bằng của pháp luật đối với tất cả các bị can, tính nhân đạo khi bị can bị bệnh nặng. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tỉnh Quảng Bình quan tâm cứu xét để thay đổi biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với ông Thuận.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Gia đình bị can Thuận.

- Lưu HSBC.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng Văn Phòng

                             (Đã ký)

LS.Nguyễn Trường Thành